Skip to content

Q-team

Quality team

Om te zorgen dat projecten voldoen aan de ambitie en doelstellingen van Brainport Smart District heeft BSD een onafhankelijk Quality Team (Q-Team) geïnstalleerd. Deze commissie toetst ingediende projectvoorstellen aan de hand van het daarvoor opgezette Quality Book (Q-Book) Het college van burgemeester en wethouders heeft het Q-Team formeel benoemd tot adviescommissie voor de ontwikkeling van BSD. 

Voor vragen over het Q-Team of Q-Book kunt u contact opnemen met secretaris Edwin Schellekens

ELPHI NELISSEN

Voorzitter

ELPHI NELISSEN

Voorzitter

Elphi Nelissen is hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, factulteit Bouwkunde. Daarnaast is ze lid van het bestuur van de stichting BSD. Ze brengt veel ervaring op het gebied van bouwkunde met zich mee.

INGE BONGERS

Gezondheid

INGE BONGERS

Gezondheid

Inge Bongers is professor of Evidence Based Management of Innovation in (mental) health care at Tilburg University. She brings a lot of experience in health and innovation.

ANGELIQUE BELLEMAKER

Participatie

ANGELIQUE BELLEMAKERS

Participatie

Angelique Bellemakers is adviseur sociale impact bij Inbo. Ze heeft veel ervaring in co-creatie en gebiedsontwikkeling.

CAROLINE BAAN

Sociaal & Veilig

Caroline Baan

Sociaal & Veilig

Caroline Baan is Chief Science Officer at RIVM. She brings a lot of expertise in the field of healthcare.

EDWIN SCHELLEKENS

Secretaris

EDWIN SCHELLEKENS

Secretaris

Edwin Schellekens is directeur van Brainport Smart District en fungeert in het Q-team als secretaris.

MARCEL THAENS

Data

MARCEL THAENS

Data

Marcel Thaens is Chief Information Officer at the Province of Noord-Brabant and an expert in the field of data and privacy.

ANKE VAN HAL

Energie en Circulariteit

ANKE VAN HAL

Energie en Circulariteit

Anke van Hal is hoogleraar duurzaam bouwen aan Nyenrode Business Universiteit. Ze is expert op het gebied van het creëren van draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen en de businesscase van duurzaamheid. Ze richt zich met name op de energietransitie in de bestaande woonomgeving.

PIETER VAN WESEMAEL

Ruimtelijke kwaliteit

PIETER VAN WESEMAEL

Ruimtelijke kwaliteit

Pieter van Wesemael is professor stedenbouw en architectuur aan de TU/e. Hij brengt veel ervaring in ruimtelijke gebiedsontwikkeling en design met zich mee.

FRANS TILLEMA

Mobiliteit

FRANS TILLEMA

Mobiliteit

Frans Tillema is a lecturer in intelligent mobility at the Hogeschool Arnhem Nijmegen. He brings a lot of experience in the field of smart mobility.

BEN VAN BERKEL

Bijzonder Lid
Supervisor Stedenbouw en Architectuur

BEN VAN BERKEL

Bijzonder lid
Supervisor Stedenbouw en Architectuur


Ben van Berkel is directeur en architect bij UNStudio. Hij heeft veel ervaring op het gebied van duurzame ontwikkeling. In het Q-team is Ben bijzonder lid; hij is adviserend aanwezig en neemt niet deel aan besluitvorming.

Q-BOOK

De ambities in BSD zijn hoog. BSD moet de slimste wijk ter wereld worden. We merken vanuit de stichting dat er veel enthousiasme is onder o.a. ontwikkelaars om hier een bijdrage aan te leveren. Maar, er is wel behoefte aan kaders en richtlijnen. Daarom heeft de stichting BSD een kwaliteitshandboek ontwikkeld. Dit Quality-Book (Q-Book) beschrijft het verwachtte innovatieniveau van alle voorstellen en projecten die ingediend worden. Concreet betekent dit dat voor alle acht programmalijnen van BSD in dit boek de ambities, indicatoren en specifieke doelen zijn opgeschreven.

Dit Q-Book moet ervoor zorgen dat alle betrokken partijen, zoals ontwikkelaars en partners,  weten wat zij kunnen verwachten in BSD.  Het Quality-team, dat eerder door het college van B&W formeel als adviescommissie benoemd is, toetst binnengekomen voorstellen en initiatieven aan de hand van dit Q-Book. Het handboek is hiermee een belangrijk document voor de verdere ontwikkeling van BSD en wordt ieder jaar geëvalueerd en waar nodig gewijzigd.

Het Q-Book is door het Q-Team en Stichtingsbestuur vastgesteld. Nu rest alleen nog de gemeentelijke procedure: het Q-Book zal ook ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van B&W (besluitvorming voorzien direct na het zomerreces) en aan de gemeenteraad (besluitvorming voorzien in het najaar van 2020). 
Download hier het Q-Book 2020

VERGADERINGEN

Vergadering Q-Team Brainport Smart District

Datum: woensdag 27 mei 2020

Tijd: 15.00 – 17.30 uur

Locatie: Digitaal

Gelieve u aan te melden bij de secretaris van het Q-Team, dhr. Schellekens e.schellekens@brainportsmartdistrict.nl. U ontvangt dan een link naar de digitale vergaderomgeving.

Hieronder de agenda: 

AGENDA Vergadering Q-Team (27 mei 2020) – publicatie

Vergaderdata 2020

  • 27 mei
  • 2 juli
  • 2 september
  •  14 oktober
  • 25 november

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.