Aanvraag woningbouwimpuls gehonoreerd

Aanvraag woningbouwimpuls gehonoreerd

De gemeenten Helmond, Eindhoven en Geldrop-Mierlo hebben een positieve reactie ontvangen op hun drie aanvragen voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties (BZK). Voor een versnelde realisatie van 500 tijdelijke woningen in Brainport Smart District ontvangt de gemeente Helmond 3,2 miljoen euro uit Den Haag. Naast BSD zijn ook middelen toegekend aan project Geldrop Centrum en Eindhoven District E.  

In Helmond worden de middelen gebruikt om de tijdelijke woningen in Brainport Smart District (BSD) te realiseren. Hier is ruimte voor ca. 500 tijdelijke woningen, waarvan de eerste nog dit jaar worden opgeleverd. Wethouder Cathalijne Dortmans: “Met deze middelen brengen we het realiseren van Brainport Smart District weer een stap dichterbij. Met dit project zetten we in op een sterk innovatieve vorm van gebiedsontwikkeling voor een brede doelgroep. Tijdelijke woningbouw draagt op korte termijn bij aan het oplossen van het woningtekort. Binnen Brainport Smart District kunnen we nu tijdelijke woningen versneld en betaalbaar mogelijk maken op een duurzame wijze.”

Betaalbare woningen in de regio
De drie projecten zijn samen goed voor het versnellen van de bouw van ongeveer 1800 woningen in onze regio. Het ministerie ondersteunt de projecten met ruim 12.5 miljoen euro. Voorwaarde is dat de gemeenten een zelfde bedrag aan cofinanciering beschikbaar stellen. Met de bijdrage van het Rijk is het voor de gemeenten mogelijk om betaalbare woningen te realiseren voor mensen die nu bijvoorbeeld jaren op een woning moeten wachten.

Kwaliteitshandboek vastgesteld door gemeenteraad

Kwaliteitshandboek vastgesteld door gemeenteraad

Nadat eerder het Stichtingsbestuur van Brainport Smart District het Q-Book vaststelde, was 9 februari de beurt aan de gemeenteraad. Dit kwaliteitshandboek is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat hij kan verwachten in BSD en om een kader te hebben om plannen aan te toetsen.

Voor alle acht programmalijnen van BSD zijn in dit boek de ambities, indicatoren en specifieke doelen opgeschreven. Het Q-Book geeft een overzicht van de ambities en regels van Brainport Smart District. Maar het is zeker geen checklist die je even afvinkt. Het boek moet juist inspireren tot innovatie en uitdagen. Centraal in het Q-book staat: “Pas toe of leg uit”. Geef aan welke regels en ambities je overneemt én van welke regels en ambities je wilt afwijken, maar leg dat laatste dan wel even uit.

Q-Team

Organisaties met een goed plan voor Brainport Smart District presenteren dit op een gegeven moment aan het Quality-team. Dit Q-Team toetst de projectvoorstellen aan het Q-book. Kersverse voorzitter van dit Q-Team Anke van Hal is verheugd over de vaststelling door de gemeenteraad: “Met deze vaststelling laat de gemeenteraad zien dat zij de ambities die we met BSD hebben, onderschrijft. Nu is het tijd om woorden om te gaan zetten in daden en te laten zien hoe we in de proeftuin van BSD werken aan oplossingen voor verschillende maatschappelijke vraagstukken.” Anke van Hal is sinds begin van dit jaar voorzitter van het Q-Team. Zij volgt daarmee Elphi Nelissen op. In het dagelijks leven is Hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de Nyenrode Business University en was al langer als lid verbonden aan het Q-Team.

Lees meer over het Q-Team en het Q-Book op deze pagina.

Pitches wave 5 van start

Pitches wave 5 van start

Op 27 januari en 10 februari online pitches Wave 5

Op 27 november sloot Wave 5 van de Business Challenge. Alle initiatieven zijn beoordeeld door en 19 voorstellen zijn door naar de volgende ronde. Zij presenteren, verdeeld over twee groepen, online hun inzending aan de Selectiecommissie. 

