Skip to content

BSD Gebruikersraad

De gebruikersraad (GR) is een diverse groep van professionals, bewoners en geïnteresseerden in BSD. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de stichting en de projecten die binnen de wijkontwikkeling aan bod komen. Ze letten daarbij vooral op de beleving van bewoners: hoe gaat het straks zijn om in de nieuwe wijk te wonen met al deze innovaties?

Op dit moment bestaat de gebruikersraad uit geïnteresseerden die in de omgeving wonen en op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling, omwonenden met een (in)direct belang bij de ontwikkeling en (toekomstige) bewoners.

Waarom heeft BSD een GR?
De GR is een organisatorisch middel dat BSD aanbiedt aan ontwikkelaars om participatie vorm te geven. Door te werken met de gebruikersraad waarborgt BSD dat innovatieve ontwikkelingen in de wijk (ook) aansluiten bij toekomstige gebruikers en bewoners. De ideeën worden als het ware langs een ‘menselijke maat’ gelegd. De GR is op die manier een middel om de wijk met een quadruple helix te ontwikkelen.

Contact met GR
Wil je in gesprek met de gebruikersraad, heb je vragen over de programmalijn participatie of heb je een sparringpartner nodig? Neem contact op met programmamanager Tove Elfferich: t.elfferich@brainportsmartdistrict.nl

 

mHome bouwt eerste 52 woningen

Connect SME: Grensoverschrijdend samenwerken

Data Governance

Wij zijn IN

De kaswoningen van CC-Studio

Brandevoort LAB

BSD Smartwalk route

Stedelijke visie van UNStudio

KavelLAB

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.