ORGANISATIE

STICHTING BRAINPORT SMART DISTRICT

In 2018 is de Stichting Brainport Smart District opgericht. Deze stichting heeft een bestuur met vertegenwoordigers van de partners, te weten: gemeente Helmond (voorzitter), Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development, Provincie Noord-Brabant en Universiteit van Tilburg. De stichting heeft daarnaast een programmabureau en wordt geleid door twee directeuren.

BESTUUR BRAINPORT SMART DISTRICT

In het bestuur van de Stichting Brainport Smart District zitten  vertegenwoordigers van de partners, te weten:

Cathalijne Dortmans, wethouder gemeente Helmond

Elphi Nelissen, hoogleraar Building Sustainability, TU/e

Emile Aarts, rector magnificus Universiteit Tilburg

Paul van Nunen, directeur Brainport Development

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERING DIENSTEN EN GOEDEREN 

Voor het leveren van zaken, goederen en/of diensten heeft Brainport Smart District een overeenkomst opgesteld waarin staat aangegeven wat de rechten en plichten zijn van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. 

TEAM BRAINPORT SMART DISTRICT

PETER PORTHEINE

Directeur

PETER PORTHEINE

Directeur

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 53 21 49 82
p.portheine@brainportsmartdistrict.nl

WINA SMEENK

Programma manager participatie

WINA SMEENK

Manager Participatie

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 27 03 12 74
w.smeenk@brainportsmartdistrict.nl

Nicole Homeijer

Programma manager Circulariteit

Nicole Homeijer

Programma manager Circulariteit

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 46 33 63 65
n.homeijer@brainportsmartdistrict.nl

EDWIN SCHELLEKENS

Directeur

EDWIN SCHELLEKENS

Directeur

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 13 70 19 39
e.schellekens@brainportsmartdistrict.nl

LAURENS SCHWIEBERT

Projectleider

LAURENS SCHWIEBERT

Business development

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 54 75 14 33
laurens@schwiebert.nl.

TERRY DE ZOETE

Programma manager Mobiliteit

TERRY DE ZOETE

Manager Mobiliteit

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 18 30 32 32
TdZoete@brabant.nl

THIJS NOOIJEN

Projectleider

THIJS NOOIJEN

Projectleider

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 12 80 64 00
t.nooijen@brainportsmartdistrict.nl

Linda van de Ven

Communicatieadviseur

LINDA VAN DE VEN

Communicatieadviseur

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
M 06 343 822 10
l.van.de.ven@brainportsmartdistrict.nl

Henri Smits

Manager Data

HENRI SMITS

Manager Data

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 53 37 21 15
h.smits@brainportsmartdistrict.nl