Na de presentaties brengt de Selectiecommissie een advies uit over de inzendingen aan het Bestuur van stichting Brainport Smart District. Bij een positief advies zal het bestuur van Stichting BSD de selectie formaliseren. Hierna wordt met de geselecteerde partijen gezamenlijk een intentieovereenkomst opgesteld.

Bouw CASA 1.0. gestart

Bouw CASA 1.0. gestart

Bouw innovatieve én betaalbare woning in BSD gestart

Woningcorporatie Woonbedrijf, Team CASA en het Eindhovens bouwbedrijf Hurks zijn gestart met de bouw van CASA 1.0. Deze innovatieve en betaalbare woningen zijn de eerste woningen die in Brainport Smart District gerealiseerd worden. CASA 1.0 bestaat uit in totaal 3 betaalbare sociale huurwoningen: een appartement met 1 slaapkamer en 2 studio’s. De woningen zijn zeer duurzaam, hiervoor worden nieuwe innovaties en technologieën gebruikt die bedacht zijn door de TU/e studenten van Team CASA. In het voorjaar van 2021 zullen de woningen klaar zijn.

CASA staat voor Comfortable, Affordable, Sustainable Alternative. Het doel is om een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale huurwoningen te bouwen. Dit idee kwam van Antoine Post, student Natuurkunde aan de TU/e en manager van Team CASA. Hij hoorde veel over duurzame ontwikkelingen, maar zag dat niet terug in doorsnee woningen. Hij had ideeën over het ontwerpen van een duurzame woning en vond andere studenten die graag aansloten. Zo hebben ze CASA 1.0 vormgegeven en brachten de plannen samen met Hurks tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

Eerste woning in BSD
CASA 1.0 is de eerste woning in Brainport Smart District. In BSD worden de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. De ontwikkeling van BSD is een co-creatieproces tussen o.a. bewoners, professionals en andere stakeholders. “Met de realisatie van CASA 1.0. komen een aantal ambities van BSD samen. Overheid, onderwijs, bedrijfsleven en bewoners hebben de woning samen ontwikkeld. Deze woning laat zien dat BSD een wijk wordt voor iedereen. Iedereen moet kunnen wonen in BSD en het is goed dat nu de eerste schop in de grond gaat,” aldus projectwethouder Cathalijne Dortmans, die tevens als voorzitter van de stichting BSD betrokken is bij de ontwikkeling van de wijk.

Sociale huurwoning van de toekomst?
Natuurlijk is er veel aandacht voor de techniek, maar ook aan de betaalbaarheid is gewerkt. De huurprijs voor het appartement is circa €620,00 en voor de studio’s ongeveer €430,00 (prijzen zijn exclusief servicekosten). Huurtoeslag aanvragen is daarmee mogelijk. In het appartement gaat de teammanager van Team CASA wonen omdat hij het graag wil uittesten en tegelijkertijd kan zorgen voor het goed inregelen van de technische installaties. 

Bestaande technieken en vernieuwende technologieën
Het woningconcept van CASA 1.0  is een samenvoeging van verschillende bestaande technieken maar veelal vernieuwende technologieën. De STES, een watertank, dient als seizoensopslag en verzorgt ook de koude- en warmteopslag. Daarnaast heeft CASA 1.0 een Energiedak, dat zowel warmte als elektriciteit genereert via zonnepanelen. Het gecombineerd DC (gelijkstroom) en AC (wisselstroom) elektrisch netwerk in de woning zorgt ervoor dat er energie wordt bespaard, die normaal wordt verspild aan het omzetten van AC naar DC. Ook de waterhuishouding is bijzonder: hemelwater wordt opgevangen om het toilet door te spoelen.

