Skip to content

WIJK MET ENERGIE

In BSD zullen we een overschot hebben aan duurzaam opgewekte energie. De uitdaging ligt niet zo zeer in het opwekken van genoeg energie als wel in het op de juiste momenten beschikbaar hebben van energie voor de verschillende gebruikers.

Om zo efficiënt mogelijk energie uit te wisselen experimenteren we met verschillende methodes om energie op te wekken, op te slaan en te verdelen/verhandelen binnen de wijk. De opties hiervoor zijn legio, van zon tot wind tot waterstof, veel verschillende soorten opslag en systemen voor slimme netten op huis/buurt en wijkniveau. We onderzoeken methodes om overtollige energie in te zetten om de doelen van de wijk op sociaal, gezondheids en mobiliteitsgebied te ondersteunen. We verkennen de mogelijkheid van een slim, lage temperatuur, warmtenet waarbij we restwarmte uit onder andere ons watersysteem in kunnen zetten. We dagen de markt uit om de nieuwste technologieën in BSD te testen en op te schalen en zorgen daarmee gezamenlijk voor een optimale infrastructuur. Het doel is dat BSD de slimste infrastructuur heeft waarbij we nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden om naast het reguliere net een gelijkstroom net aan te leggen waar in ieder geval stroomopwek via de zonnepanelen en verbruik van elektrische auto’s en warmtepompen kan lopen. Zo voorkomen we conversieverlies en hebben we meer mogelijkheden om te experimenteren binnen de buurten van de wijk. Het eigendom van het smart grid van de wijk zal publiek/van de bewoners zijn. Zo
borgen we dat we ruimte hebben en houden voor allerlei verschillende initiatieven en experimenten. In het kader van de circulaire agenda van BSD geven we nadrukkelijk de voorkeur aan duurzame materialen in alle elementen van het energiesysteem. 

energie2.jpg

Connect SME: Grensoverschrijdend samenwerken

De kaswoningen van CC-Studio

Living Smart met Solarix

CASA 1.0: volop innovatie in sociale huurwoningen

Stedelijke visie van UNStudio

KavelLAB

Plus-Op-de-Meterwoningen

Nieuwe koers voor Brainport Smart District

Helmond, 6 oktober 2023 – Helmond slaat een nieuwe koers in voor de ontwikkeling van de slimme woonwijk Brainport Smart District (BSD). De wijk zal minder innovatief
Lees Meer

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.