Skip to content

TOETSINGSCRITERIA BUSINESS CHALLENGE

Bijlage 1: Toetsingscriteria stap 1

Naam bedrijf:

0Er is sprake van een concreet projectvoorstelJa/nee
1Aansluiting bij de BSD Ontwerp Principes 
1.BSD en haar inwoners bevorderen kwaliteit van leven (inclusief geluk, cohesie en gezondheid); 
2.Iedereen voelt zich veilig, zeker en welkom in de BSD-samenleving; 
3.Activiteiten komen tegemoet aan de wereldwijde uitdagingen; 
4.Faciliteiten en diensten worden door inwoners gedeeld en gebruikt naar vrije keuze 
5.BSD levert geen uitstoot van broeikasgassen en afval op; 
6.Alleen hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt die overtollige energie produceren. In BSD wordt geen aardgas gebruikt; 
7.Nieuwe bronnen en materialen worden alleen gebruikt als er geen alternatief is 
8.Mobiliteit is voor iedereen toegankelijk; 
9.Inwoners worden in staat gesteld om zelfredzaam te zijn als het gaat om de gezondheidszorg en ziektepreventie 
10.Alle gegenereerde data en de daaraan gelieerde inkomsten worden gedeeld en beheerd door BSD-inwoners; 
11.Ontwikkelingen worden geïmplementeerd als een co-creatieproces (inclusief inwoners, onderzoekers, bedrijfsleven en overheid) en zijn aanpasbaar aan toekomstige veranderingen. 
12.Ontwikkelingen zijn niet alleen van toepassing op BSD, maar ook op andere wijken in Helmond, steden in Nederland, en wereldwijd. 
 Score 
 Sluit onvoldoende aan bij de ontwerp principes 
 Sluit voldoende aan bij de ontwerp principes 
 

Sluit goed aan bij de ontwerp principes

 

 
 2. Aansluiting bij de BSD Programmalijnen 
1.Aantrekkelijke Circulaire Wijk 
2.Participatie 
3. Sociale en Veilige Wijk 
4.Gezonde Wijk 
5.Digitale Wijk 
6.Mobiele Wijk 
7.Wijk met Energie 
8.Wijk met Water
Score 
 Sluit onvoldoende aan bij een of meer programmalijnen 
 Sluit voldoende aan bij een of meer programmalijnen 
 Sluit goed aan bij een of meer programmalijnen 

 

3.Uitkomst toetsing
Sluit het voorstel aan bij de uitgangspunten en kaders zoals vermeld in het inspiratieboekJA/NEE

 

4.Uitkomst toetsing
Biedt het voorstel een significant nieuw innovatief en/of disruptief perspectief t.o.v. de reeds vastgelegde kadersJA/NEE

  

Bijlage 2: Beoordelingscriteria stap 2

 WegingspercentageScore
1.Innovatieve waardeDe mate waarin het voorstel gericht is op een nieuw product, dienst, proces of concept.15% 
2.Bijdrage aan Brainport Smart DistrictDe mate waarin het voorstel past binnen de BSD Ontwerp Principes, en BSD programmalijnen, alsmede past binnen de BSD-planning.25% 
3.Contouren van de aanpakVoldoet plan aan contouren van projectmatig werken met parameters GROTICK (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit)10% 
4.MarkttoetsIs er een visie op het marktperspectief  en is er zicht op een verdienmodel en is het product/dienst opschaalbaar?10% 
5.(Technische) haalbaarheidIs er (al) zicht op technische haalbaarheid?5% 
7.Financiering projectUitzicht op een plan voor financiering en behoeften?10% 
8.Organisatie projectZijn in de basis de benodigde kennis, kunde en ervaring beschikbaar15%. 
9.Planning projectPlanning voorbereiding en wanneer starten?10% 
 Totaal score Gewogen score xx punten

Beoordeling:

  1. = Onvoldoende
  2. = Voldoende
  3. = Goed

GOTIK= Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit

Nieuwe koers voor Brainport Smart District

Helmond, 6 oktober 2023 – Helmond slaat een nieuwe koers in voor de ontwikkeling van de slimme woonwijk Brainport Smart District (BSD). De wijk zal minder innovatief
Lees Meer

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.