CASA 1.0 bestaat uit modulaire eenheden: er wordt dus zo min mogelijk lijm gebruikt. Hierdoor worden sloopkosten geminimaliseerd en hergebruik van materialen geoptimaliseerd. Er wordt bewust geen gebruik gemaakt van beton, vanwege de impact op het milieu en er wordt gebruik gemaakt van Slimbouwen waarmee materiaalverbruik, afval, fouten en CO2 uitstoot worden verminderd.

Meer informatie over CASA 1.0 vindt u op teamcasa.nl. Hier staat meer over de gebruikte techniek en toepassingen.

Betrokken partners: Hurks & Woonbedrijf

Naast Team CASA en BSD zijn Hurks en Woonbedrijf belangrijke partners in dit project. Als founding partner heeft Hurks vanaf de start van CASA in dit project geïnvesteerd. Door intensief met het studententeam samen te werken, specialistische bouwkennis en -ervaring uit te wisselen en het sponseren van materialen en uren helpt Hurks de ambities van Team CASA waar te maken en tot een haalbaar en maakbaar concept te komen. 

Woningcorporatie Woonbedrijf gaat de woningen verhuren. Voor de 2 studio’s zoekt Woonbedrijf bewoners die hier maximaal 2 jaar willen wonen en ervaring opdoen met een innovatieve woning. En die ervaring met Woonbedrijf wil delen om er van te leren. Eén studio wordt vlak voor de oplevering verhuurd. De andere blijft beschikbaar voor exposure. Daar kunnen de sponsors die Team CASA met producten hebben ondersteund, kijken hoe het werkt en tonen aan hun klanten. Deze woning wordt in 2022 verhuurd.

BSD één van de zes proeftuinen in grensoverschrijdend ConnectSME

BSD één van de zes proeftuinen in grensoverschrijdend ConnectSME

Bedrijven die milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen, kunnen zich vanaf nu opgeven voor het grensoverschrijdend ConnectSME-programma. Het programma biedt 36 mkb’s en kmo’s uit de grensregio Vlaanderen-Nederland de kans om hun prototypes uit te werken en te testen in een reële omgeving in een van de deelnemende proeftuinen. Zo wil men de volwassenheid van duurzame innovaties verhogen en hen sneller de weg naar de markt laten vinden. Op die manier versterkt en bevordert ConnectSME de samenwerking, innovatie en duurzame ontwikkeling van de grensregio en draagt het bij tot de CO2-reductie en het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelen.

Investeren in duurzame innovatie

De Corona-crisis heeft veel bedrijven ertoe aangezet om waardevoller te innoveren en creatiever in te spelen op bepaalde uitdagingen zoals klimaatverandering. Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, is het belangrijk dat duurzame technologische innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. Voor veel bedrijven die duurzame technologieën ontwikkelen, is het moeilijk om de zogeheten ‘Vallei des Doods’ te overbruggen. Er is vaak een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig om het innovatief product naar commerciële schaal te brengen, terwijl potentiële stakeholders nog niet durven te investeren. Duurzame innovatieve oplossingen moeten dus sneller uitgerold worden.

Hoe werkt het?

Er zijn 36 vouchers te vergeven. Geselecteerde bedrijven kunnen deze vouchers inzetten voor advies en de kans om hun innovatie in een van de proeftuinen te demonstreren en te ontwikkelen. Zo krijgen ze feedback op basis van het werkelijke gebruik van de technologie en ontstaan inzichten die leiden tot verdere verfijningen van het product. Dit verhoogt de kansen op commercieel succes. De producten worden ook per proeftuin voorgesteld aan een breed publiek om zo de bekendheid ervan te verhogen. De beoogde uitkomst biedt zowel een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen als een economische meerwaarde in de vorm van meer omzet en meer tewerkstelling in de grensregio.

Meer weten over dit programma?. Ga dan naar de projectpagina over ConnectSME.

