MOBIELE WIJK

De manier waarop er in stadsmobiliteit voorzien wordt, heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van de mensen die in een stad of wijk wonen.

De grenzen van de infrastructuur en de nodige milieumiddelen beginnen in zicht te komen. Nieuwe technologieën zoals automatische voertuigen en nieuwe organisatiestructuren zoals carpoolen bieden mogelijkheden. Samen met de inwoners worden nieuwe mobiliteitsconcepten verkend en worden alternatieven ontwikkeld voor persoonlijk  vervoer en goederenbezorging. Hieronder een aantal projecten op het gebied van mobiliteit. 

Healthy drink. Happy positive nice women drinking juice and talking to each other while waiting for the car to be charged
Drones carry express packages in warehouses.Packages are transported in high-tech Settings,online shopping,Concept of automatic logistics management.3d rendering warehouse.

Smart Cities Innovation Space

Smart Cities Innovation Space Het Smart Cities Innovation Space is een innovatiehub waar naast technische vaardigheden...

Wij zijn IN

Wij zijn IN Hoe wil jij leven, in de maatschappij van vandaag én die van...

Circulair gemengde duurzame wijk

Circulair gemengde duurzame wijk Het consortium van DGVGroup draagt bij met een duurzame smart circulaire...

De Digital Twin van Geodan

Beleef Brainport Smart District met de Digital Twin Voor Brainport Smart District maakte Geodan een...

KavelLAB

Bewoners maken gezamenlijk plan voor veertig kavels In het najaar van 2018 zijn we op...

Plus-Op-de-Meterwoningen

Plus-Op-de-Meter Wonen Plus-Op-de-Meter Wonen gaat uit van een zelfvoorzienende woonwijk.  Dit houdt in dat alle...

Mobiliteit delen met ECARCELL

the smartest way sharing green mobility ECARCELL is een totaalconcept voor het delen van elektrisch...