ONDERNEMEN

_MG_7046_uitsnede
Foto: David Rozing Nederland Rotterdam 3 juni 2018 Bovenop het Schieblock is het eerste grote oogstbare dak in de Nederland gerealiseerd: de Dakakker. Hier worden groenten, fruit en kruiden verbouwd. De Dakakker is de grootste dakboerderij van Europa waarbij direct met grond op dak wordt gewerkt. De Dakakker functioneert als proefopstelling om te experimenteren met verschillende manieren van groenedaken. De Dakakker werd in april 2012 aangelegd door Binder Groenprojecten naar het idee en ontwerp van ontwerpbureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles] en ontwikkeld in samenwerking met het Rotterdams Milieucentrum. De DakAkker is een van de deelprojecten van het Stadsinitiatief De Luchtsingel. Bezoekers eten en drinken iets op het dakterras.
Ondernemen

INNOVATIEVE ONDERNEMERS IN BRAINPORT SMART DISTRICT

In Brainport is 12 ha bedrijfsruimte beschikbaar. In de wijk worden werken en wonen gecombineerd. Bedrijfsactiviteiten worden geïntegreerd in de wijk. 

Heeft u op een van de thema’s circulaire wijk, mobiliteit, participatie, sociale en veilige wijk, energie, health of data een innovatief idee of project, die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van Brainport Smart District, grijp dan deze mogelijkheid en doe mee. 

BUSINESS
CHALLENGE

_MG_2530
Foto: Bram Saeys: lancering Brainport Smart District 28-2-2019
_MG_2528
Foto: Bram Saeys: lancering Brainport Smart District 28-2-2019
_MG_2529low res

DOE MEE AAN DE BUSINESS CHALLENGE EN TREED TOE TOT HET BUSINESS NETWORK BSD

In het inspiratieboek Brainport Smart District vindt u voorstellen van mogelijke projecten binnen Brainport Smart District.

Aanmelden
Op het aanmeldformulier (op dit moment niet beschikbaar, omdat de inschrijving op 1 augustus gesloten is) kunt u aangeven op welke thema’s uw organisatie een toegevoegde waarde kan hebben voor Brainport Smart District en op welke manier uw bedrijf of organisatie, Brainport Smart District kan helpen zich te ontwikkelen. En omgekeerd op welke wijze wij uw organisatie kunnen helpen in de ontwikkeling van innovatieve technologieën die een plek kunnen krijgen in onze nieuwe wijk. In het najaar van 2019 wordt opnieuw de mogelijkheid geboden om u in te schrijven voor een project. Houd de site in de gaten. 

Huidige challenge

Deze challenge loopt tot 1 augustus 2019. Daarna vinden op woensdag 4 september 2019   – van 13.00 tot 17.00 uur en maandag 9 september 2019  – van 13.00 tot 17.00 uur de pitches plaats van de projecten die wij uit deze ronde selecteren. Zo kunnen we samen de ongekende kansen en mogelijkheden van het ‘living lab’ Brainport Smart District ten volle benutten. Het reglement van de vindt u hier en de toetsingscriteria hier.

In het najaar van 2019 start de volgende challenge. 

De selectiecommissie beoordeelt de projecten.

ONDERNEMEN IN BRANDEVOORT

Brainport Smart District is nadrukkelijk op zoek naar bedrijven en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de slimme wijk in Brandevoort. Hieronder een aantal projecten die worden uitgevoerd. 

Living Lab met UNSense

Huizen met data experiment Big data is big business. Bedrijven gebruiken persoonlijke data, vaak zonder...

Omines wil een data platform bouwen

Smart city data platform Nieuwe mogelijkheden door het verbinden van data Je wekker gaat eerder...

Levensloopbestendig wonen met LIVin Concepts

LIVin Levensloopbestendig wonen Het totale complex aan factoren –de verschuiving van intramurale zorg naar extramurale...

Plus-Op-de-Meterwoningen

Plus-Op-de-Meter Wonen Plus-Op-de-Meter Wonen gaat uit van een zelfvoorzienende woonwijk. Dit houdt in dat alle energie...

Mobiliteit delen met ECARCELL

the smartest way sharing green mobility ECARCELL is een totaalconcept voor het delen van elektrisch...

Loading Evenementen

  • Er zijn geen resultaten gevonden.

De programmalijnen
geven vorm

en inhoud aan
Brainport Smart District.

De programmalijnen zijn het DNA van Brainport Smart District. De zeven programmalijnen zijn 

  • circulaire wijk
  • participatie
  • sociale en veilige wijk
  • gezonde wijk
  • digitale wijk
  • mobiele wijk 
  • wijk met energie
    Hieronder vind je van alle programmalijnen een toelichting en een overzicht van de projecten in de programmalijn.

STEDELIJKE VISIE

Visie op wonen

In de stedenbouwkundige visie door UNStudio ontwikkeld, is sprake van een reeks stroken (van noord naar zuid) die het plangebied verdeelt in een aantal delen, elk met een eigen bebouwingsdichtheid. Ook is er sprake van menging van wonen en werken, want er is voorzien in gedecentraliseerde bedrijfsruimte met kantoren en gedeelde werkruimtes, gericht op innovatieve samenwerking. Kijk hier naar de stedelijke visie (pdf). Kijk hier naar onze  3D-visualisatie.

masterplan2
masterplan3