Ambities Circulair Watersysteem Brainport Smart District bekend

Ambities Circulair Watersysteem Brainport Smart District bekend

Experts van de waterketenpartners die actief zijn in Brainport Smart District hebben een rapport opgeteld over hoe een circulair watersysteem in de wijk er uit kan zien. Het rapport is bedoeld om bewoners en andere initiatiefnemers te inspireren, de doelen te laten zien en om te laten zien dat deze doelen haalbaar zijn. In de WaterLab, die BSD hiermee lanceert, worden oplossingen ontworpen en getest om deze doelstellingen te realiseren. De waterketenpartners geven een eerste aanzet hiervoor met een menukaart van mogelijke maatregelen en technieken.

Download hier het rapport en de bijlagen:

Eindrapport Water Lab Brainport Smart District

Eindrapport Water Lab Brainport Smart District  – bijlagen

Klimaatadaptief watersysteem
Water is een belangrijk element voor onder andere energie, voedsel en klimaat. In Brainport Smart District wordt een circulair en klimaatadaptief watersysteem ontworpen dat bestand is tegen droogte en extreme neerslag. Het systeem gaat daarmee hittestress tegen

Inclusief en veerkrachtig watersysteem met bewoner centraal
Het is de gezamenlijke ambitie van de waterketenpartners om een inclusief en veerkrachtig watersysteem te creëren, toegesneden op klimaatverandering. De doelstellingen zijn integraal ontworpen met oplossingen voor andere BSD-programmalijnen, zoals circulariteit, gezondheid, voedsel, data en energie. De toekomstige bewoners van Brainport Smart District staan centraal, wat inhoudt dat het systeem een toegevoegde waarde biedt voor de samenleving. Water bevordert een gezond milieu en de gezondheid van bewoners, en het biedt slimme innovatieve diensten, die zowel functioneel als betaalbaar zijn.

Een vervolgstap van dit rapport is het verder uitwerken van een menukaart voor het circulaire watersysteem. Hierop staan oplossingen op perceel-, buurtschap- en wijkniveau.

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën rondom het circulaire watersysteem in BSD? Meld je aan op Brandevoort LAB!

Voortgang bouw tijdelijke woningen

Voortgang bouw tijdelijke woningen

Momenteel werken BSD en Cedrus-Adriaans samen aan een gebiedsontwikkelplan en een verkavelingsplan voor de realisatie van 500 tijdelijke woningen. In juni wordt de bouwvergunning voor de tijdelijke woningen aangevraagd en in Q4 zal de bouw van de tijdelijke woningen van start gaan.

De bouw van de tijdelijke woningen kan heel snel gaan, omdat er verschillende concepten zijn die binnen 1 tot 3 dagen te realiseren zijn.

Woningaanbod tijdelijke woningen:

 • Cedrus-Adriaans Vastgoed Ontwikkeling BV realiseert 250 woningen;
 • Stichting Brainport Smart District realiseert in opdracht van de gemeente Helmond 250 woningen.
  Wonen in BSD?


De Meeuw, Circulaire Modulaire Wijk
De Meeuw, Circulaire Modulaire Wijk 04

Uitkomsten Business Challenge wave 4

Uitkomsten Business Challenge wave 4

Op 1 maart sloot de vierde ‘wave’ van de Business Challenge. In totaal zijn er maar liefst 48 innovatieve ideeën ingezonden van bedrijven die een project willen opstarten in BSD. Daarvan zijn 30 voorstellen online gepresenteerd aan de Selectiecommissie.

De Selectiecommissie heeft het Bestuur van stichting Brainport Smart District een positief advies uitgebracht over 19 voorstellen. Het bestuur van Stichting BSD moet deze selectie nog formaliseren. Hierna wordt met de geselecteerde partijen gezamenlijk een intentieovereenkomst opgesteld.

De geselecteerde bedrijven zijn;

 1. Baas BV 
 2. De Hoven
 3. Synthus Achmea
 4. Dura Vermeer
 5. CS2 Architecten
 6. St. Compaen / NBA
 7. Stichting Stadslandbouw
 8. Eco Plus Bouw
 9. Spectral Energy
 10. Selfstorage Helmond
 11. Box Systems
 12. Antea Group
 13. Seeons
 14. Weightless Living
 15. Eco Cabins
 16. Sips Supply
 17. Solarix
 18. NBA Architecten
 19. Oosterhoff 1

Mobiliteitshub in BSD

Mobiliteitshub in BSD

Door de coronacrisis draaien supermarkten en bezorgdiensten overuren. Op dit moment rijden ze door grotendeels lege straten, maar zonder de coronacrisis dragen de bezorgdiensten bij aan extra verkeersdrukte in Helmond. Zou een algemeen ophaalpunt vlakbij station Brandevoort in BSD hierbij kunnen helpen? Dat onderzoeken we bij het Europees gesubsidieerd project SMUD en daarvoor hebben wij jouw mening nodig! Wil jij ons helpen? Vul dan onderstaande enquête in.

