Proces

De doorloop van een project in BSD

Fase 1: Business Challenge
De selectiecommissie beoordeelt ingediende initiatieven aan de hand van de toetsingscriteria. Hierin wordt onder andere bekeken in hoeverre het voorstel bijdraagt aan de zeven thematische programmalijnen van BSD. Bij positieve beoordeling wordt u uitgenodigd om uw voorstel te pitchen aan de selectiecommissie. De selectiecommissie maakr hiervan een protocol dat ter besluitvorming wordt aangeboden aan het bestuur van Brainport Smart District. Vervolgens worden intentieovereenkomsten (IOK) aangegaan met daarin de benodigde haalbaarheidsstudie voor een initiatief.

Fase 2: Haalbaarheidsstudie
Na het sluiten van de IOK start de initiatiefnemer met de haalbaarheidsstudie. Een projectleider en projectmanager vanuit BSD begeleiden het proces. Wanneer de studie gereed is, wordt deze, met advies van de projectleider en projectmanager, ter advisering aangeboden aan het Q-teamHet Q-team prikkelt de initiatiefnemer om net even een innovatieve stap extra te zetten. Het Q-team brengt vervolgens advies uit, wat ter besluitvorming wordt aangeboden aan het bestuur.

Fase 3: Verdieping
Als het bestuur, gehoord het Q-team, positief besluit over de haalbaarheidsstudie, volgt een verdiepingsfase. Deze wordt geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het product van deze fase wordt aangeboden aan het Q-team. Ook hier heeft het Q-team de taak te prikkelen, de initiatiefnemer uit te dagen om nog meer innovatief te zijn. Het advies van het Q-team wordt ter besluitvorming aangeboden aan het bestuur.

Fase 4: Voorbereiding op realisatie
Bij positieve besluitvorming over de verdieping, volgt de voorberiding van de realisatie. Deze wordt geformaliseerd in een realisatieovereenkomst (ROK). Het product van deze fase wordt aangeboden aan het Q-team. Het Q-team toetst het idee en geeft eventueel voorwaarden voor de realisatie. Het oordeel van het Q-team wordt ter besluitvorming aangeboden aan het bestuur.

Aanmelden Business Challenge
U kunt uw idee, project, product of dienst aanmelden via het Business Challenge aanmeldformulier tot en met zaterdag 29 februari 2020.

ONDERNEMEN IN BRANDEVOORT

Brainport Smart District is nadrukkelijk op zoek naar bedrijven en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de slimme wijk in Brandevoort. Hieronder een aantal projecten die worden uitgevoerd. 

Smart Cities Innovation Space

Smart Cities Innovation Space Het Smart Cities Innovation Space is een innovatiehub waar naast technische vaardigheden...

Wij zijn IN

Wij zijn IN Hoe wil jij leven, in de maatschappij van vandaag én die van...

Circulair gemengde duurzame wijk

Circulair gemengde duurzame wijk Het consortium van DGVGroup draagt bij met een duurzame smart circulaire...

De kaswoningen van CC-Studio

De kaswoningen van CC-Studio KasCo is een circulair woongebied waar voedsel, energie en wonen hand...

BSD Smartwalk route

BSD Smartwalk route Embedded Fitness ontwikkelt interactieve bewegingsconcepten. Het bedrijf koppelt sensoren en communicatietechnologie aan...

Living Smart met Solarix

Smart Living met Solarix In een gebouwde omgeving van morgen, zoals Brainport Smart District, kennen...

De Digital Twin van Geodan

Beleef Brainport Smart District met de Digital Twin Voor Brainport Smart District maakte Geodan een...

Duurzame oplossingen met LED-verlichting

Duurzame oplossingen met LED-verlichting De moderne maatschappij verwacht dat hedendaagse bedrijven bijdragen aan het vergroten...

Living Lab met UNSense

Huizen met data experiment Big data is big business. Bedrijven gebruiken persoonlijke data, vaak zonder...

Loading Evenementen

List of Evenementen

maandag 30 maart @ 12:0017:00
|Terugkerend Evenement (Bekijk alle)

An event every day that begins at 12:00, repeating until dinsdag 31 maart 2020

Business Challenge pitches

Business Challenge pitches wave 4

dinsdag 31 maart @ 12:0017:00
|Terugkerend Evenement (Bekijk alle)

An event every day that begins at 12:00, repeating until dinsdag 31 maart 2020

Business Challenge pitches

Business Challenge pitches wave 4

+ Exporteer Evenementen

De programmalijnen
geven vorm

en inhoud aan
Brainport Smart District.

De programmalijnen zijn het DNA van Brainport Smart District. De zeven programmalijnen zijn 

  • circulaire wijk
  • participatie
  • sociale en veilige wijk
  • gezonde wijk
  • digitale wijk
  • mobiele wijk 
  • wijk met energie
    Hieronder vind je van alle programmalijnen een toelichting en een overzicht van de projecten in de programmalijn.

STEDELIJKE VISIE

Visie op wonen

In de stedenbouwkundige visie door UNStudio ontwikkeld, is sprake van een reeks stroken (van noord naar zuid) die het plangebied verdeelt in een aantal delen, elk met een eigen bebouwingsdichtheid. Ook is er sprake van menging van wonen en werken, want er is voorzien in gedecentraliseerde bedrijfsruimte met kantoren en gedeelde werkruimtes, gericht op innovatieve samenwerking. Kijk hier naar de stedelijke visie (pdf). Kijk hier naar onze  3D-visualisatie.

masterplan2
masterplan3