ORGANISATIE

STICHTING BRAINPORT SMART DISTRICT

In 2018 is de Stichting Brainport Smart District opgericht. Deze stichting heeft een bestuur met vertegenwoordigers van de partners, te weten: gemeente Helmond (voorzitter), Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development, Provincie Noord-Brabant en Universiteit van Tilburg. De stichting heeft daarnaast een programmabureau en wordt geleid door twee directeuren.

BESTUUR BRAINPORT SMART DISTRICT

In het bestuur van de Stichting Brainport Smart District zitten  vertegenwoordigers van de partners, te weten:

Cathalijne Dortmans, wethouder gemeente Helmond

Elphi Nelissen, hoogleraar Building Sustainability, TU/e

Emile Aarts, rector magnificus Universiteit Tilburg

Paul van Nunen, directeur Brainport Development

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERING DIENSTEN EN GOEDEREN 

Voor het leveren van zaken, goederen en/of diensten heeft Brainport Smart District een overeenkomst opgesteld waarin staat aangegeven wat de rechten en plichten zijn van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. 

TEAM BRAINPORT SMART DISTRICT

PETER PORTHEINE

Directeur

PETER PORTHEINE

Directeur

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 53 21 49 82
p.portheine@brainportsmartdistrict.nl

WINA SMEENK

MANAGER PARTICIPATIE

WINA SMEENK

Manager Participatie

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 27 03 12 74
w.smeenk@brainportsmartdistrict.nl

JOYCE DE LAAT

MANAGER GEZONDHEID

JOYCE DE LAAT

Manager gezondheid

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 52 84 75 19
j.d.laat@brainportsmartdistrict.nl

EDWIN SCHELLEKENS

Directeur

EDWIN SCHELLEKENS

Directeur

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 13 70 19 39
e.schellekens@brainportsmartdistrict.nl

LAURENS SCHWIEBERT

Business development

LAURENS SCHWIEBERT

Business development

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 54 75 14 33
laurens@schwiebert.nl.

TERRY DE ZOETE

Manager Mobiliteit

TERRY DE ZOETE

Manager Mobiliteit

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 18 30 32 32
TdZoete@brabant.nl

THIJS NOOIJEN

Projectleider

THIJS NOOIJEN

Projectleider

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 12 80 64 00
t.nooijen@brainportsmartdistrict.nl

Linda van de Ven

Communicatieadviseur

LINDA VAN DE VEN

Communicatieadviseur

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
M 06 343 822 10
l.van.de.ven@brainportsmartdistrict.nl

Henri Smits

Manager Data

HENRI SMITS

Manager Data

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
T 0492 82 09 39
M 06 53 37 21 15
h.smits@brainportsmartdistrict.nl
persberichten

Van idee tot uitvoering: hoe ontwikkel je een slimme wijk als er nog geen bebouwing is? Welke uitgangspunten, principes en wijze van ontwikkeling zijn van belang. Dit is beschreven in drie documenten die op 28 februari 2018 door de gehele gemeenteraad van Helmond is goedgekeurd. 

28 februari 2018

INSPIRATIEBOEK

In het inspiratieboek zijn de ideeën en mogelijke projecten uitgewerkt waarmee het gedachtegoed van BSD wordt geïllustreerd.

28 februari 2018

PLAN VAN AANPAK

In het plan van aanpak is beschreven hoe Brainport Smart District georganiseerd kan worden om tot uitvoering te komen.

28 februari 2018

NOTA PUBLIEKRECHTELIJKE KADERS EN UITGANGSPUNTEN

In deze nota zijn de kaders en de ruimtelijk relevante uitgangspunten beschreven die dienen als uitgangspunt voor de stedelijke visie.

Februari 2019

Stedelijke visie

Het internationaal befaamde architectenbureau UNStudio heeft voor Brainport Smart District een stedelijke visie ontwikkeld, die rekening houdt met de bijzondere opzet van Brainport Smart District.

DE TOOLKIT VAN BRAINPORT SMART DISTRICT

Brainport Smart District is een concept, een manier van denken om tot een nieuwe slimme wijk te komen. Dat doen we niet alleen, juist samenwerken en ontwikkelen met anderen zijn onze kracht. Vandaar dat onze partners gebruik mogen maken van verschillende huisstijl tools van Brainport Smart District. Dit onderdeel is toegankelijk met een wachtwoord.