Brainport Smart District is een woon-en werkomgeving die de toekomst laat leven. Een toekomst die nu begint en die smart, beter, duurzamer, socialer en mooier is. Hier wordt het DNA van Brainport  in de praktijk zichtbaar: een slimme wijk van ca. 1.500 woningen en ruim 12 hectare business park in de bestaande wijk Brandevoort in de gemeente Helmond. Gestreefd wordt naar het vinden van systeemoplossingen voor de functioneren van een smart city. Gezamenlijk zal gezocht worden naar nieuwe, slimme wegen voor de toekomst.

Inhoudelijk dienen de zeven programmalijnen als kapstok en vormen de ontwerpprincipes de nadere definiëring. Dit betekent dat alle initiatieven, activiteiten, faciliteiten en pilots die binnen Brainport Smart District plaats vinden in beginsel dienen te voldoen aan de volgende 12 principes:

 1. BSD en haar inwoners bevorderen kwaliteit van leven (inclusief geluk, cohesie en gezondheid).
 2. Iedereen voelt zich veilig, zeker en welkom in de BSD-samenleving.
 3. Activiteiten komen tegemoet aan de wereldwijde uitdagingen.
 4. Faciliteiten en diensten worden door inwoners gedeeld en gebruikt naar vrije keuze.
 5. BSD levert geen uitstoot van broeikasgassen en afval op.
 6. Alleen hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt die overtollige energie produceren. In BSD wordt geen aardgas gebruikt.
 7. Nieuwe bronnen en materialen worden alleen gebruikt als er geen alternatief is.
 8. Mobiliteit is voor iedereen toegankelijk.
 9. Inwoners worden in staat gesteld om zelfredzaam te zijn als het gaat om de gezondheidszorg en ziektepreventie.
 10. Alle gegenereerde data en de daaraan gelieerde inkomsten worden gedeeld en beheerd door BSD-inwoners.
 11. Ontwikkelingen worden geïmplementeerd als een co-creatieproces (inclusief inwoners, onderzoekers, bedrijfsleven en overheid) en zijn aanpasbaar aan toekomstige veranderingen.
 12. Ontwikkelingen zijn niet alleen van toepassing op BSD, maar ook op andere wijken in Helmond, steden in Nederland, en wereldwijd.

Bovenstaande ontwerpprincipes zijn vertaald tot zeven programmalijnen die de verdere doorontwikkeling van Brainport Smart District vorm en inhoud geven:

 1. Circulaire wijk
 2. Sociaal inclusieve wijk (participatie en sociaal en veilig)
 3. Gezonde wijk
 4. Digitale wijk
 5. Mobiele wijk
 6. Wijk met energie