Welke ondernemer is duurzaam verantwoord bezig en verdient de Groene Pluim?

Welke ondernemer is duurzaam verantwoord bezig en verdient de Groene Pluim?

De Groene Pluim is een blijk van erkenning en waardering voor ondernemers die duurzaam ondernemen. Stichting De Groene Pluim wil met dit landelijke initiatief ondernemers stimuleren om duurzaam, klimaatneutraal, eerlijk en sociaal economisch te ondernemen. De gemeente Helmond steunt dit initiatief en roept duurzame ondernemers op om zich aan te melden. Bent u als ondernemer ook duurzaam verantwoord bezig? Dan kunt u in aanmerking komen voor De Groene Pluim. Dat kost niets en levert u veel inspiratie en positieve publiciteit op. Aanmelden kan tot en met 4 augustus 2023 via www.degroenepluim.nl.

Veel bedrijven zijn actief bezig met duurzaamheid en dragen op een positieve manier bij aan het klimaat. Ondernemers die klimaatverandering aanpakken, moeite doen voor duurzame consumptie en eerlijk werk verdienen De Groene Pluim. Deze bedrijven hebben dat zelf vaak niet door. Of ondernemers vinden het zo vanzelfsprekend dat ze het niet doorvertellen. Juist door te delen wat u doet, worden andere ondernemers op inspirerende duurzame ideeën gebracht. Bent u als ondernemer ook duurzaam verantwoord bezig? Meld u dan aan!

Door het initiatief De Groene Pluim ontstaat een netwerk van ondernemers die een inspiratie zijn voor anderen om duurzaam te ondernemen. De ondernemer maakt deel uit van een groep ondernemers, die actief met duurzaamheid, klimaat en een eerlijke, sociale wereld bezig is. Niet alleen De Groene Pluimhouders, maar alle aangesloten ondernemers delen hun kennis o.a. via bedrijfsbezoeken, evenementen en goede praktijk voorbeelden.

Voorwaarden
Stichting De Groene Pluim heeft uit de 17 Global Goals een selectie gemaakt van vier kerndoelen. Om mee te kunnen doen, moet u als ondernemer een positieve bijdrage leveren aan de kerndoelen: 

– Eerlijk werk en economische groei (nr. 8); 
– Verantwoorde consumptie en productie (nr. 12); 
– Klimaatactie (nr. 13) en 
– Partnerschap (nr. 17). 

Bij aanmelding vult u een aantal vragen in op iedere goal. Een jury bestaande uit een materiedeskundige, een bestuurslid

van de Groene Pluim en een vorige Groene Pluim winnaar beoordelen de aanmeldingen en kiezen één winnaar uit.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Vanuit de gedachte een goed voorbeeld doet volgen, startte ooit stichting De Groene Pluim. En niet zonder succes,

inmiddels zijn ruim 300 bedrijven aangesloten en zijn er al 50 Groene Pluimhouders waaronder MKB-bedrijven maar ook grote organisaties. Veel verschillende ondernemers, in diverse branches maar wat deze bedrijven gemeen hebben, is hun intrinsieke motivatie om te streven naar een betere wereld. Niet vanuit wettelijke verplichtingen maar puur vanuit een intrinsieke motivatie.

Aanmelden
Ondernemers in Helmond kunnen zich aanmelden tot en met 4 augustus 2023 via de website: www.degroenepluim.nl.

Eén organisatie ontvangt in 2023 De Groene Pluim. De uitreiking van De Groene Pluim vindt plaats tijdens de Nationale Klimaatweek (30 oktober t/m 5 november 2023).

25% sociale huurwoningen in De wijk van de toekomst

25% sociale huurwoningen in De wijk van de toekomst

Gemeente Helmond tekent convenant met woningcorporaties

Woensdag 19 april zette Wethouder Arno Bonte -samen met woningcorporaties Compaen, Woonbedrijf en woCom- zijn handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 25% sociale huurwoningen in De wijk van de toekomst (Brainport Smart District). In deze wijk verrijzen de komende jaren nog honderden woningen. 

Wethouder Bonte: “Onze ambitie is om van Brainport Smart District de duurzaamste en innovatiefste wijk van Nederland te maken. Maar we willen ook een inclusieve wijk bouwen, waarin voor iedereen plek is. Daarom ben ik blij met de intensieve samenwerking met drie woningcorporaties.”

