Onafhankelijk Quality Team geïnstalleerd

Onafhankelijk Quality Team geïnstalleerd

Om te zorgen dat projecten voldoen aan de ambitie en doelstellingen van Brainport Smart District, heeft BSD een onafhankelijk Quality Team (Q-Team) geïnstalleerd. Deze commissie toetst ingediende projectvoorstellen aan de hand van het daarvoor opgezet Quality Book (Q-Book).

In het Q-team nemen deel:

  • Elphi Nelissen (voorzitter)
  • Pieter van Wesemael (lid Ruimtelijke Kwaliteit)
  • Inge bongers (lid Gezondheid)
  • Marcel Thaens (lid Data)
  • Anke van Hal (lid Energie en circulariteit)
  • Frans Tillema (lid Mobiliteit)
  • Caroline Baan (lid Sociaal en veilig)
  • Angelique Bellemakers (lid Participatie)
  • Ben van Berkel (bijzonder lid Supervisor Stedenbouw en architectuur)

Naast de voorzitter en de leden verantwoordelijk voor de verschillende programma’s van BSD, is bijzonder lid Ben van Berkel bijzonder lid; hij neemt deel aan de vergaderingen maar niet aan de besluitvorming. Edwin Schellekens (directeur BSD) ondersteunt het Q-Team als secretaris.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van gemeente Helmond hebben het Q-Team formeel benoemd tot adviescommissie voor de ontwikkeling van BSD.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *