De eerste deelauto’s van De wijk van de toekomst

De eerste deelauto's van De wijk van de toekomst

Goed nieuws! Donderdag 5 januari zijn de eerste twee deelauto’s geleverd, exclusief voor De wijk van de Toekomst (BSD). Twee Peugeots 208 staan klaar op de parkeerplaats van Telkesveld. Deze zijn uitsluitend beschikbaar voor de bewoners van De wijk van de toekomst (BSD). Op dit moment zijn het nog benzine auto’s. Deze zullen vervangen worden door elektrische auto’s, zodra laadpalen zijn aangelegd.

Hoe werken de JustGo deelauto’s?

Het gebruik van de deelauto is eenvoudig. Je reserveert een auto via de JustGo app op je telefoon en betaalt alleen voor het gebruik van het voertuig.

 1. Meld je aan via de JustGo website
 2. Download de app
 3. Reserveer je auto
 4. Rijd zorgeloos weg

In januari en februari hanteert JustGo een speciaal actietarief om kennis te maken met het gebruik van de deelauto’s. Kijk voor meer informatie naar de flyer of klik hier.

Veiligheid

Aangezien bezit en parkeren van eigen motorvoertuigen in Brainport Smart District (BSD) maar zeer beperkt is toegestaan, is de beschikbaarheid van deelvervoer essentieel. Daarom kunnen uitsluitend bewoners van De wijk van de toekomst (BSD) gebruik maken van de JustGo deelauto’s.  Daarom –maar ook om vandalisme tegen te gaan– worden de deelauto’s voorlopig niet beletterd met JustGo logo’s.

Wij verzoeken je om schade als gevolg van vandalisme zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dat kan via de contactgegevens onderaan dit bericht.

Onderzoek

In samenwerking met aanbieder JustGo zullen de auto’s voor een periode van (in ieder geval) twaalf maanden beschikbaar zijn. Gedurende deze periode zal het gebruik van de deelauto’s worden gemonitord voor onderzoek naar gebruiksgedrag van deelvervoer. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om dienstverlening aan te passen en/ of nieuwe mobiliteitsconcepten te ontwikkelen.

* Persoonsgegevens en data-analyse worden altijd geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet herleidbaar zijn tot individuen. Daarmee is uw privacy gewaarborgd.

Wijk profiteert van de opbrengsten

Met de deelauto’s wordt een goed bereikbaar en aantrekkelijk alternatief geboden voor mensen die geen auto hebben, of een tweede auto te weinig gebruiken. Hoe meer bewoners de auto laten staan en hiervoor in de plaats gebruikmaken van de (elektrische) deelauto, hoe meer speelruimte er over blijft op straat om te spelen. Spelen wordt een stuk veiliger en de lucht blijft schoner. Zo draagt deelvervoer bij aan een bereikbaar en leefbaar Helmond.

Uniek aan deze deelauto’s is dat bij frequent gebruik, een deel van de opbrengst terugvloeit naar de bewoners van De wijk van de toekomst voor verbetering van het mobiliteitsaanbod.

Binnenkort zal er ook een JustGo deelauto bij station Brandevoort staan. Deze is voor de bewoners van heel Brandevoort, dus ook die van BSD. Omgekeerd is het NIET mogelijk voor andere bewoners om gebruik te maken van deelauto’s op Telkesveld. Deze zijn uitsluitend beschikbaar voor bewoners van BSD.

Binnenkort organiseren wij een bijeenkomst om samen met u de behoefte, het gebruik en toezicht op de deelauto’s te bespreken. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt nog.

Start bestemmingsplanprocedure

Start bestemmingsplanprocedure

Het college van Burgermeester en Wethouders van Helmond heeft op 19 december ingestemd met het starten van de bestemmingsplanprocedure voor Brainport Smart District (BSD). Hiermee is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van BSD genomen. Het ontwerpbestemmingsplan beschrijft de ontwikkeling van de wijk en wat is toegestaan in het gebied. Denk aan woningen, bedrijvigheid en voorzieningen. Het gaat letterlijk om de bestemming van elk stukje grond in het gebied.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan wordt vrijdag 30 december gepubliceerd in weekblad de Loop, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.Na deze publicatie worden het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ter inzage gelegd en zijn deze in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. In de Stadswinkel ligt een papieren exemplaar. Gedurende de inzagetermijn van zes weken kunnen zienswijzen* worden ingediend.