Sociale opgave geborgd
Met die 25% van het totaal aantal te realiseren woningen, borgen de woningcorporaties de sociale opgave van De wijk van de toekomst, dat onderdeel is van Brandevoort.

De verbonden partijen gaan intensief samenwerken aan een gezamenlijke gebiedsontwikkeling en sociale aspecten voor de wijk. De corporaties worden bij alle processtappen betrokken om de bouw te versnellen. Samen ontwikkelen ze concepten voor onder andere:

 • diversiteit van doelgroepen/bewoners
 • maatschappelijk toewijzen
 • gemeenschappelijke voorzieningen
 • mobiliteit voor mindervalide bewoners
 • het versterken van de biodiversiteit en tegengaan van hittestress
 • toegankelijkheid van thuiszorg
 • huisvesten van collectieven (woongroepen, ouderen, jongeren)

Een wijk voor iedereen
“Wij zijn blij met deze mijlpaal, waarin we de positie van de corporaties vaststellen en kunnen aangeven dat wij als partners vol voor de ontwikkeling van De wijk van de toekomst gaan,” vertelt Joost Lobée, directeur-bestuurder van Compaen. De directeur-bestuurder van woCom, Mirjam Kräwinkel beaamt dat: “Onze drie corporaties gaan daarom gezamenlijk de bouw van betaalbare woningen (sociale huur én middenhuur) oppakken. Daardoor wordt het niet alleen een slimme wijk, maar écht een wijk voor iedereen.” Dat gaat verder dan alleen het bouwen van huizen, de woningcorporaties bouwen samen aan de ‘sociale ruggengraat’ van de nieuwe wijk. “Het is belangrijk dat we naast ruimte voor innovatie ook sterk inzetten op het bouwen van een gemeenschap, waar buurtbewoners naar elkaar omkijken,” vult Roy Beijnsberger, algemeen directeur-bestuurder van Woonbedrijf aan. “Als woningcorporaties zetten we ons daarvoor in en zoeken we actief de samenwerking met bewoners, gemeente en alle andere betrokkenen.”

Rijk investeert miljoenen in De wijk van de toekomst

Rijk investeert miljoenen in De wijk van de toekomst

De ministerraad heeft besloten om € 7,5 miljoen toe te kennen aan Brainport Smart District, de Helmondse wijk van de toekomst. Van dat bedrag komt 4,5 miljoen direct beschikbaar en de overige 3 miljoen in de loop van de uitvoering. De financiële bijdrage komt uit de middelen van het Nationaal Groeifonds (NGF). Brainport Smart District had daar een aanvraag voor gedaan als onderdeel van het consortium Toekomst Bestendige Leefomgeving.

De wijk van de toekomst
Wethouder Arno Bonte is verheugd over de bijdrage van het kabinet: ‘Dit geeft ons de steun in de rug die we nodig hebben om snel met de bouw van de wijk te beginnen. De toekomstige bewoners staan al in de rij. Nu kunnen we eindelijk aan de slag met het bouwen van de duurzaamste wijk van Nederland.’ Nog voor de zomer beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan. Zodra dat is vastgesteld kunnen in het najaar de eerste vergunningen worden afgegeven en kan begin 2024 worden gestart met de bouw van in totaal 2072 woningen.

Ondertussen zijn in het gebied de eerste activiteiten al zichtbaar. Aan het Telkesveld zijn in het afgelopen jaar 52 al tijdelijke woningen gebouwd, die daar 15 jaar blijven staan. Ook heeft het Casa studententeam 3 circulaire appartementen in het gebied neergezet en is onlangs de buurttuin Voorstee geopend.

Over Brainport Smart District
Brainport Smart District heeft als doel de hele bouwketen te helpen bij het duurzaam versnellen van de productie en innovatie van circulaire, energiepositieve woningen die modulair kunnen worden gebouwd. Denk aan het gebruik van circulaire bouwmaterialen, een innovatief watersysteem, duurzame vervoersconcepten en verschillende innovaties op het gebied van energie zoals een warmtenet, lokale opwek en opslag van energie.

