Skip to content

UNSENSE VERVOLGPAGINA

Big data is big business. Bedrijven gebruiken persoonlijke data, vaak zonder medeweten van de burgers, om winst te maken. Daar willen we graag verandering in brengen. Dit project is bedoeld om nieuwe modellen te onderzoeken en ontwikkelen waarbij niet zozeer de grote bedrijven als wel de gewone man, de inwoners van een wijk, en de wijk als geheel direct kunnen profiteren van data? Wat als data zouden worden ingezet ten behoeve van de gemeenschap?

UNSense wil een volgende stap zetten in de plan- en opinievorming over slimme steden en daadwerkelijk verkennen hoe een slimme stad er, met al haar processen en informatie, uit zou kunnen zien. Daarvoor heeft UNSense  het voornemen om als onderdeel van het Brainport Smart District een real life testomgeving van 100 huizen te realiseren, bestemd voor een dwarsdoorsnede van de samenleving – van alleenstaanden tot gezinnen, van oud tot jong. In deze wijk gaan we samen met de inwoners onderzoeken hoe data kunnen worden aangewend om de leefomgeving en het welzijn van mensen in de steden in fysiek, mentaal, sociaal en economisch opzicht, kunnen vergroten.

UNSense hecht grote waarde aan een genuanceerde aanpak rondom het ontstaan van de beoogde testomgeving van 100 huizen en wil de haalbaarheid van de plannen dan ook samen met de (toekomstige) inwoners onderzoeken. Het doel van het project is om te leren hoe data het persoonlijke welzijn van individuele burgers maar ook van de samenleving als geheel kunnen vergroten teneinde een aantrekkelijke, gezonde en veilige stad te bouwen.

UNSense heeft de ambitie om in Brainport Smart District nieuwe standaarden en betere regels te ontwikkelen, betreffende:

  • Respect voor de privacy van de inwoners van de stad;
  • Een gelijk speelveld voor inwoners, (lokale) dienstverleners en overheid;
  • Faciliteren van nieuwe (lokale en eerlijkere) businessmodellen.

Op dit moment wordt de haalbaarheid van het voorstel gezamenlijk nader onderzocht. Daarna zal het eventueel gerealiseerd worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.