Data speelt een belangrijke rol in BSD. Data is nodig om de wijk optimaal af te stemmen op de wensen van de doelgroep en maakt het mogelijk om verschillende informatiestromen en innovaties te faciliteren. Uitgangspunt is dat bewoners zelf zeggenschap en keuzevrijheid hebben over hun data. Hiertoe krijgt BSD een eigen database waarop de verschillende sensoren en activatoren in de wijk worden aangesloten. Tegelijkertijd is de gegenereerde en geanonimiseerde data voor bedrijven nodig om hun innovaties te testen. Er worden duidelijke spelregels opgesteld die voldoen aan wet en regelgeving en de BSD-ambities. De infrastructuur die nodig is om de datastromen mogelijk te maken (waaronder ook datacentra) worden meegenomen in het stedenbouwkundige plan.

Brainport Smart District zal bestaan uit de gebouwde omgeving en zijn digitale tegenhanger: de digitale wijk. Een digitale wijk is geen doel op zich maar dient ter ondersteuning van het leven en welzijn van de bewoners van de wijk. Om te waarborgen dat de data die worden gegenereerd in de wijk door bewoners en sensoren niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waar de BSD bewoners goedkeuring aan willen verlenen wordt een zgn. Data Manifest opgesteld. Het Data Manifest zal bestaan uit een kleine verzameling van spelregels waar alle deelnemers van de BSD met betrekking tot Data zich aan moeten houden. De regels dienen algemeen genoeg te zijn zodat ze door iedereen begrepen kunnen worden, maar ook specifiek genoeg om als leidraad te dienen voor de daadwerkelijke implementaties van projecten waarbij Data een onderdeel is.