WIJK MET ENERGIE

Het ontwerpen van een gebruikersgericht energiesysteem met onder andere een ‘smarter-grid’-benadering is van groot belang voor een adaptief energiesysteem in tijd en technologie.

De overvloedige energie wordt in BSD aangewend voor gratis toegankelijke, hernieuwbare en betrouwbare energie. De uitdaging ligt in welk energiesysteem we gaan gebruiken voor onze nieuwbouw en vooral in BSD. De opties hiervoor zijn legio: bio/syngas, waterstof, warmtenet, all-electric en hybride oplossingen. En zelfs binnen deze opties zijn er weer mogelijkheden zoals zon-pv, wind,  power-to-heat, geothermie et cetera. 

Hieronder een aantal projecten met specifieke aandacht voor energie. 

Foto: David Rozing 8 juli 2017  Nederland, Heerhugowaard. Wijk stad van de Zon, een grote energieneutrale woonwijk. Moeder met kind op fiets fietst langs grote zonpanelen in de openbare ruimte voor opwekkenen schone stroom. Duurzame straatverlichting. Lantaarnpaal. Foto: David Rozing
Kinder in Dachfenster mit Solarplatten

Studenten CASA bouwen experimenteel huis

Studenten van de TU/e, het zogenaamde team CASA, ontwerpen en ontwikkelen een woning die als...

Stedelijke visie van UNStudio

In de stedenbouwkundige visie door UNStudio ontwikkeld, is sprake van een reeks stroken (van noord...

KavelLAB

Bewoners maken gezamenlijk plan voor veertig kavels In het najaar van 2018 zijn we op...

Plus-Op-de-Meterwoningen

Plus-Op-de-Meter Wonen Plus-Op-de-Meter Wonen gaat uit van een zelfvoorzienende woonwijk. Dit houdt in dat alle energie...