Bezoek Maxime Verhagen

Maxime Verhagen bezoekt DENS en Brainport Smart District

Maxime Verhagen bezoekt DENS en Brainport Smart District

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, bezocht op donderdag 16 januari DENS en Brainport Smart District op de Automotive Campus Helmond, om inspiratie en kennis op te doen over bouwinnovaties die ontwikkeld worden binnen Brainport. Verhagen: “Bouwend Nederland heeft veel behoefte aan innovaties. Hier in Brainport Smart District leren we wat we elders óók kunnen toepassen.”

Ook Helmondse ondernemer Frans van den Heuvel (Bouwbedrijf Van den Heuvel), algemeen bestuurslid van Bouwend Nederland, was bij het bezoek aanwezig In het bijzijn van burgemeester Blanksma en wethouder Dortmans is gesproken over de toekomstige slimme Helmondse woon- en werkwijk als grootschalig experiment voor nieuwe vormen van bouwen, samenleven, energie, watervoorzieningen en vervoer. Blanksma over wetgeving en innovatie: “Laten we samen op zoek gaan naar experimenteerruimte.”

Veilige, duurzame stroomvoorziening

DENS ontwikkelt een hydrozine (ook wel mierenzuur genoemd) stroomaggregaat dat duurzame stroom levert, volledig vrij van schadelijke emissies en geluid. Deze aggregaat kan ingezet worden bij bouwprojecten in Brainport Smart District. DENS levert daarmee een belangrijke bijdrage aan regionale en landelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en circulariteit.

Circulair bouwen in Helmond

Het hydrozine aggregaat is één van vele onderdelen die het innovatieve en circulaire karakter van de slimme wijk vormen. Maxime Verhagen kreeg tijdens zijn bezoek  ook andere voorbeelden van circulaire projecten te zien zoals sociale zorg- en woonvoorzieningen, voedselproductie in huis, energie delen, gedeelde mobiliteit en databeheer door bewoners.

Business Challenge

Brainport Smart District is continu op zoek naar nieuwe ideeën en innovaties die de wijk slimmer maken. Tot en met 29 februari a.s. kunnen hiervoor nieuwe ideeën ingediend worden via de Business Challenge.

Bezoek Maxime Verhagen
Q-Team LR

Onafhankelijk Quality Team geïnstalleerd

Onafhankelijk Quality Team geïnstalleerd

Om te zorgen dat projecten voldoen aan de ambitie en doelstellingen van Brainport Smart District, heeft BSD een onafhankelijk Quality Team (Q-Team) geïnstalleerd. Deze commissie toetst ingediende projectvoorstellen aan de hand van het daarvoor opgezet Quality Book (Q-Book).

In het Q-team nemen deel:

  • Elphi Nelissen (voorzitter)
  • Pieter van Wesemael (lid Ruimtelijke Kwaliteit)
  • Inge bongers (lid Gezondheid)
  • Marcel Thaens (lid Data)
  • Anke van Hal (lid Energie en circulariteit)
  • Frans Tillema (lid Mobiliteit)
  • Caroline Baan (lid Sociaal en veilig)
  • Angelique Bellemakers (lid Participatie)
  • Ben van Berkel (bijzonder lid Supervisor Stedenbouw en architectuur)

Naast de voorzitter en de leden verantwoordelijk voor de verschillende programma’s van BSD, is bijzonder lid Ben van Berkel bijzonder lid; hij neemt deel aan de vergaderingen maar niet aan de besluitvorming. Edwin Schellekens (directeur BSD) ondersteunt het Q-Team als secretaris.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van gemeente Helmond hebben het Q-Team formeel benoemd tot adviescommissie voor de ontwikkeling van BSD.

UNStudio-BSD-SundayBrunch-CopyrightPlomp-1-1920-1152

Business Challenge wave 4 open

Business Challenge wave 4 open

Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan ontwikkeling van Brainport Smart District? Een concept, een product of dienst of juist een methode die invulling geeft aan de programmalijnen van BSD (participatie, mobiliteit, gezondheid, data, circulariteit, sociaal & veilig en energie)? U kunt uw idee nu indienen via de Business Challenge tot en met 29 februari 2020.

Open uitvraag
De Business Challenge is een open uitvraag aan bedrijven, kennisinstellingen, studenten teams, andere organisaties en particulieren om innovaties aan te dragen die passen bij de slimste woon- en werkwijk ter wereld. Tot op heden zijn er meer dan 200 initiatieven ingediend, waaruit bijna veertig projecten zijn gestart. De veertig lopende projecten geven invulling aan de programmalijnen.

De slimste wijk ter wereld
Brainport Smart District biedt een platform en een podium om innovaties te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Dit kunnen commerciële producten zijn, maar ook initiatieven vanuit particulieren  of andere innovatieve ideeën. De wijk wordt ontwikkeld samen met toekomstige bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze partijen zijn reeds actief betrokken en hebben een belangrijke rol bij zowel de algemene ontwikkeling als de projecten binnen BSD.

Platform en podium
Initiatiefnemers die meedoen aan de Business Challenge worden automatisch lid van het Business Network. Bedrijven en andere initiatiefnemers vinden elkaar hierin om samen tot nieuwe ideeën en projecten te komen. Hieruit zijn al vaker nieuwe consortia én nieuwe projecten ontstaan.

De initiatieven die in BSD als project van start gaan krijgen daarnaast een internationaal podium in zowel media als bedrijfsrelaties. Zo worden projecten uitgenodigd om deel te nemen aan Smart City missies en worden bedrijven/initiatiefnemers in contact gebracht met landelijke en internationale media om te vertellen over hun innovatie.

Contact
Heeft u een vraag of opmerking rondom de Business Challenge? U kunt deze stellen via business@brainportsmartdistict.nl. Op de pagina Organisatie ziet u ook welke persoon aanspreekbaar is op welk onderwerp en vindt u contactgegevens.

UNStudio-BSD-SundayBrunch-CopyrightPlomp-1-1920-1152
projecten