 

Zelfrijdende minibus FABULOS is in Helmond

Fabulos shuttle

Zelfrijdende minibus FABULOS is in Helmond

Het is zover: de voorbereidingen voor de proef met de zelfrijdende minibus van het Europese project FABULOS in Helmond starten. De shuttle zal gaan rijden tussen Brandevoort Station en de Automotive Campus en zo ook door het gebied van Brainport Smart District.

De komende weken worden de shuttle en de route rijklaar gemaakt en worden testritten gereden. Als de minibus slaagt voor het eindexamen en de RDW en gemeente groen licht geven, dan start de proef met de zelfrijdende minibus medio januari. Mét reizigers, conform coronarichtlijnen en tussen het verkeer. Zonder chauffeur, maar met een veiligheidssteward die continu meekijkt en kan ingrijpen als het nodig is. “De weg is nog lang, maar dit is een grote stap vooruit naar een duurzame en verkeersveilige toekomst”, aldus wethouder Antoinette Maas.

Veiligheid voorop

de route van de Fabulos shuttleDe zelfrijdende minibus rijdt straks tussen Brandevoort station en de Automotive Campus. De route doorkruist Brainport Smart District. De drie kilometer lange route bevat vier haltes. Het gaat om station Brandevoort, Berenbroek en twee haltes op de Automotive Campus. De zelfrijdende minibus rijdt tijdens deze testfase met een snelheid van maximaal 18 kilometer per uur. Dat is ongeveer een gemiddelde fietssnelheid. Op de minibus zitten sensoren waardoor het bewegingen op afstand kan waarnemen en zelf actie onderneemt. Voor de veiligheid worden er verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen, zoals een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor al het verkeer op de route. De shuttle wijkt niet af van zijn baan waarop hij is geprogrammeerd, ook rijdt hij voorzichtiger dan een gemiddeld weggebruiker en kan hij nog onverwacht remmen. Dus op de testroute worden andere weggebruikers door informatieborden daarvoor gewaarschuwd.

Makers van de toekomst

Helmond is als onderdeel van de regio Brainport Eindhoven binnen Europa een voorloper op gebied van slimme mobiliteit. Samen met het bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen wordt nieuwe technologie in Helmond ontwikkeld én toegepast, op straat en op de Automotive Campus. Dat is niet de enige reden waarom gemeente Helmond deelneemt aan de proef. “De stad groeit, dus ook het vervoer neemt toe”, aldus wethouder Antoinette Maas. “We willen een verkeersveilige, bereikbare, groene en schone stad zijn met duurzame vormen van vervoer voor iedereen. Helmond is een fietsstad met maar liefst vier treinstations, maar het busvervoer staat onder druk. Zelfrijdend vervoer kan hiervoor in de toekomst een oplossing zijn. Daarom investeren we samen met Europa, de regio Brainport Eindhoven en het Zuid-Nederlandse programma SmartwayZ.NL in slimme mobiliteitsoplossingen zoals deelmobiliteit en zelfrijdend vervoer”.

Europees project
De Europese Commissie, Regio Deal Brainport Eindhoven en de gemeente Helmond maken de proef financieel mogelijk. De proef is onderdeel van het Europese project FABULOS dat in Noorwegen, Finland, Griekenland, Estland en Nederland wordt uitgevoerd om deze nieuwe, duurzame vormen van vervoer te ontwikkelen en testen. De pilot in Helmond wordt uitgevoerd door het internationale consortium SAGA uit Noorwegen en Finland. The Future Mobility Network is het Nederlandse bedrijf dat lokaal de ingebruikname organiseert van het voertuig van de Franse fabrikant Navya. RDW beoordeelt op de minibus de weg op mag. Daarnaast werken tal van nationale organisaties mee: Brainport Smart District, Automotive Campus Helmond, Brandweer Brabant-Zuidoost, politie, onderzoekscentrum TNO, Fontys Hogescholen, Breda University of Applied Sciences, provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.NL, Hermes, Aon en Hanenberg Wegenbouw.

