Heeft u interesse in een woon- en of werkbestemming in het nieuwe deel van Brandevoort in Helmond? Vindt u duurzaam en circulair bouwen belangrijk? Ziet u in dat smart technologie en digitalisering u kan ontzorgen? Ga dan met ons de uitdaging aan om samen de wijk van de toekomst te ontwikkelen!

In de periode van 2018 tot 2028 wordt er in het nieuwe deel van Brandevoort een nieuwe wijk van ca. 1.500 woningen en een business park van ruim 12 hectare gebouwd. Dit nieuwe deel bevindt zich naast het reeds gerealiseerde deel Brandevoort. De stichting Brainport Smart District, die het ontwikkelproces faciliteert, wil samen met toekomstige bewoners een prachtige omgeving met een hoge kwaliteit van leven realiseren.

Visie op wonen

Brainport Smart District wordt een voorbeeld van een smart city die geen optelsom is van losse onderdelen, maar waarbij de (stede)bouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor vervoer, gezondheid, energieopwekking en opslag en (circulair) bouwen. De bewoners zijn onderdeel van een nieuwe vorm van
inclusieve samenleving waarin zij zelf een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De wijk wordt een real-life proeftuin (living lab) voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken, op een wijze die onze planeet niet verder belast, vervuilt of uitput. De slimme wijk zal bedrijven en bewoners uit de hele wereld ontvangen, het zal economische
bedrijvigheid creëren en de kennispositie van de regio versterken.