Skip to content

Documenten

Van idee tot uitvoering: Welke uitgangspunten, principes en wijze van ontwikkeling zijn van belang om een innovatieve en duurzame wijk tot stand te laten komen? Dit is beschreven in de volgende documenten.

Q-Book

Dit Quality-Book (Q-Book) beschrijft het verwachtte innovatieniveau van alle voorstellen en projecten die ingediend worden. Concreet betekent dit dat voor alle acht programmalijnen van BSD in dit boek de ambities, indicatoren en specifieke doelen zijn opgeschreven.

Stedenbouwkundig Masterplan en Beeldkwaliteitsplan

Het internationaal befaamde architectenbureau UNStudio en de Gemeente Helmond hebben voor Brainport Smart District het Stedenbouwkundig Masterplan en Beeldkwaliteitsplan ontwikkeld. Het is gebaseerd op het DNA van BSD, de 'best practice' referenties uit het vakgebied én de wensen en behoeften van de gebruikers. Dit document vormt het vertrekpunt voor het bestemmingsplan BSD.

Algemene voorwaarden

Voor het leveren van zaken, goederen en/of diensten heeft Brainport Smart District een overeenkomst opgesteld waarin staat aangegeven wat de rechten en plichten zijn van de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Aanvragen Innovatiepropositie

In de eerste helft van 2021 hebben diverse partners intensief samengewerkt aan de totstandkoming van de innovatiepropositie Brainport Smart District. U kunt de innovatiepropositie aanvragen via deze pagina.

Archief

Stedelijke visie

De ambities en doelstellingen van Brainport Smart District zijn vertaald in deze stedelijke visie, ontwikkeled door UNStudio.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak is beschreven hoe Brainport Smart District georganiseerd kan worden om tot uitvoering te komen.

Inspiratieboek

In het inspiratieboek zijn de ideeën en mogelijke projecten uitgewerkt waarmee het gedachtegoed van BSD wordt geïllustreerd.

Nota publieksrechtelijke kaders en uitgangspunten

In deze nota zijn de kaders en de ruimtelijk relevante uitgangspunten beschreven die dienen als uitgangspunt voor de stedelijke visie.

Notulen Q-team

Hier zijn de verslagen van alle Q-Team vergaderingen vanaf 2022 te vinden.

DE TOOLKIT VAN BRAINPORT SMART DISTRICT

Brainport Smart District is een concept, een manier van denken om tot een nieuwe slimme wijk te komen. Dat doen we niet alleen, juist samenwerken en ontwikkelen met anderen zijn onze kracht. Vandaar dat onze partners gebruik mogen maken van verschillende huisstijl tools van Brainport Smart District. Dit onderdeel is toegankelijk met een wachtwoord.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.