DIGITALE WIJK

Uitgangspunt is dat bewoners zelf zeggenschap en keuzevrijheid hebben over hun data. Tegelijkertijd is de gegenereerde en geanonimiseerde data voor bedrijven nodig om hun innovaties te testen.

Er worden duidelijke spelregels opgesteld die voldoen aan wet en regelgeving en de BSD-ambities. De infrastructuur die nodig is om de datastromen mogelijk te maken (waaronder ook datacentra) worden meegenomen in het stedenbouwkundige plan. Hieronder een aantal projecten waarbij data een belangrijke rol speelt. 

Family with laptop, tablet and smartphone at home, everyone using digital devices
Een-digitale-wijk

Studenten CASA bouwen experimenteel huis

Studenten van de TU/e, het zogenaamde team CASA, ontwerpen en ontwikkelen een woning die als...

Living Lab met UNSense

Huizen met data experiment Big data is big business. Bedrijven gebruiken persoonlijke data, vaak zonder...

Omines wil een data platform bouwen

Smart city data platform Nieuwe mogelijkheden door het verbinden van data Je wekker gaat eerder...