Skip to content

BSD gebruikersraad

De gebruikersraad (GR) is een diverse groep van (toekomstige)bewoners en geïnteresseerden in Brainport Smart District. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting BSD, gemeente Helmond en innovatiepartners over de ontwikkelingen van BSD. Dit kan gaan over wijk brede ontwikkeling en specifieke projecten die binnen de wijkontwikkeling aan bod komen. Ze let daarbij vooral op de beleving van bewoners: hoe gaat het straks zijn om in de nieuwe wijk te wonen met al deze innovaties?

Op dit moment bestaat de gebruikersraad uit bewoners van BSD, mensen die geïnteresseerd zijn om te wonen in de wijk en vertegenwoordigers van organisaties in de omgeving. De GR komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.

Waarom heeft BSD een GR?
De GR is een manier om bewoners vroegtijdig bij ontwikkelingen te betrekken en hen een stem te geven gedurende de ontwikkelprocessen. Hiermee waarborgt BSD dat innovatieve ontwikkelingen in de wijk aansluiten bij wensen en behoeftes van toekomstige gebruikers en bewoners. De GR is daarmee een middel dat BSD faciliteert om participatie vorm te geven en om ontwikkelen in samenspraak met (toekomstige) bewoners aan te jagen.

Samenwerken met de GR
Tijdens de initiatieffase werken innovatiepartners van BSD aan een haalbaarheidsstudie voor  hun ontwikkeling. Vanaf 2023 zijn innovatiepartners in deze fase verplicht om óf de GR te raadplegen óf hun initiatief via het online community platform te toetsen bij gebruikers en bewoners. Uiteraard zijn innovatiepartners in andere fases ook altijd welkom om een verzoek in te dienen om met de GR in gesprek te gaan. Wil je samenwerken met de GR? In de handleiding samenwerken met GR staat beschreven hoe dat in z’n werk gaat.

Samenstelling GR
Ben je geïnteresseerd om mogelijk lid te worden van de GR? Je bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen. Stuur even een mailtje naar participatie@brainportsmartdistrict.nl.

Op dit moment bestaat de GR uit de volgende leden:
Andy Pieloor – bewoner
Antoine Post – bewoner
Michaelia Rupke – toekomstig bewoner
Avelien Meinardi – toekomstig bewoner
Wim Maas – toekomstig bewoner
Anke Breuers -toekomstig  bewoner
Hans Moerkerk – toekomstig bewoner
Giel Pollemans – toekomstig bewoner
Andrea Low – geïnteresseerd om te wonen
Thijs Geerts – geïnteresseerd om te wonen
Bart van Lieshout – vertegenwoordiger Sportpark Brandevoort
Eric Hendrickx – vertegenwoordiger wijkraad Brandevoort
Harry Elzendoorn – vertegenwoordiger Sportpark Brandevoort
Marc Fleskens – vertegenwoordiger Scouting Brandevoort

Vragen?
Naast de GR biedt BSD nog andere methodes en middelen aan om bij te dragen aan participatief ontwikkelen. Kijk voor een actueel overzicht op de webpagina over de programmalijn Participatie.

Wil je in gesprek met de gebruikersraad, heb je vragen over de programmalijn participatie of heb je een sparringpartner nodig, neem contact op met de programmamanager participatie@brainportsmartdistrict.nl.

Modulaire en duurzame woningen aan Telkesveld

Connect SME: Grensoverschrijdend samenwerken

Data Governance

Wij zijn IN

De kaswoningen van CC-Studio

Brandevoort LAB

BSD Smartwalk route

Stedelijke visie van UNStudio

KavelLAB

Q-team

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.