De wijk van de toekomst wordt gerealiseerd ten noorden van de Helmondse wijk Brandevoort, tussen natuurgebied De Gulbergen en de verbindingsweg Helmond-Eindhoven. Op deze plek, waar nu nog vooral graslanden en akkers te vinden zijn, ontstaat de komende jaren een ‘proeftuin’ voor wonen en werken. Een plek waarin innovaties op het gebied van vervoer, gezondheid, data, energie en circulair bouwen worden ontwikkeld en toegepast.

De ontwikkeling van de wijk van de toekomst vindt plaats door de stichting Brainport Smart District waarin de gemeente Helmond samenwerkt met onder anderen Brainport Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University en ConnectSME. 

Nationaal Groeifonds
Het Nationaal Groeifonds (NGF) is het fonds waarmee het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard investeert in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Na de eerste twee rondes in resp. 2021 en 2022, heeft het kabinet nu besloten welke projecten en programma’s in de derde ronde in aanmerking komen voor een bijdrage uit het NGF. In de meeste toegekende programma’s is een groot aantal partijen, waaronder kennisinstellingen, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief. 


De eerste deelauto’s van De wijk van de toekomst

De eerste deelauto's van De wijk van de toekomst

Goed nieuws! Donderdag 5 januari zijn de eerste twee deelauto’s geleverd, exclusief voor De wijk van de Toekomst (BSD). Twee Peugeots 208 staan klaar op de parkeerplaats van Telkesveld. Deze zijn uitsluitend beschikbaar voor de bewoners van De wijk van de toekomst (BSD). Op dit moment zijn het nog benzine auto’s. Deze zullen vervangen worden door elektrische auto’s, zodra laadpalen zijn aangelegd.

Hoe werken de JustGo deelauto’s?

Het gebruik van de deelauto is eenvoudig. Je reserveert een auto via de JustGo app op je telefoon en betaalt alleen voor het gebruik van het voertuig.

 1. Meld je aan via de JustGo website
 2. Download de app
 3. Reserveer je auto
 4. Rijd zorgeloos weg

In januari en februari hanteert JustGo een speciaal actietarief om kennis te maken met het gebruik van de deelauto’s. Kijk voor meer informatie naar de flyer of klik hier.

Veiligheid

Aangezien bezit en parkeren van eigen motorvoertuigen in Brainport Smart District (BSD) maar zeer beperkt is toegestaan, is de beschikbaarheid van deelvervoer essentieel. Daarom kunnen uitsluitend bewoners van De wijk van de toekomst (BSD) gebruik maken van de JustGo deelauto’s.  Daarom –maar ook om vandalisme tegen te gaan– worden de deelauto’s voorlopig niet beletterd met JustGo logo’s.

Wij verzoeken je om schade als gevolg van vandalisme zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dat kan via de contactgegevens onderaan dit bericht.

Onderzoek

In samenwerking met aanbieder JustGo zullen de auto’s voor een periode van (in ieder geval) twaalf maanden beschikbaar zijn. Gedurende deze periode zal het gebruik van de deelauto’s worden gemonitord voor onderzoek naar gebruiksgedrag van deelvervoer. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om dienstverlening aan te passen en/ of nieuwe mobiliteitsconcepten te ontwikkelen.

* Persoonsgegevens en data-analyse worden altijd geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet herleidbaar zijn tot individuen. Daarmee is uw privacy gewaarborgd.

Wijk profiteert van de opbrengsten

Met de deelauto’s wordt een goed bereikbaar en aantrekkelijk alternatief geboden voor mensen die geen auto hebben, of een tweede auto te weinig gebruiken. Hoe meer bewoners de auto laten staan en hiervoor in de plaats gebruikmaken van de (elektrische) deelauto, hoe meer speelruimte er over blijft op straat om te spelen. Spelen wordt een stuk veiliger en de lucht blijft schoner. Zo draagt deelvervoer bij aan een bereikbaar en leefbaar Helmond.

Uniek aan deze deelauto’s is dat bij frequent gebruik, een deel van de opbrengst terugvloeit naar de bewoners van De wijk van de toekomst voor verbetering van het mobiliteitsaanbod.