De gemeente Helmond verwerkt alle zienwijzen die binnen de termijn van zes weken zijn binnengekomen. Daarna wordt het aangeboden aan de gemeenteraad, die uiteindelijk over de vaststelling van het bestemmingsplan beslist.

 

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente namelijk niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom.

 

Vacature Officemanager

Vacature Officemanager

Wie is Brainport Smart District
In de Helmondse wijk Brandevoort, wordt de wijk van de toekomst ontwikkeld door Stichting Brainport Smart District (BSD). De nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit worden hier ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. BSD creëert een slimme woon- en werkwijk waarin bewoners zelf een centrale rol spelen bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De ontwikkeling van BSD is een co-creatieproces tussen o.a. bewoners, professionals en andere stakeholders.

Dit nieuwe deel van Brandevoort zal fungeren als ‘living lab’ voor de ontwikkeling en het testen van nieuwe producten, diensten en systemen. BSD streeft naar een nieuwe slimme wijk die onze planeet niet verder belast, vervuilt of uitput. Een wijk die technologische betekenis toevoegt aan het leven van de mensen die er gaan wonen of de wijk gaan gebruiken.

Wie zoeken we
Per 1 januari 2023 zoeken wij een representatieve officemanager (32-40 uur) voor de versterking van ons team. Je beschikt minimaal over een MBO-diploma en een ruime ervaring met Microsoft Office is essentieel. Je bent gastvrij en klantgericht, snapt de waarde van nauwkeurigheid. Je hebt geen moeite met zelfstandigheid, bent zelfstartend en neemt graag iets uit handen. Daarnaast beheers je de Nederlandse taal tot in de puntjes (in woord en schrift) en met Engels kun je aardig uit de voeten. Jij bent enthousiast, accuraat, serieus, vrolijk en stressbestendig. Je werkt graag zelfstandig en functioneert ook goed in een (deels virtueel) team.

Wat ga je doen
De werkzaamheden bestaan met name uit secretariële taken zoals inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, e-mail, post), agendabeheer, agenderen/voorbereiden en notuleren van besprekingen en vergaderingen, uitwerken van memo’s, brieven, verslagen en rapporten, beheren van het archief en contracten, ontvangst van klanten en relaties, ordelijk houden van ons boerderijkantoor, etc. Kortom, er is veel variatie in het werk waarbij je in een korte tijd met allerlei facetten in aanraking komt.

Wat bieden we
Een afwisselende en verantwoordelijke zelfstandige functie binnen een dynamische werkomgeving

 •  Salaris: €2.750 – €3.200 bruto per maand (op basis van 40 uur) afhankelijk van je ervaring
 • 8% vakantiegeld
 • 25 vakantiedagen (op basis van 40 uur)
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
 • Een jaarcontract met optie tot verlenging
Is je interesse gewekt, dan kun je je sollicitatiebrief vergezeld van een actueel CV sturen naar info@brainportsmartdistrict.nl ter attentie van Bart van Iersel. Voor vragen over deze vacature kun je ook bellen met Bart op nummer 06-10028511.

Minister Hugo de Jonge onder de indruk van De wijk van de toekomst

Minister Hugo de Jonge onder de indruk van De wijk van de toekomst

Op maandag 17 oktober verwelkomde Stichting Brainport Smart District, minister Hugo de Jonge in De wijk van de toekomst. In de kantoorboerderij van BSD luisterde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar een aantal korte pitches. Daarna bezocht hij de eerste woningen en de bewoners van dit nieuwe gedeelte van Brandevoort.

Minister Hugo de Jonge was zeer onder de indruk van Brainport Smart District en zag daarbij ook een grote potentie vanuit het Nationaal Groeifonds, waar BSD een financiële aanvraag heeft ingediend. De minister wilde graag meer weten over de schaalbaarheid en reproduceerbaarheid van de nieuwe wijk. Er is gesproken over de exploitatie van de tijdelijke woningen, over de uitvoering van bepaalde innovaties (bijvoorbeeld op water), en over het daadwerkelijk samenleven in de wijk van de toekomst.

