Energietechniek ontwikkelt zich razendsnel. Het ontwerpen van een gebruikersgericht energiesysteem met onder andere een ‘smarter-grid’-benadering is van groot belang voor een adaptief energiesysteem in tijd en technologie. De overvloedige energie wordt in BSD aangewend voor gratis toegankelijke, hernieuwbare en betrouwbare energie.

In BSD accepteren wij tijdelijk suboptimale energiesystemen, maar geen systemen die een stap terug betekenen. Daarom moeten wij niet alleen naar de aanbodkant kijken, maar vooral ook naar de vraagzijde van energie. Gebruikersgericht ontwerp is cruciaal voor een adaptief energiesysteem en technologische verbeteringen. Onderzoektoont aan dat als we dezelfde gebruiker vragen naar zijn of naar visie op toekomstige energiebehoefte, die visie niet zozeer gericht is op minder energiegebruik, maar vooral op vermindering van de nadelige effecten.

Sommige regelgeving zal in de nabije toekomst al veranderen. Saldering bijvoorbeeld zal al ophouden te bestaan voordat BSD gebouwd wordt. Ook zal de verplichting van nutsbedrijven om een gasinfrastructuur aan te leggen tegen die tijd afgeschaft zijn. Het energiesysteem dat wij nu aan het ontwerpen zijn, moet daarop voorbereid zijn, en op de veranderingen in regelgeving die wij zien aankomen. De gemeente Helmond heeft zich in de ‘Intentieovereenkomst Energietransitie d.d. 12 oktober 2017 gecommitteerd aan een aardgasloze nieuwbouw.

Maar de uitspraak “aardgasloos” is slechts de helft van de missie. De uitdaging ligt in welk energiesysteem we dan wel gaan gebruiken voor onze nieuwbouw en vooral in BSD. De opties hiervoor zijn legio: bio/syngas, waterstof, warmtenet, all-electric en hybride oplossingen. En zelfs binnen deze opties zijn er weer mogelijkheden zoals zon-pv, wind,  power-to-heat, geothermie et cetera. Elk van deze systemen heeft zijn voor- en nadelen. Sommige zijn zelfs op dit moment nog niet uitvoerbaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over opslag van energie gehad om te voorzien in de fluctuaties die nu eenmaal inherent zijn aan hernieuwbare energiebronnen. De energietransitie bestaat uit meer dan een stap. Het is dus belangrijk om goed en grondig uit te zoeken wat bij BSD past, nu en in de toekomst. De keuze die we hierin maken bepaalt tevens de infrastructuur die aangelegd moet worden, zowel in de buitenruimte en ondergrond als binnenshuis. Gezien het bovenstaande is een ‘smart-grid’ benadering nodig. Bij het ontwerpen van dit smart grid is dezelfde gebruikersgerichte benadering nodig als we over willen gaan naar een nieuwe manier om dingen te doen. Dat betekent in BSD dat de infrastructuur, het grid, dat we nu aanleggen, slim genoeg moet zijn om de toekomstige ontwikkelingen te faciliteren. Ook dat vereist grondig onderzoek, gedegen beleid en adequate keuzes maar vooral een lange termijn planning.