Proces

De doorloop van een project in BSD

Fase 1: Business Challenge
De selectiecommissie beoordeelt of uw voorstel aan de hand van de toetsingscriteria. Hierin wordt onder andere bekeken in hoeverre het voorstel bijdraagt aan de zeven thematische programmalijnen van BSD. Bij positieve beoordeling wordt u uitgenodigd om uw voorstel te pitchen aan de selectiecommissie. Op basis van de pitches brengt de selectiecommissie advies uit aan het bestuur van Brainport Smart District. Het bestuur vormt een formeel besluit over het voorstel. De voorstellen welke door het bestuur zijn goedgekeurd worden formeel een project in Brainport Smart District. Dit leggen we vast via een intentieovereenkomst (IOK) tussen de initiatiefnemer en Stichting BSD.

Fase 2: Haalbaarheidsonderzoek
In de beoogde termijn van een halfjaar werkt het project een haalbaarheidsonderzoek voor BSD uit, waarin onder andere wordt gekeken naar de technische, sociale en financiële haalbaarheid. Het Q-team toetst de haalbaarheidsstudies aan de hand van het Q-book. Hierin staan de ambities van BSD op programmaniveau en op de zeven programmalijnen uitgewerkt. Bij een positief advies van het Q-team, wordt het haalbaarheidsonderzoek formeel beoordeeld door het bestuur van BSD. Wanneer de haalbaarheidsstudie positief beoordeeld is, stellen de initiatiefnemer en BSD een samenwerkingsovereenkomst op (SOK) voor de volgende fase.

Fase 3: Planvorming
Onder de SOK wordt het concrete plan voor BSD uitgewerkt, inclusief strategie en wat er concreet gaat gebeuren. Hierin wordt bijvoorbeeld ook uitgewerkt welke partijen er nodig zijn bij realisatie en wie daarin wat gaat doen. Het Q-team beoordeelt het plan ook weer aan de hand van het Q-book en brengt haar advies uit naar het bestuur, dat een formeel besluit neemt over de realisatie van het project. Bij positieve uitkomst stellen de initiatiefnemer en BSD samen een realisatieovereenkomst op (ROK).

Fase 4: Realisatie
In deze fase wordt het project gerealiseerd. Of het nou gaat om de bouw van woningen, het aanleggen van infrastructurele voorzieningen, of het aanbieden van producten of diensten in BSD- ook hierbij is het belangrijk te monitoren en evalueren. Verloopt het project zoals gedacht? Zijn de resultaten positief? Wat zijn de ervaringen van bewoners? Het project en BSD houden nauw contact over de realisatie en de voortgang van het project.

Aanmelden Business Challenge
U kunt uw idee, project, product of dienst aanmelden via het Business Challenge aanmeldformulier tot en met zaterdag 29 februari 2020.

ONDERNEMEN IN BRANDEVOORT

Brainport Smart District is nadrukkelijk op zoek naar bedrijven en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de slimme wijk in Brandevoort. Hieronder een aantal projecten die worden uitgevoerd. 

Smart Cities Innovation Space

Smart Cities Innovation Space Het Smart Cities Innovation Space is een innovatiehub waar naast technische vaardigheden...

Wij zijn IN

Wij zijn IN Hoe wil jij leven, in de maatschappij van vandaag én die van...

Circulair gemengde duurzame wijk

Circulair gemengde duurzame wijk Het consortium van DGVGroup draagt bij met een duurzame smart circulaire...

De kaswoningen van CC-Studio

De kaswoningen van CC-Studio KasCo is een circulair woongebied waar voedsel, energie en wonen hand...

BSD Smartwalk route

BSD Smartwalk route Embedded Fitness ontwikkelt interactieve bewegingsconcepten. Het bedrijf koppelt sensoren en communicatietechnologie aan...

Living Smart met Solarix

Smart Living met Solarix In een gebouwde omgeving van morgen, zoals Brainport Smart District, kennen...

De Digital Twin van Geodan

Beleef Brainport Smart District met de Digital Twin Voor Brainport Smart District maakte Geodan een...

Duurzame oplossingen met LED-verlichting

Duurzame oplossingen met LED-verlichting De moderne maatschappij verwacht dat hedendaagse bedrijven bijdragen aan het vergroten...

Living Lab met UNSense

Huizen met data experiment Big data is big business. Bedrijven gebruiken persoonlijke data, vaak zonder...

Loading Evenementen

  • Er zijn geen resultaten gevonden.

De programmalijnen
geven vorm

en inhoud aan
Brainport Smart District.

De programmalijnen zijn het DNA van Brainport Smart District. De zeven programmalijnen zijn 

  • circulaire wijk
  • participatie
  • sociale en veilige wijk
  • gezonde wijk
  • digitale wijk
  • mobiele wijk 
  • wijk met energie
    Hieronder vind je van alle programmalijnen een toelichting en een overzicht van de projecten in de programmalijn.

STEDELIJKE VISIE

Visie op wonen

In de stedenbouwkundige visie door UNStudio ontwikkeld, is sprake van een reeks stroken (van noord naar zuid) die het plangebied verdeelt in een aantal delen, elk met een eigen bebouwingsdichtheid. Ook is er sprake van menging van wonen en werken, want er is voorzien in gedecentraliseerde bedrijfsruimte met kantoren en gedeelde werkruimtes, gericht op innovatieve samenwerking. Kijk hier naar de stedelijke visie (pdf). Kijk hier naar onze  3D-visualisatie.

masterplan2
masterplan3