De ambitie is dat welzijn en gezondheid gestimuleerd worden door enerzijds elkaar te helpen en anderzijds door in het nieuwe deel van Brandevoort een schone, groene en aantrekkelijke buitenruimte te creëren die uitnodigt tot beweging en ontmoeting. BSD wil graag een nieuw en duurzaam gezondheidszorgsysteem met een focus op preventie door gebruik te maken van technologie en omgeving en door in te zetten op een sterke sociale basis.

Het huidige gezondheidszorgsysteem is hoofdzakelijk gericht op het repareren van gezondheidsschade die steeds vaker chronisch van aard is. Onder gezondheid verstaan wij zowel fysieke als mentale gezondheid. Er dient een verandering te komen van nazorg naar voorzorg. Van specialistische zorg binnen het zieken- en verpleeghuizen naar zorg thuis in de wijk. Dit zorgt niet alleen voor een verlaging van de zorgkosten, maar ook voor een verhoogde kwaliteit van leven van de inwoners. Wonen, werk, onderwijs, voeding, beweging en de vormgeving van de publieke ruimte hebben invloed op onze gezondheid. Al deze factoren kunnen we aangrijpen om gezondheid te creëren en te bevorderen. Om gezondheid en welzijn binnen BSD op een hoger niveau te brengen, zullen we voortdurend met verschillende slimme zorg- en participatie-initiatieven experimenteren om te komen tot een sterke sociale basis en alternatief gezondheidszorg- en financieringssysteem voor preventie die als voorbeeld zal dienen voor andere regio’s.