Skip to content

Q-team

Quality team

Om te zorgen dat projecten voldoen aan de ambitie en doelstellingen van Brainport Smart District heeft BSD een onafhankelijk Quality Team (Q-Team) geïnstalleerd. Deze commissie toetst ingediende projectvoorstellen aan de hand van het daarvoor opgezette Quality Book (Q-Book) Het college van burgemeester en wethouders heeft het Q-Team formeel benoemd tot adviescommissie voor de ontwikkeling van BSD. 

Het Q-Team vergadert een aantal keer per jaar. De notulen van deze vergaderingen zijn hier terug te vinden.

Voor vragen over het Q-Team of Q-Book kunt u contact opnemen met secretaris Lusan Korten

LUSAN KORTEN

Secretaris

LUSAN KORTEN

Secretaris

ANGELIQUE BELLEMAKERS

Participatie

ANGELIQUE BELLEMAKERS

Participatie

Angelique Bellemakers is adviseur sociale impact bij Inbo. Ze heeft veel ervaring in co-creatie en gebiedsontwikkeling.

Mathew Vola

Circulaire wijk & Wijk met Energie

Mathew Vola

Circulaire wijk / Wijk met energie

Mathew Vola is directeur van Arup.

PIETER VAN WESEMAEL

Voorzitter & Ruimtelijke kwaliteit

PIETER VAN WESEMAEL

Voorzitter & Ruimtelijke kwaliteit

Pieter van Wesemael is professor stedenbouw en architectuur aan de TU/e. Hij brengt veel ervaring in ruimtelijke gebiedsontwikkeling en design met zich mee.

MARCEL THAENS

Data

MARCEL THAENS

Data

Marcel Thaens is Chief Information Officer bij de Provincie Noord-Brabant en expert op het gebied van data en privacy.

Caroline Baan

Gezonde wijk

Caroline Baan

Gezonde wijk

Caroline Baan is Chief Science Officer bij het ministerie van VWS. Daarnaast werkt ze als hoogleraar Integrale Gezondheidszorg aan Tilburg University. Ze brengt veel expertise mee op het gebied van gezondheidszorg.

FRANS TILLEMA

Mobiliteit

FRANS TILLEMA

Mobiliteit

Frans Tillema is lector intelligente mobiliteit aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hij brengt veel ervaring mee op het gebied van slimme mobiliteit.

BEN VAN BERKEL

Bijzonder Lid
Supervisor Stedenbouw en Architectuur

BEN VAN BERKEL

Bijzonder lid
Supervisor Stedenbouw en Architectuur


Ben van Berkel is directeur en architect bij UNStudio. Hij heeft veel ervaring op het gebied van duurzame ontwikkeling. In het Q-team is Ben bijzonder lid; hij is adviserend aanwezig en neemt niet deel aan besluitvorming.

Lambert Verheijen

Wijk met Water & Landschap

Lambert Verheijen

Wijk met Water & Landschap

Lambert Verheijen was voorheen Dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas. Op dit moment is hij waarnemend dijkgraaf van Waterschap Limburg.

Q-BOOK

De ambities in BSD zijn hoog. BSD moet de slimste wijk ter wereld worden. We merken vanuit de stichting dat er veel enthousiasme is onder o.a. ontwikkelaars om hier een bijdrage aan te leveren. Maar, er is wel behoefte aan kaders en richtlijnen. Daarom heeft de stichting BSD een kwaliteitshandboek ontwikkeld. Dit Quality-Book (Q-Book) beschrijft het verwachtte innovatieniveau van alle voorstellen en projecten die ingediend worden. Concreet betekent dit dat voor alle acht programmalijnen van BSD in dit boek de ambities, indicatoren en specifieke doelen zijn opgeschreven.

Dit Q-Book moet ervoor zorgen dat alle betrokken partijen, zoals ontwikkelaars en partners,  weten wat zij kunnen verwachten in BSD.  Het Quality-team, dat eerder door het college van B&W formeel als adviescommissie benoemd is, toetst binnengekomen voorstellen en initiatieven aan de hand van dit Q-Book. Het handboek is hiermee een belangrijk document voor de verdere ontwikkeling van BSD en wordt ieder jaar geëvalueerd en waar nodig gewijzigd.
Download hier het Q-Book 2020

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.