SMUD
In het kader van het vergroten van duurzaamheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze stad zijn wij opzoek naar alternatieven. Verzamelpunten voor goederen en pakketjes, zogenaamde ‘Shared Micro-depots voor Urban pickup and Delivery (SMUD) kunnen hiervoor een oplossing zijn.

Mobiliteitshubs
Het verzamelpunt wordt een onderdeel van een mobiliteitshub in Brandevoort. Gemeente Helmond en BSD willen een aantal mobiliteitshubs ontwikkelen aan de rand van de nieuwe wijk. Naast het verzamelpunt voor goederen en pakketjes, komen verschillende andere diensten beschikbaar, zoals deelvervoer en elektrische laadstations.

Wil jij ons helpen de mobiliteitshubs zo goed mogelijk in te richten op jouw wensen en behoeften? Vul dan de enquête in!

Crowdfunding Team CASA

Crowdfunding Team CASA

TU/e-studententeam CASA ontwerpt en ontwikkelt een woningconcept in BSD. Het plan is om dit najaar te starten met de bouw, maar daarvoor hebben ze jouw hulp nodig!

CASA heeft een crowdfunding campagne opgezet. Voor verschillende bijdrages krijg je als donateur ook een bedankje terug. Hierover lees je meer op de crowdfunding pagina van CASA.

Brainport Smart District juicht het initiatief dat de studenten nemen van harte toe. Juist omdat we BSD sámen ontwikkelen is de crowdfunding actie passend.

Lees hier meer over de plannen van CASA voor Brainport Smart District.

De Communicatie Podcast – Leiderschap en communicatie in BSD

De Communicatie Podcast – Leiderschap en communicatie in BSD

Hoe wordt leiderschap en communicatie ingezet in de slimste wijk ter wereld? Hoe houd je iedereen betrokken? Hoe ga je om met verwachtingsmanagement? Allemaal vragen die beantwoord worden in De Communicatie Podcast door onze eigen Edwin Schellekens (Directeur BSD) en Linda van de Ven (Communicatieadviseur BSD).

Een aantal weken geleden werden Edwin Schellekens en Linda van de Ven geïnterviewd over leiderschap en communicatie door Karine van den Noort, eigenaar/oprichter van De Communicatie Experts. In de podcast komt aanbod wat de visie is op leiderschap en hoe communicatie succesvol wordt ingezet in de slimste wijk ter wereld, Brainport Smart District!

Edwin geeft in de podcast niet alleen zijn visie op leiderschap en succesvolle communicatie weer, maar vertelt ook wat zijn visie is op wonen en leven en hoe dit in Brainport Smart District toegepast kan worden!

Benieuwd naar deze visie van Edwin? Beluister de podcast hier!

Ook nieuwsgierig naar welke uitdagingen en kansen BSD biedt voor communicatie? Hoe je participatie vorm geeft? En hoe er wordt omgegaan met verwachtingsmanagement? Luister dan naar de podcast met Linda! 

 

30 nieuwe projectideeën voor selectiecommissie BSD

30 nieuwe projectideeën voor selectiecommissie BSD

30 bedrijven die zich hebben ingeschreven voor de Business Challenge zijn door om hun idee te pitchen aan de selectiecommissie. Deze pitches vinden plaats op 30 en 31 maart 2020.

Op 1 maart sloot deze vierde ‘wave’ van de Business Challenge. In totaal zijn er maar liefst 48 innovatieve ideeën ingezonden van bedrijven die een project willen opstarten Het team van BSD is erg enthousiast over de vele goede, innovatieve en vooral inspirerende ideeën.

De geselecteerde ideeën geven invulling aan meerdere thema’s die voor BSD belangrijk zijn; circulariteit, participatie, sociaal en veilig, gezondheid, mobiliteit, data en energie.

Online pitches
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zal de selectiecommissie niet fysiek aanwezig zijn tijdens de pitches. Om contact te minimaliseren zal er een zaal ter beschikking worden gesteld op de Automotive Campus waar via een webcam de pitches gehouden dienen te worden. De selectiecommissie kan dit online volgen.