Blijf op de hoogte

In het begin van de proef reizen vanwege Corona alleen nog studenten en medewerkers van de Automotive Campus en bedrijven aan de route mee. Wil je graag een rit meemaken? Stuur een mail naar fabulos@helmond.nl en blijf op de hoogte. Kijk voor meer informatie over de zelfrijdende minibus op www.helmond.nl/fabulos en www.fabulos.eu.

Selectiefase aanbesteding slimme infrastructuur Brainport Smart District gestart

Selectiefase aanbesteding slimme infrastructuur Brainport Smart District gestart

 

Op 4 december 2020 is de aanbesteding voor de Slimme Infra van Brainport Smart District gestart. Het doel van deze aanbesteding is het contracteren van een marktpartij waarmee het ontwerp, realisatie, operationalisatie en optimalisatie van de slimme infrastructuur ten behoeve van de wijk samen opgepakt kan worden in een bouwteam. In dat bouwteam zal naast de marktpartij die uit deze aanbesteding komt ook vanuit quadruple helix verband deel worden genomen door overheden, bewoners en kennisinstellingen en nutsbedrijven. Op deze manier wil BSD gezamenlijk met alle stakeholders integraal de innovatieve infrastructuur gaan realiseren.

Interesse?
Voor deze aanbesteding is een selectieleidraad opgesteld. Marktpartijen die interesse hebben om deel te nemen aan deze aanbesteding kunnen op Tenderned alle informatie vinden. 

Over de slimme infrastructuur in BSD
Eén van de onderdelen van BSD is een slimme infrastructuur, zowel onder- als bovengronds. Denk hierbij aan infrastructuur die te maken heeft met water(huishouding), riolering, energie, data, smart mobility, openbare verlichting en afvalstromen. Eerder heeft er een markconsultatie Slimme infrastructuur plaatsgevonden.

Staatssecretaris Van Veldhoven brengt digitaal bezoek aan Brainport Smart District en DENS

Staatssecretaris Van Veldhoven brengt digitaal bezoek aan Brainport Smart District en DENS

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven bezocht 30 november DENS en Brainport Smart District (BSD), om te zien hoe circulair bouwen in de praktijk vorm krijgt. Vanwege de geldende coronamaatregelen vond dit bezoek digitaal plaats. Staatssecretaris Van Veldhoven was onder de indruk van de verschillende innovaties die in Helmond tot stand komen. “Het belang van investeren in innovaties is niet te onderschatten. De circulaire economie is het missende puzzelstukje om de klimaatdoelen van Parijs te halen. En dat biedt ook kansen aan Nederlandse bedrijven, die goed zijn in circulair ontwerpen en bouwen. Het mes snijdt dus aan twee kanten”, aldus de staatssecretaris.

In een online meeting ging Van Veldhoven, in bijzijn van onder meer wethouder Cathalijne Dortmans, burgemeester Blanksma en Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, in gesprek met ondernemers Max Aerts en Tijn Swinkels van DENS. Zij kreeg te zien hoe DENS bijdraagt aan de Bouwplaats van de Toekomst met de toepassing van hydrozine. “Hydrozine, ook wel mierenzuur genoemd, levert aan stroomaggregaten duurzame stroom, volledig vrij van schadelijke emissies en geluid. Hiermee dragen wij bij aan een schone bouwplaats en het terugdringen van schadelijke stoffen”, vertelt Max Aerts, oprichter van DENS.

