Skip to content

COOKIE VERKLARING EN PRIVACY STATEMENT 

COOKIEVERKLARING

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

PRIVACY STATEMENT BRAINPORT SMART DISTRICT

 Een privacy statement wordt ook wel privacy policy of privacy reglement genoemd. Het is een gedragscode waarin Stichting Brainport Smart District te Helmond de verwerking van jouw persoonsgegevens regelt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website met het domein brainportsmartdistrict.nl verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Wet bescherming persoonsgegevens Europees geregeld

Regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin is vastgelegd dat BSD je persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze moet verwerken.

Deze privacy policy is in Europees verband geregeld. Vanaf 25 mei 2018 is de verordening in alle lidstaten van de EU van toepassing en kan er gehandhaafd worden.

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

Brainport Smart District verzamelt persoonsgegevens voor het volgende doel:

Versturen nieuwsbrief

Via de website kun je je aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief. 
Brainport Smart District verzamelt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Emailadres

Je kunt je altijd via een directe link in de nieuwsbrief uitschrijven voor deze mailing.

Voor het versturen van de nieuwsbrief is het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens nodig.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

Verzamelen van gegevens van mensen die interesse in wonen hebben.

Bij het aanmelden voor interesse in wonen in Brainport Smart District worden meerdere gegevens naast voornaam, achternaam en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt om relevante informatie naar desbetreffende adressen te sturen, via e-mail of via nieuwsbrieven.

Verzamelen van gegevens bij de Business Challenge

Bij het aanmelden voor de Business Challenge worden gegevens gevraagd van een organisatie of bedrijf waarmee een project aanmeld kan worden bij BSD. Deze gegevens worden gebruikt om het project te beoordelen. Via e-mail en nieuwsbrieven worden de bedrijven en organisaties geïnformeerd.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Brainport Smart District bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is gelet op de doeleinden van de verwerking van deze gegevens.

Jouw rechten

In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat iemand zijn verzamelde persoonsgegevens moet kunnen inzien. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de informatie te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen.

Als de gegevens feitelijk onjuist zijn, is dat een legitieme reden. Ook als de informatie onvoldoende of onvolledig is voor het doel, niet strikt noodzakelijk is voor het doel of in strijd is met wettelijke voorschriften, moet Brainport Smart District wijziging van de gegevens toestaan.

Een verzoek tot wijziging van de persoonsgegevens kan via email aan Brainport Smart District kenbaar worden gemaakt: info@brainportsmartdistrict.nl. Binnen de maximumtermijn van vier weken wordt de wijziging door Brainport Smart District in haar bestand doorgevoerd.

Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten door Brainport Smart District niet leverbaar zijn.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing (nieuwsbrieven); in dergelijk geval hoeft je geen redenen op te geven.

Je gegevens worden door ons niet aan geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

Ontvangers van verzamelde gegevens

Het secretariaat, de communicatieadviseur en in sommige gevallen de managers van het team van Brainport Smart District zijn de ontvangers van de verzamelde persoonsgegevens. De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor verzending van de nieuwsbrieven van Brainport Smart District.  

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Brainport Smart District heeft de persoonsgegevens beveiligd door te werken met secure sites (https), waarop zowel een login-naam als wachtwoord zijn vereist.

In geen geval kan Brainport Smart District aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient altijd de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Vragen over deze privacy verklaring

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, per e-mail naar info@brainportsmartdistrict.nl

Nieuwe koers voor Brainport Smart District

Helmond, 6 oktober 2023 – Helmond slaat een nieuwe koers in voor de ontwikkeling van de slimme woonwijk Brainport Smart District (BSD). De wijk zal minder innovatief
Lees Meer

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.