Skip to content

Start bestemmingsplanprocedure

Het college van Burgermeester en Wethouders van Helmond heeft op 19 december ingestemd met het starten van de bestemmingsplanprocedure voor Brainport Smart District (BSD). Hiermee is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van BSD genomen. Het ontwerpbestemmingsplan beschrijft de ontwikkeling van de wijk en wat is toegestaan in het gebied. Denk aan woningen, bedrijvigheid en voorzieningen. Het gaat letterlijk om de bestemming van elk stukje grond in het gebied.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan wordt vrijdag 30 december gepubliceerd in weekblad de Loop, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.Na deze publicatie worden het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ter inzage gelegd en zijn deze in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. In de Stadswinkel ligt een papieren exemplaar. Gedurende de inzagetermijn van zes weken kunnen zienswijzen* worden ingediend.

De gemeente Helmond verwerkt alle zienwijzen die binnen de termijn van zes weken zijn binnengekomen. Daarna wordt het aangeboden aan de gemeenteraad, die uiteindelijk over de vaststelling van het bestemmingsplan beslist.

 

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente namelijk niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.