Skip to content

Nationaal Groeifonds reserveert 100 miljoen euro voor innovaties in woningbouw

Het Kabinet heeft op 14 april bekendgemaakt dat het Nationaal Groeifonds een reservering toekent van € 100 miljoen voor het voorstel ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’. Een positief signaal voor BSD. BSD is één van de zes consortia die met Bouw Techniek Innovatie Centrum (BTIC) en het ministerie van BZK een collectieve aanvraag indiende bij het Nationaal Groeifonds vanuit de Infra en Bouw Sector.

De beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds erkent het belang van innovatie in de bouw- en infrasector voor de Nederlandse economie, maar heeft positief kritische kanttekeningen gemaakt bij de opzet van het huidige voorstel. De indieners moeten de komende negen maanden een aangescherpt plan indienen om aanspraak te maken op het gereserveerde bedrag.

De indieners hadden op volledige toekenning gehoopt, maar zijn blij met deze reservering. Het Kabinet erkent hiermee de noodzaak tot investering in een innovatie-ecosysteem voor de ontwerp-, bouw- en technieksector om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Deze erkenning bevestigt de missie van BSD, waar we willen werken aan dé standaard voor de duurzame en inclusieve wijk van de toekomst. We combineren woningbouw met leefomgeving en bieden zo antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Het ministerie van BZK onderzoekt nu welke consequenties de feedback van de commissie heeft voor de uitvoering van het totale plan en voor de zes consortia die startklaar stonden, waaronder BSD.
Als stichting willen we onze ambities voor innovatie verder bestendigen, maar we gaan wel samen met onze partners en de gemeenteraad bespreken hoe we onze koers vervolgen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.