Mobiliteit wordt een vanzelfsprekendheid. De manier waarop er in stadsmobiliteit voorzien wordt, heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van de mensen die in een stad of wijk wonen. Een auto in privébezit was, en is nog steeds, de meest voorkomende vorm van persoonlijk reizen. De grenzen van de infrastructuur en de nodige milieumiddelen beginnen wel in zicht te komen. Meer files, de tijd die het kost om een parkeerplaats te vinden, lawaai en luchtvervuiling evenals de hogere stress tijdens het rijden hebben het comfort van persoonlijk autovervoer sterk verminderd, en deze trend zal zich voortzetten. Nieuwe technologieën zoals automatische voertuigen en nieuwe organisatiestructuren zoals carpoolen bieden mogelijkheden om het comfort van reizigers te verhogen, de milieu-impact te beperken en reizen ook goedkoper en flexibeler te maken. Samen met de inwoners worden nieuwe mobiliteitsconcepten verkend en worden alternatieven ontwikkeld voor persoonlijk gemotoriseerd vervoer en goederenbezorging.