Skip to content

Participatiebijeenkomst Q-Book 12 mei

Op 12 mei organiseerde BSD een participatiebijeenkomst voor onder meer raadsleden en leden van het Q-Team. Tijdens deze bijeenkomst stond de informatie over de ontwikkeling van het Quality Book 2.0 centraal. De programmamanagers trapten af met een presentatie waarbij ze hun programmalijn toelichtten. Vervolgens gingen genodigden in gesprek met elkaar aan verschillende ‘programmatafels’. Per programmalijn is waardevolle input opgehaald, waarmee het Q-Book verder aangescherpt en aangevuld wordt. De verwachting is dat het Q-Book 2.0 rond de zomer wordt vastgesteld, waarna het wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Helmond.

Over het Q-Book
Het Q-Book van BSD is een levend document dat dient als hét fundament voor alle partijen die aan de slag gaan in het BSD gebied. In het Q-Book zijn voor alle acht programmalijnen van BSD de ambities, indicatoren en specifieke doelen opgeschreven. Op basis van de inzichten van de afgelopen jaren wordt momenteel hard gewerkt aan een vernieuwde versie van het Q-Book. Hierbij betrekken we verschillende belanghebbenden.

Q-Book 2.0
In de vernieuwde versie is er extra aandacht voor de duidelijkheid van de indicatoren. Het huidige voorstel is om de indicatoren weer te geven in de vorm van een Rubrics. Deze Rubrics begint bij onvoldoende en gaat tot excellent. Zo willen we vooraf nog duidelijker maken aan de initiatiefnemers wat er van hen verwacht wordt. Ook hoe de verschillende programmalijnen erin terugkomen en de haalbaarheid van het geheel wordt tijdens dit proces extra onder de loep genomen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.