Rijk investeert miljoenen in De wijk van de toekomst

Rijk investeert miljoenen in De wijk van de toekomst

De ministerraad heeft besloten om € 7,5 miljoen toe te kennen aan Brainport Smart District, de Helmondse wijk van de toekomst. Van dat bedrag komt 4,5 miljoen direct beschikbaar en de overige 3 miljoen in de loop van de uitvoering. De financiële bijdrage komt uit de middelen van het Nationaal Groeifonds (NGF). Brainport Smart District had daar een aanvraag voor gedaan als onderdeel van het consortium Toekomst Bestendige Leefomgeving.

De wijk van de toekomst
Wethouder Arno Bonte is verheugd over de bijdrage van het kabinet: ‘Dit geeft ons de steun in de rug die we nodig hebben om snel met de bouw van de wijk te beginnen. De toekomstige bewoners staan al in de rij. Nu kunnen we eindelijk aan de slag met het bouwen van de duurzaamste wijk van Nederland.’ Nog voor de zomer beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan. Zodra dat is vastgesteld kunnen in het najaar de eerste vergunningen worden afgegeven en kan begin 2024 worden gestart met de bouw van in totaal 2072 woningen.

Ondertussen zijn in het gebied de eerste activiteiten al zichtbaar. Aan het Telkesveld zijn in het afgelopen jaar 52 al tijdelijke woningen gebouwd, die daar 15 jaar blijven staan. Ook heeft het Casa studententeam 3 circulaire appartementen in het gebied neergezet en is onlangs de buurttuin Voorstee geopend.

Over Brainport Smart District
Brainport Smart District heeft als doel de hele bouwketen te helpen bij het duurzaam versnellen van de productie en innovatie van circulaire, energiepositieve woningen die modulair kunnen worden gebouwd. Denk aan het gebruik van circulaire bouwmaterialen, een innovatief watersysteem, duurzame vervoersconcepten en verschillende innovaties op het gebied van energie zoals een warmtenet, lokale opwek en opslag van energie.

De wijk van de toekomst wordt gerealiseerd ten noorden van de Helmondse wijk Brandevoort, tussen natuurgebied De Gulbergen en de verbindingsweg Helmond-Eindhoven. Op deze plek, waar nu nog vooral graslanden en akkers te vinden zijn, ontstaat de komende jaren een ‘proeftuin’ voor wonen en werken. Een plek waarin innovaties op het gebied van vervoer, gezondheid, data, energie en circulair bouwen worden ontwikkeld en toegepast.

De ontwikkeling van de wijk van de toekomst vindt plaats door de stichting Brainport Smart District waarin de gemeente Helmond samenwerkt met onder anderen Brainport Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University en ConnectSME. 

Nationaal Groeifonds
Het Nationaal Groeifonds (NGF) is het fonds waarmee het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard investeert in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Na de eerste twee rondes in resp. 2021 en 2022, heeft het kabinet nu besloten welke projecten en programma’s in de derde ronde in aanmerking komen voor een bijdrage uit het NGF. In de meeste toegekende programma’s is een groot aantal partijen, waaronder kennisinstellingen, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief.