Onafhankelijk Quality Team geïnstalleerd

Onafhankelijk Quality Team geïnstalleerd

Om te zorgen dat projecten voldoen aan de ambitie en doelstellingen van Brainport Smart District, heeft BSD een onafhankelijk Quality Team (Q-team) geïnstalleerd. Deze commissie toetst ingediende projectvoorstellen aan de hand van het daarvoor opgezet Quality Book (Q-book).

In het Q-team nemen deel:

  • Elphi Nelissen (voorzitter)
  • Pieter van Wesemael (lid Ruimtelijke Kwaliteit)
  • Inge bongers (lid Gezondheid)
  • Marcel Thaens (lid Data)
  • Anke van Hal (lid Energie en circulariteit
  • Frans Tillema (lid Mobiliteit)
  • Caroline Baan (lid Sociaal en veilig)
  • Angelique Bellemakers (lid Participatie)
  • Ben van Berkel (bijzonder lid Supervisor Stedenbouw en architectuur)

Naast de voorzitter en de leden verantwoordelijk voor de verschillende programma’s van BSD, is bijzonder lid Ben van Berkel bijzonder lid; hij neemt deel aan de vergaderingen maar niet aan de besluitvorming. Edwin Schellekens (directeur BSD) ondersteunt het Q-team als secretaris.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van gemeente Helmond hebben het Q-team formeel benoemd tot adviescommissie voor de ontwikkeling van BSD.

UNStudio-BSD-SundayBrunch-CopyrightPlomp-1-1920-1152

Business Challenge wave 4 open

Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan ontwikkeling van Brainport Smart District? Een concept, een product of dienst of juist een methode die invulling geeft aan de programmalijnen van BSD (par ...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *