Onafhankelijk Quality Team geïnstalleerd

Onafhankelijk Quality Team geïnstalleerd

Om te zorgen dat projecten voldoen aan de ambitie en doelstellingen van Brainport Smart District, heeft BSD een onafhankelijk Quality Team (Q-team) geïnstalleerd. Deze commissie toetst ingediende projectvoorstellen aan de hand van het daarvoor opgezet Quality Book (Q-book).

In het Q-team nemen deel:

  • Elphi Nelissen (voorzitter)
  • Pieter van Wesemael (lid Ruimtelijke Kwaliteit)
  • Inge bongers (lid Gezondheid)
  • Marcel Thaens (lid Data)
  • Anke van Hal (lid Energie en circulariteit
  • Frans Tillema (lid Mobiliteit)
  • Caroline Baan (lid Sociaal en veilig)
  • Angelique Bellemakers (lid Participatie)
  • Ben van Berkel (bijzonder lid Supervisor Stedenbouw en architectuur)

Naast de voorzitter en de leden verantwoordelijk voor de verschillende programma’s van BSD, is bijzonder lid Ben van Berkel bijzonder lid; hij neemt deel aan de vergaderingen maar niet aan de besluitvorming. Edwin Schellekens (directeur BSD) ondersteunt het Q-team als secretaris.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van gemeente Helmond hebben het Q-team formeel benoemd tot adviescommissie voor de ontwikkeling van BSD.

Business Challenge wave 4 open

Business Challenge wave 4 open

Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan ontwikkeling van Brainport Smart District? Een concept, een product of dienst of juist een methode die invulling geeft aan de programmalijnen van BSD (participatie, mobiliteit, gezondheid, data, circulariteit, sociaal & veilig en energie)? U kunt uw idee nu indienen via de Business Challenge tot en met 29 februari 2020.

Open uitvraag
De Business Challenge is een open uitvraag aan bedrijven, kennisinstellingen, studenten teams, andere organisaties en particulieren om innovaties aan te dragen die passen bij de slimste woon- en werkwijk ter wereld. Tot op heden zijn er meer dan 200 initiatieven ingediend, waaruit bijna veertig projecten zijn gestart. De veertig lopende projecten geven invulling aan de programmalijnen.

De slimste wijk ter wereld
Brainport Smart District biedt een platform en een podium om innovaties te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Dit kunnen commerciële producten zijn, maar ook initiatieven vanuit particulieren  of andere innovatieve ideeën. De wijk wordt ontwikkeld samen met toekomstige bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze partijen zijn reeds actief betrokken en hebben een belangrijke rol bij zowel de algemene ontwikkeling als de projecten binnen BSD.

Platform en podium
Initiatiefnemers die meedoen aan de Business Challenge worden automatisch lid van het Business Network. Bedrijven en andere initiatiefnemers vinden elkaar hierin om samen tot nieuwe ideeën en projecten te komen. Hieruit zijn al vaker nieuwe consortia én nieuwe projecten ontstaan.

De initiatieven die in BSD als project van start gaan krijgen daarnaast een internationaal podium in zowel media als bedrijfsrelaties. Zo worden projecten uitgenodigd om deel te nemen aan Smart City missies en worden bedrijven/initiatiefnemers in contact gebracht met landelijke en internationale media om te vertellen over hun innovatie.

Contact
Heeft u een vraag of opmerking rondom de Business Challenge? U kunt deze stellen via business@brainportsmartdistict.nl. Op de pagina Organisatie ziet u ook welke persoon aanspreekbaar is op welk onderwerp en vindt u contactgegevens.

UNStudio-BSD-SundayBrunch-CopyrightPlomp-1-1920-1152.jpg
projecten.png