Skip to content

TOETSINGSCRITERIA BUSINESS CHALLENGE

Bijlage 1: Toetsingscriteria stap 1 Naam bedrijf:
0 Er is sprake van een concreet projectvoorstel Ja/nee
1 Aansluiting bij de BSD Ontwerp Principes  
1. BSD en haar inwoners bevorderen kwaliteit van leven (inclusief geluk, cohesie en gezondheid);  
2. Iedereen voelt zich veilig, zeker en welkom in de BSD-samenleving;  
3. Activiteiten komen tegemoet aan de wereldwijde uitdagingen;  
4. Faciliteiten en diensten worden door inwoners gedeeld en gebruikt naar vrije keuze  
5. BSD levert geen uitstoot van broeikasgassen en afval op;  
6. Alleen hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt die overtollige energie produceren. In BSD wordt geen aardgas gebruikt;  
7. Nieuwe bronnen en materialen worden alleen gebruikt als er geen alternatief is  
8. Mobiliteit is voor iedereen toegankelijk;  
9. Inwoners worden in staat gesteld om zelfredzaam te zijn als het gaat om de gezondheidszorg en ziektepreventie  
10. Alle gegenereerde data en de daaraan gelieerde inkomsten worden gedeeld en beheerd door BSD-inwoners;  
11. Ontwikkelingen worden geïmplementeerd als een co-creatieproces (inclusief inwoners, onderzoekers, bedrijfsleven en overheid) en zijn aanpasbaar aan toekomstige veranderingen.  
12. Ontwikkelingen zijn niet alleen van toepassing op BSD, maar ook op andere wijken in Helmond, steden in Nederland, en wereldwijd.  
  Score  
  Sluit onvoldoende aan bij de ontwerp principes  
  Sluit voldoende aan bij de ontwerp principes  
  Sluit goed aan bij de ontwerp principes  
   
2 Aansluiting bij de BSD Programmalijnen  
1. Aantrekkelijke Circulaire Wijk  
2. Participatie  
3. Sociale en Veilige Wijk  
4. Gezonde Wijk  
5. Digitale Wijk  
6. Mobiele Wijk  
7. Wijk met Energie
Score  
Sluit onvoldoende aan bij een of meer programmalijnen  
Sluit voldoende aan bij een of meer programmalijnen  
Sluit goed aan bij een of meer programmalijnen  
 
3. Uitkomst toetsing
Sluit het voorstel aan bij de uitgangspunten en kaders zoals vermeld in het inspiratieboek JA/NEE
 
4. Uitkomst toetsing
Biedt het voorstel een significant nieuw innovatief en/of disruptief perspectief t.o.v. de reeds vastgelegde kaders JA/NEE
   Bijlage 2: Beoordelingscriteria stap 2
Wegingspercentage Score
1. Innovatieve waarde De mate waarin het voorstel gericht is op een nieuw product, dienst, proces of concept. 15%
2. Bijdrage aan Brainport Smart District De mate waarin het voorstel past binnen de BSD Ontwerp Principes, en BSD programmalijnen, alsmede past binnen de BSD-planning. 25%
3. Contouren van de aanpak Voldoet plan aan contouren van projectmatig werken met parameters GROTICK (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit) 10%
4. Markttoets Is er een visie op het marktperspectief  en is er zicht op een verdienmodel en is het product/dienst opschaalbaar? 10%
5. (Technische) haalbaarheid Is er (al) zicht op technische haalbaarheid? 5%
7. Financiering project Uitzicht op een plan voor financiering en behoeften? 10%
8. Organisatie project Zijn in de basis de benodigde kennis, kunde en ervaring beschikbaar 15%.
9. Planning project Planning voorbereiding en wanneer starten? 10%
Totaal score Gewogen score  xx punten
Beoordeling:
  1. = Onvoldoende
  2. = Voldoende
  3. = Goed
GOTIK= Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

  • Gelieve aanvinken wat van toepassing is.