Proeftuin
Na het gesprek met DENS werd de staatssecretaris bijgepraat over de ontwikkelingen in Brainport Smart District. Deze nieuw te ontwikkelen wijk in Helmond is de plek waar duurzame innovaties uit de Brainport Regio kunnen landen en waar de partners gezamenlijk durven te experimenteren. De hydrozine aggregaat van DENS zal ook ingezet worden bij bouwprojecten in Brainport Smart District en is hiermee één van de vele onderdelen die samen het innovatieve en circulaire karakter van de wijk vormgeven. “Proeftuinen als BSD zijn enorm belangrijk voor de verschillende transities op gebied van onder andere duurzaamheid en circulariteit die we als land en regio moeten doormaken. Innovatiegelden en investeringen, nationaal en internationaal, zijn uiterst relevant om onze innovatieve concepten te toetsen, testen en waar nodig bij te stellen”, aldus wethouder Cathalijne Dortmans en tevens voorzitter van de Stichting Brainport Smart District.

BSD onderdeel van gezamenlijke aanvraag Woningbouwimpuls

BSD onderdeel van gezamenlijke aanvraag Woningbouwimpuls

Gemeente Helmond heeft, samen met de gemeente Eindhoven en Geldrop-Mierlo, in de tweede tranche een aanvraag ingediend om voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in aanmerking te komen. Het gaat om de projecten Geldrop Centrum, Helmond Brainport Smart District en Eindhoven District E. Hiermee willen de gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) opnieuw financiële middelen vergaren om de woningbouw in onze regio te versnellen. De ingediende aanvragen zijn samen goed voor het versnellen van ongeveer 1850 woningen in onze regio.

In Brainport Smart District is ruimte voor ca. 500 tijdelijke woningen, die volgend jaar al worden gerealiseerd. Het gaat hier vooral om woningen voor 1 of 2 persoons huishoudens. De bedoeling is dat de woningen minimaal 15 jaar zullen blijven staan. “Het project is bedoeld om de druk op de woningmarkt te verlichten. Dat is goed nieuws voor mensen die snel een betaalbare woning nodig hebben en die daar nu weinig kans op maken. Hiermee kunnen we concreet iets doen voor mensen die al jaren op een huurwoning moeten wachten, of starters die zich door de strenge regels geen koopwoning kunnen veroorloven”, vertelt wethouder Gaby van den Waardenburg uit Helmond.

Bidbook
De negen SGE gemeenten hebben samen een bidbook gemaakt en ook tijdens deze tweede ronde de aanvragen afgestemd. Het doel is om meer betaalbare woningen versneld in onze regio te kunnen realiseren. Naast de tijdelijke woningen in BSD zijn ook middelen aangevraagd om 800 woningen in het project Centrum Geldrop te realiseren. Namens de gemeente Eindhoven is het project Eindhoven District E ingediend. Het gaat hier om 510 woningen in hartje centrum. Naar verwachting weten de gemeenten in eind februari/begin maart 2021 of de aanvragen ook daadwerkelijk toegekend zijn.

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Wij werken samen op vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. De negen gemeenten in het SGE hebben in maart 2019 samen met het Rijk en de Provincie een woondeal gesloten waarin is afgesproken om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, gezien de druk die op dit moment op de woningmarkt is ontstaan. De economische ontwikkeling in onze regio heeft de laatste jaren voor extra werkgelegenheid en een positief migratiesaldo gezorgd. Terwijl de effecten van de Coronacrisis nog moeilijk te voorspellen zijn, is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze trend in de komende periode structureel gaat veranderen. Veel mensen willen zich in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) vestigen waardoor er een sterke huishoudensgroei is en krapte op de woningmarkt. Alle smaken woonmilieus zijn in het stedelijk gebied te vinden. Die diversiteit is onze kracht en dé kern die we willen versterken.

Business Challenge Wave 5 open: Werken en Ondernemen in BSD

Business Challenge Wave 5 open: Werken en Ondernemen in BSD

In de vijfde wave van de BSD Business Challenge besteden we aandacht aan Werken en ondernemen in BSD. Door Covid19 is het thuiswerken in een stroomversnelling gekomen en zijn steeds meer organisaties op zoek naar nieuwe, flexibele kantooroplossingen. Voor deze wave zijn we daarom op zoek naar ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen.

