Duurzame ontwikkeling vormt de basis voor Brainport Smart District. Het wordt een aantrekkelijke woonomgeving waar zelfvoorzienendheid, organische ontwikkeling, co-creatie met eindgebruikers, de samenwerking van de mens met de natuur en haar hulpbronnen worden gecombineerd met de technologie van vandaag en morgen. De transitie van de ‘lineaire economie’ naar de ‘circulaire economie’ wordt vormgegeven op onder meer het gebied van bouwen, energie, water, voedsel en zorg. Hiervoor is een compleet nieuwe aanpak nodig. Mondiaal zien we diverse bewegingen waarbij het onderliggende motief lijkt te zijn dat er meer balans wordt gezocht tussen mens en natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

– Beperken footprint / energiegebruik / afval;

– Hergebruik materialen en grondstoffen (circulaire economie);

– Technologische revolutie (data gedreven, enorme snelheid in (door-ontwikkeling).

Hierbij is inmiddels het punt bereikt waarbij gekozen moet worden tussen verder duurzaam lijken of echt duurzaam zijn. Met het Rijksprogramma Nederland Circulair 2050 heeft Nederland de ambitie om in 2050 volledig naar een circulaire economie overgestapt te zijn. Deze beweging heeft invloed op alle facetten van ons leven, maar is er wel sprake van faseverschillen op de verschillende deelgebieden (wetgeving c.a., participatie, data, energie, stedenbouw, etc.). Dit betekent een grote verandering in de economie als geheel, en natuurlijk ook in de manier hoe steden ontworpen en gebouwd worden. BSD wil met een unieke strategie deze transitie versnellen. De doelstelling is om koploper te zijn en een voorbeeldrol vervullen in hoe steden in de 21ste eeuw worden ontwikkeld. Het nieuwe model, en kapstok voor BSD, is de zogenaamde ‘ecopolis’. De ecopolis is het model van stadsmetabolisme op basis van circulaire economie en regeneratieve systemen. De ecopolis is gebaseerd op de samenwerking van de mens met de natuur en haar hulpbronnen en combineert dit met de technologie van vandaag en morgen. In de ontwikkelingen van smart cities in de laatste jaren is er een duidelijk patroon te herkennen waar een combinatie van oude en nieuwe kernwaarden met nieuwe technologie plaatsvindt om de stap naar een nieuw model te kunnen maken.