Ontmoeting eerste bewoners
De minister toonde volop interesse in de (huizen van de) eerste bewoners. Zo maakte hij kennis met Antoine Post, een van de initiatiefnemers en inmiddels ook bewoner van CASA 1.0. Het complex bestaat uit 3 sociale huurwoningen en is ontwikkeld door een studententeam van Technische Universiteit Eindhoven. In samenwerking met Woonbedrijf en Bouwbedrijf Hurks laat dit project zien dat het ook binnen de sociale huur mogelijk is om heel duurzame ‘0-op-de-meter woningen’ te realiseren.
Op het Telkesveld bekeek de minister de modulaire woning van bewoner Andy Pieloor en zijn gezin. Andy vertelde over de voordelen van de duurzame, verplaatsbare en stapelbare woningen van ontwikkelaar mHome. En over de plannen die hij samen met de andere bewoners van Telkesveld maakt over de directe leefomgeving. Van de invulling van de gemeenschappelijke ruimte voor bewoners, het ontwerpen van een gezamenlijke tuin tot praktische afspraken over gescheiden afvalinzameling.     


Welke ondernemer is duurzaam verantwoord bezig en verdient de Groene Pluim?

Welke ondernemer is duurzaam verantwoord bezig en verdient de Groene Pluim?

Als iets hoog in het vaandel staat bij de wijk die BSD ontwikkelt is het duurzaamheid. Daarom brengen wij graag het initiatief van Stichting De Groene Pluim onder de aandacht. Deze stichting stimuleert ondernemers in heel Nederland om duurzaam te ondernemen. Niet door hen te controleren, maar door hen te belonen! Als je als ondernemer voldoet aan een aantal criteria, dan kun je in aanmerking komen voor de Groene Pluim. Dat kost niets en levert je veel inspiratie, goede publiciteit en goodwill op. De gemeente Helmond steunt dit initiatief en roept duurzame ondernemers op om zich aan te melden.

Inspireer anderen door te vertellen wat je doet
De Groene Pluim is een landelijk initiatief met inmiddels 300 aangesloten bedrijven en 38 Groene Pluimhouders. Veel bedrijven zijn actief bezig met duurzaamheid, maar hebben dat zelf eigenlijk niet in de gaten. Of ze vinden het zo normaal, dat ze het niet doorvertellen.
Juist door het wel te vertellen, worden andere ondernemers ook op goede ideeën gebracht. Zij kunnen andere ondernemers inspireren om hun bedrijf te verduurzamen. Via De Groene Pluim worden bedrijven in het zonnetje gezet.

Een netwerk voor kennisoverdracht
Door aan te sluiten maakt een ondernemer deel uit van een groep ondernemers, die actief met duurzaamheid, klimaat en een eerlijke, sociale wereld bezig is. Niet alleen de Groene Pluimhouders, maar alle aangesloten ondernemers delen hun kennis door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, events en best practices.

Global Goals
Leidend motief voor het initiatief De Groene Pluim zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De Groene Pluim heeft uit de 17 goals een selectie gemaakt van vier kerndoelen. Het is een selectie die aansluit bij de aandachtsgebieden van een brede groep ondernemersactiviteiten. Zo wordt De Groene Pluim laagdrempelig en herkenbaar ingezet binnen de regio.

Aanmelden
Ondernemers in Helmond kunnen zich aanmelden tot en met 14 juli 2022 via de site www.degroenepluim.nl.
Om mee te kunnen doen, moet je een positieve bijdrage leveren aan de vier gekozen Global Goals: 8 (eerlijk werk en economische groei), 12 (verantwoorde consumptie en productie), 13 (klimaatactie) en 17 (partnerschap). Bij aanmelding vul je een aantal vragen in op iedere goal. Een jury bestaande uit een materiedeskundige, een bestuurslid van de Groene Pluim en een vorige Groene Pluim winnaar beoordelen vervolgens de aanmeldingen.
De uitreiking zal plaatsvinden op, hoe kan het ook anders, 10 oktober 2022 De Dag van de Duurzaamheid.

Participatiebijeenkomst Q-Book 12 mei

Participatiebijeenkomst Q-Book 12 mei

Op 12 mei organiseerde BSD een participatiebijeenkomst voor onder meer raadsleden en leden van het Q-Team. Tijdens deze bijeenkomst stond de informatie over de ontwikkeling van het Quality Book 2.0 centraal. De programmamanagers trapten af met een presentatie waarbij ze hun programmalijn toelichtten. Vervolgens gingen genodigden in gesprek met elkaar aan verschillende ‘programmatafels’. Per programmalijn is waardevolle input opgehaald, waarmee het Q-Book verder aangescherpt en aangevuld wordt. De verwachting is dat het Q-Book 2.0 rond de zomer wordt vastgesteld, waarna het wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Helmond.