In het Stedelijk plan voor BSD werken we sinds 2017 met een uitgangspunt om wonen en werken in een meer hybride vorm fysiek bij elkaar te brengen. Daarvoor hebben we ca. 8 ha grond beschikbaar, verdeeld over de woningbouw plots in BSD. Daarnaast hebben we ruimte om ca. 4 ha te ontwikkelen als concentratie ‘bedrijventerrein’. Toen we dit plan ontwikkelden kenden we nog geen Covid19. Inmiddels kwam onder invloed hiervan het denken in een versnelling en het volgende artikel van McKinsey beschrijft dit zeer treffend:

“Vóór de pandemie bestond het idee dat kantoren cruciaal waren voor productiviteit, cultuur en het winnen van de oorlog om talent. Bedrijven streden intensief om eersteklas kantoorruimte in grote stedelijke centra over de hele wereld, en velen concentreerden zich op oplossingen die samenwerking bevorderden. Verdichting, open kantoorontwerpen, hoteling en coworking was het adagium.

Maar schattingen suggereren dat begin april 62 procent van de werkende Amerikanen tijdens de crisis thuis werkte, vergeleken met ongeveer 25 procent een paar jaar geleden. Tijdens de pandemie waren veel mensen verrast door hoe snel en effectief technologieën voor videoconferenties en andere vormen van digitale samenwerking werden toegepast. Voor velen waren de resultaten beter dan gedacht.

Volgens onderzoek van McKinsey geeft 80 procent van de ondervraagden aan dat ze graag thuis werken. Eenenveertig procent zegt productiever te zijn dan voorheen en 28 procent dat ze even productief zijn. Veel werknemers die zijn verlost van lange reizen en reizen, hebben productievere manieren gevonden om die tijd door te brengen, genoten van een grotere flexibiliteit bij het combineren van hun persoonlijke en professionele leven en besloten dat ze liever thuis werken dan op kantoor. Veel organisaties denken dat ze toegang hebben tot nieuw talent met minder lokale beperkingen, innovatieve processen kunnen toepassen om de productiviteit te verhogen, een nog sterkere cultuur te creëren en de vastgoedkosten aanzienlijk te verlagen.

Maar is het mogelijk dat de voldoening en productiviteit die mensen nu ervaren bij het werken vanuit huis, het product is van het sociale kapitaal dat is opgebouwd door talloze uren van waterkoeler gesprekken, vergaderingen en sociale engagementen vóór het uitbreken van de crisis? Zullen bedrijfsculturen en gemeenschappen in de loop van de tijd eroderen zonder fysieke interactie? Worden geplande en ongeplande momenten van samenwerking verstoord? Komt er minder mentorschap en talentontwikkeling? Is thuiswerken alleen gelukt omdat het als tijdelijk wordt beschouwd, niet als permanent?”

Wonen, werken en ondernemen

In het licht van de BSD-ambitie besteden we in Wave 5 van onze Business Challenge extra aandacht aan ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen. Dit mag dus gaan over combinaties van wonen en werken aan huis, flexibele (semi) lokale tijdelijke en flexibele kantooroplossingen eventueel gecombineerd met andere functies in BSD (logistiek, mobiliteit etc.), maar ook ideeën om de 4 ha bedrijventerrein op een BSD wijze invulling te geven en mogelijkheden om nieuw ondernemerschap te stimuleren en vooruit te helpen. Houdt daarbij in de gaten dat alle voorstellen zich moeten confirmeren aan onze innovatie ambities zoals vastgelegd in het Q-Book, dat u op onze website kan vinden.

Inschrijven Business Challenge kan tot 27 november
Op de website treft u informatie, de procedure en formulieren om uw interesse kenbaar te maken en mee te doen aan Wave 5 van onze Business Challenge. Deze Wave hebben we inmiddels opengesteld en zal sluiten op 27 november. Nog dit jaar zal de selectie plaatsvinden via korte pitches, die we eind november online organiseren.

Lees meer over de Business Challenges van Brainport Smart District