Skip to content

Proces

De doorloop van een project in BSD

Fase 1: Business Challenge
De selectiecommissie beoordeelt ingediende initiatieven aan de hand van de toetsingscriteria. Hierin wordt onder andere bekeken in hoeverre het voorstel bijdraagt aan de verschillende thematische programmalijnen van BSD. Bij positieve beoordeling wordt u uitgenodigd om uw voorstel te pitchen aan de selectiecommissie. De selectiecommissie maakt hiervan een protocol dat ter besluitvorming wordt aangeboden aan het bestuur van Brainport Smart District. Vervolgens worden intentieovereenkomsten (IOK) aangegaan met daarin de benodigde haalbaarheidsstudie voor een initiatief.

Fase 2: Haalbaarheidsstudie
Na het sluiten van de IOK start de initiatiefnemer met de haalbaarheidsstudie. Een projectleider en projectmanager vanuit BSD begeleiden het proces. Wanneer de studie gereed is, wordt deze, met advies van de projectleider en projectmanager, ter advisering aangeboden aan het Q-TeamHet Q-Team prikkelt de initiatiefnemer om net even een innovatieve stap extra te zetten. Het Q-Team brengt vervolgens advies uit, wat ter besluitvorming wordt aangeboden aan het bestuur.

Fase 3: Verdieping
Als het bestuur, gehoord het Q-Team, positief besluit over de haalbaarheidsstudie, volgt een verdiepingsfase. Deze wordt geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het product van deze fase wordt aangeboden aan het Q-Team. Ook hier heeft het Q-Team de taak te prikkelen, de initiatiefnemer uit te dagen om nog meer innovatief te zijn. Het advies van het Q-Team wordt ter besluitvorming aangeboden aan het bestuur.

Fase 4: Voorbereiding op realisatie
Bij positieve besluitvorming over de verdieping, volgt de voorberiding van de realisatie. Deze wordt geformaliseerd in een realisatieovereenkomst (ROK). Het product van deze fase wordt aangeboden aan het Q-Team. Het Q-Team toetst het idee en geeft eventueel voorwaarden voor de realisatie. Het oordeel van het Q-Team wordt ter besluitvorming aangeboden aan het bestuur.

ONDERNEMEN IN BRANDEVOORT

Brainport Smart District is op zoek naar bedrijven en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de slimme wijk in Brandevoort. Via de Business Challenge kunnen nieuwe ideeën worden aangedragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.