Over het Q-Book
Het Q-Book van BSD is een levend document dat dient als hét fundament voor alle partijen die aan de slag gaan in het BSD gebied. In het Q-Book zijn voor alle acht programmalijnen van BSD de ambities, indicatoren en specifieke doelen opgeschreven. Op basis van de inzichten van de afgelopen jaren wordt momenteel hard gewerkt aan een vernieuwde versie van het Q-Book. Hierbij betrekken we verschillende belanghebbenden.

Q-Book 2.0
In de vernieuwde versie is er extra aandacht voor de duidelijkheid van de indicatoren. Het huidige voorstel is om de indicatoren weer te geven in de vorm van een Rubrics. Deze Rubrics begint bij onvoldoende en gaat tot excellent. Zo willen we vooraf nog duidelijker maken aan de initiatiefnemers wat er van hen verwacht wordt. Ook hoe de verschillende programmalijnen erin terugkomen en de haalbaarheid van het geheel wordt tijdens dit proces extra onder de loep genomen.

Kijkdag voor mHome huurwoningen op 15 mei in Brandevoort Helmond

Kijkdag voor mHome huurwoningen op 15 mei in Brandevoort Helmond

Op 1 april werden de eerste vier mHome-woningen opgeleverd in de wijk van de toekomst. In de komende maanden worden er steeds meer van deze duurzame, modulaire woningen in blokken geplaatst op Telkesveld. Omdat er nog vrije sector huurwoningen beschikbaar zijn, organiseert ontwikkelaar mHome op zondag 15 mei een Kijkdag. Tijdens deze dag kunnen geïnteresseerden die in de nieuwe wijk willen wonen binnen een kijkje nemen in de mHomes en in gesprek gaan met de eerste bewoners.

De vrije sector huurwoningen zijn er in twee types woningindeling: Type A en Type B. Beide types hebben een oppervlakte van ongeveer 52 vierkante meter. Alleen de indeling verschilt, omdat er ‘verspringend’ wordt gebouwd met het op elkaar plaatsen van de modules. mHome gaat in totaal 10 blokken met woningen plaatsen op Telkesveld. Een blok kan bestaan uit vier of zes woningen. Blok twee en drie worden naar verwachting in juni opgeleverd. Blok vier tot en met tien staan gepland voor de zomer en het najaar. Voor blok drie tot en met tien zijn er woningen beschikbaar, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen inschrijven. De sociale huurwoningen van mHome zijn vergeven en de inschrijving is hiervoor reeds gesloten. Kijk voor meer informatie op Telkesveld | mHome.

Aanmelden voor Kijkdag
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar telkesveld@mhome.nu. Aanmelden kan uiterlijk tot en met dinsdag 10 mei. Vervolgens zullen degenen die zich hebben aangemeld een bevestigingsmail ontvangen met een tijdslot. Binnen dit tijdslot kunnen geïnteresseerden op 15 mei een kijkje komen nemen in de mHomes en met de bewoners in gesprek gaan.

Gezond en duurzaam wonen
Een mHome is een energiezuinige, comfortabele 3-kamerwoning, geschikt voor 1 à 2-persoons huishoudens. De woningen zijn bijna energieneutraal waardoor de energierekening laag is. Doordat de woning helemaal is gemaakt van natuurlijke materialen, heeft de mHome een gezond binnenklimaat en direct een positieve invloed op zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid en innerlijke rust. Rondom de woningen is veel ruimte voor gemeenschappelijk groen.

Gemeenschap
mHome is op zoek naar bewoners die het leuk vinden om tijd en energie te steken in de gemeenschap. Bewoners richten met elkaar bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimtes in. “Op dit moment denken bewoners na over de inrichting van de gemeenschappelijke was- en ontmoetingsruimte”, aldus Erik van Bergen, één van de initiatiefnemers van mHome. mHome bouwt aan een wijk waarin bewoners elkaar opzoeken om de buurt te ontwikkelen, vorm te geven en tot leven te brengen. Toekomstige bewoners spelen hierin een cruciale rol.

Nationaal Groeifonds reserveert 100 miljoen euro voor innovaties in woningbouw

Nationaal Groeifonds reserveert 100 miljoen euro voor innovaties in woningbouw

Het Kabinet heeft op 14 april bekendgemaakt dat het Nationaal Groeifonds een reservering toekent van € 100 miljoen voor het voorstel ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’. Een positief signaal voor BSD. BSD is één van de zes consortia die met Bouw Techniek Innovatie Centrum (BTIC) en het ministerie van BZK een collectieve aanvraag indiende bij het Nationaal Groeifonds vanuit de Infra en Bouw Sector.

De beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds erkent het belang van innovatie in de bouw- en infrasector voor de Nederlandse economie, maar heeft positief kritische kanttekeningen gemaakt bij de opzet van het huidige voorstel. De indieners moeten de komende negen maanden een aangescherpt plan indienen om aanspraak te maken op het gereserveerde bedrag.

De indieners hadden op volledige toekenning gehoopt, maar zijn blij met deze reservering. Het Kabinet erkent hiermee de noodzaak tot investering in een innovatie-ecosysteem voor de ontwerp-, bouw- en technieksector om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Deze erkenning bevestigt de missie van BSD, waar we willen werken aan dé standaard voor de duurzame en inclusieve wijk van de toekomst. We combineren woningbouw met leefomgeving en bieden zo antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Het ministerie van BZK onderzoekt nu welke consequenties de feedback van de commissie heeft voor de uitvoering van het totale plan en voor de zes consortia die startklaar stonden, waaronder BSD.
Als stichting willen we onze ambities voor innovatie verder bestendigen, maar we gaan wel samen met onze partners en de gemeenteraad bespreken hoe we onze koers vervolgen.

Gemeente Eindhoven en BSD bekrachtigen samenwerking ethische commissie

Gemeente Eindhoven en BSD bekrachtigen samenwerking ethische commissie

Maakt een digitale deurbel de buurt veiliger? Zorgt een virtueel loket dat iedereen eerlijker wordt geholpen? Geeft een digital twin een juist beeld van het nieuwe stadsplan? Het zijn enkele vragen waarover een ethische commissie zich kan buigen. Vanaf 1 april beschikt Eindhoven over een onafhankelijke ethische commissie die het college en de raad kan adviseren over complexe vraagstukken. Het digitale tijdperk biedt namelijk veel kansen, maar kent ook risico’s. Het stadsbestuur heeft de verantwoordelijkheid om daarvan een goede inschatting te maken.

Eindhoven heeft de samenwerking gezocht met BSD, waar al enige tijd een ethische commissie actief is. De ethische commissie zal nu ook Eindhoven adviseren aan de hand van het waardenkader dat de gemeenteraad van Eindhoven heeft vastgesteld met publieke waarden als autonomie, mensgericht, privacy, veiligheid, controle, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Stijn Steenbakkers: “Ethiek, het goede doen, rondom digitalisering is een steeds belangrijker onderdeel in een hoog innovatieve en snel digitaler wordende wereld. Het gaat niet alleen om wat er allemaal kan en mogelijk is maar ook om wat we ‘moeten willen’. Een externe ethische commissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft werkt hier enorm bij.”

De vraagstukken die voortvloeien uit de toenemende digitalisering van de samenleving spelen ook binnen BSD een grote rol. BSD wil de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit inzetten om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. BSD heeft al in een vroeg stadium een Ethisch Team samengesteld dat gevraagd en ongevraagd het bestuur van de stichting advies geeft bij het toepassen van nieuwe technologie. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Helmond (voorzitter), Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development, Provincie Noord-Brabant en Universiteit van Tilburg.

“Het is goed om te zien dat de activiteiten van BSD zich verder uitstrekken dan alleen de gemeente Helmond. BSD is een toonaangevend initiatief. Het streven is dat zoveel mogelijk partijen leren van de ontwikkelingen en uitdagingen in BSD. De regio moet kunnen meeprofiteren van de ervaringen die we in onze proeftuin opdoen. Samenwerking op vraagstukken waarvoor we de ethische commissie willen inzetten, dragen hieraan bij”, aldus Cathalijne Dortmans, voorzitter van stichting BSD en wethouder in Helmond.

Het instellen van een ethische commissie past in een landelijke ontwikkeling, in enkele andere gemeenten zijn dergelijke commissies ook al actief. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten volgt deze ontwikkeling op de voet. Ben Kokkeler, Lector Digitalisering & Veiligheid bij AVANS Hogeschool is betrokken bij dergelijke landelijke ontwikkelingen en is sinds 2020 voorzitter van het Ethisch Team van BSD. Ben Kokkeler: “het is goed dat stadsbesturen zich tijdig laten adviseren over de ethische aspecten bij de inzet van technologie, zodat ze de toepassing ervan nog kunnen beïnvloeden. Ook in Eindhoven en Helmond hebben burgers en ondernemers veel vragen over de impact van digitalisering op hun leef- en werkomgeving. Vanuit hun eindverantwoordelijkheid kunnen deze gemeenten nu beter onderbouwd tot een eigen afweging komen.”

De ethische commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Ben Kokkeler (voorzitter): Lector AVANS Hogeschool Digitalisering & Veiligheid
 • Esther Keymolen: Hoogleraar Digital Technology Regulation, Tilburg University
 • Valerie Frissen: Hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering Universiteit Leiden, en directeur SIDN Fonds
 • Ivonne Jansen-Dings: Strategisch Adviseur Technology & Society Provincie Zuid-Holland
 • Daniel Tijink: MT-lid zorg, strategie en ethiek bij ECP | Platform voor de informatie samenleving
 • Rinie van Est: Onderzoekscoördinator Rathenau Instituut, en hoogleraar Technology Assessment and Governance bij TUe

Proost op de eerste groep bewoners van de wijk van de toekomst!

Proost op de eerste groep bewoners van de wijk van de toekomst!

Met het plaatsen van de eerste vier duurzame, modulaire woningen verwelkomen gemeente Helmond, Stichting Brainport Smart District (BSD) en ontwikkelaar mHome de eerste groep bewoners van de ‘wijk van de toekomst’. Wethouder Cathalijne Dortmans heette op vrijdag 11 maart de bewoners welkom. Daarmee markeerde ze ook de start van de bouw van dit nieuwe gedeelte van Brandevoort.

Wethouder Cathalijne Dortmans: “Na vier jaar voorbereiding is het eindelijk zover. Nadat eind vorig jaar de allereerste bewoner van de wijk van de toekomst zijn intrek nam in de CASA-woning, worden nu de eerste modulaire woningen opgeleverd. De CASA-woning en het mHome project vormen samen de eerste sprekende voorbeelden van de innovatieve wijk. BSD is niet zomaar een wijk, maar een proeftuin waar onder andere kennisontwikkeling, nieuwe manieren van samenwerken, duurzamere en slimmere woningen, een sociale, veilige en gezonde omgeving, CO2-reductie én slimme mobiliteitsoplossingen centraal staan. Maar ook een wijk die sterk inzet op community building en participatie. De bewoners bepalen samen hoe hun leefomgeving tot leven komt.”


Samen de buurt vormgeven
De eerste vier van de 52 modulaire woningen (mHomes) zijn geplaatst op Telkesveld. De straat is vernoemd naar Mária Telkes, een Hongaars-Amerikaans onderzoekster die in 1948 de eerste woning op zonne-energie bouwde. De bewoners van Telkesveld gaan gezamenlijk aan de slag met het vormgeven van hun buurt waar ze gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen delen. Ze beslissen hoe ze deze ruimtes en tuin willen inrichten en hoe ze het onderhoud organiseren. Met het tuinpakket dat ze als welkomstcadeau kregen, kunnen ze alvast een mooie start maken met het aanleggen van de gemeenschappelijke tuin. Een mooi voorbeeld voor het hele BSD-gebied waar de komende jaren het ‘nieuwe wonen’ vorm krijgt. De verwachting is dat in het najaar van 2022 de laatste blokken mHomes zijn geplaatst.

Inclusieve wijk
De mHomes die ontwikkelaar mHome hier in de wijk van de toekomst laat verrijzen, zijn een mix van sociale huur en vrije sector huur. Bernd Hendriksen van mHome: “De 3-kamer woningen zijn geschikt voor 1 à 2 persoons huishoudens en gebouwd met natuurlijke materialen. De flexibele woonmodules zijn duurzaam en werken positief op de gezondheid dankzij het materiaalgebruik en het gunstige binnenklimaat.”

Zes mHomes zijn bestemd voor Begeleid Wonen-plekken voor mensen met een verstandelijke beperking via zorginstelling ORO. Wethouder Dortmans: “De wijk van de toekomst wordt een inclusieve wijk waar iedereen onderdeel is van de gemeenschap. Iedereen is hier welkom en kan meedoen. Jong of oud, arm of rijk, met of zonder beperking. De eerste bewoners hebben de mooie uitdaging om zo’n eerste gemeenschap samen vorm te gaan geven.”