Binnenkort zal er ook een JustGo deelauto bij station Brandevoort staan. Deze is voor de bewoners van heel Brandevoort, dus ook die van BSD. Omgekeerd is het NIET mogelijk voor andere bewoners om gebruik te maken van deelauto’s op Telkesveld. Deze zijn uitsluitend beschikbaar voor bewoners van BSD.

Binnenkort organiseren wij een bijeenkomst om samen met u de behoefte, het gebruik en toezicht op de deelauto’s te bespreken. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt nog.

Start bestemmingsplanprocedure

Start bestemmingsplanprocedure

Het college van Burgermeester en Wethouders van Helmond heeft op 19 december ingestemd met het starten van de bestemmingsplanprocedure voor Brainport Smart District (BSD). Hiermee is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van BSD genomen. Het ontwerpbestemmingsplan beschrijft de ontwikkeling van de wijk en wat is toegestaan in het gebied. Denk aan woningen, bedrijvigheid en voorzieningen. Het gaat letterlijk om de bestemming van elk stukje grond in het gebied.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan wordt vrijdag 30 december gepubliceerd in weekblad de Loop, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.Na deze publicatie worden het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ter inzage gelegd en zijn deze in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. In de Stadswinkel ligt een papieren exemplaar. Gedurende de inzagetermijn van zes weken kunnen zienswijzen* worden ingediend.

De gemeente Helmond verwerkt alle zienwijzen die binnen de termijn van zes weken zijn binnengekomen. Daarna wordt het aangeboden aan de gemeenteraad, die uiteindelijk over de vaststelling van het bestemmingsplan beslist.

 

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente namelijk niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom.

 

Minister Hugo de Jonge onder de indruk van De wijk van de toekomst

Minister Hugo de Jonge onder de indruk van De wijk van de toekomst

Op maandag 17 oktober verwelkomde Stichting Brainport Smart District, minister Hugo de Jonge in De wijk van de toekomst. In de kantoorboerderij van BSD luisterde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar een aantal korte pitches. Daarna bezocht hij de eerste woningen en de bewoners van dit nieuwe gedeelte van Brandevoort.

Minister Hugo de Jonge was zeer onder de indruk van Brainport Smart District en zag daarbij ook een grote potentie vanuit het Nationaal Groeifonds, waar BSD een financiële aanvraag heeft ingediend. De minister wilde graag meer weten over de schaalbaarheid en reproduceerbaarheid van de nieuwe wijk. Er is gesproken over de exploitatie van de tijdelijke woningen, over de uitvoering van bepaalde innovaties (bijvoorbeeld op water), en over het daadwerkelijk samenleven in de wijk van de toekomst.

Ontmoeting eerste bewoners
De minister toonde volop interesse in de (huizen van de) eerste bewoners. Zo maakte hij kennis met Antoine Post, een van de initiatiefnemers en inmiddels ook bewoner van CASA 1.0. Het complex bestaat uit 3 sociale huurwoningen en is ontwikkeld door een studententeam van Technische Universiteit Eindhoven. In samenwerking met Woonbedrijf en Bouwbedrijf Hurks laat dit project zien dat het ook binnen de sociale huur mogelijk is om heel duurzame ‘0-op-de-meter woningen’ te realiseren.
Op het Telkesveld bekeek de minister de modulaire woning van bewoner Andy Pieloor en zijn gezin. Andy vertelde over de voordelen van de duurzame, verplaatsbare en stapelbare woningen van ontwikkelaar mHome. En over de plannen die hij samen met de andere bewoners van Telkesveld maakt over de directe leefomgeving. Van de invulling van de gemeenschappelijke ruimte voor bewoners, het ontwerpen van een gezamenlijke tuin tot praktische afspraken over gescheiden afvalinzameling.     


Welke ondernemer is duurzaam verantwoord bezig en verdient de Groene Pluim?

Welke ondernemer is duurzaam verantwoord bezig en verdient de Groene Pluim?

Als iets hoog in het vaandel staat bij de wijk die BSD ontwikkelt is het duurzaamheid. Daarom brengen wij graag het initiatief van Stichting De Groene Pluim onder de aandacht. Deze stichting stimuleert ondernemers in heel Nederland om duurzaam te ondernemen. Niet door hen te controleren, maar door hen te belonen! Als je als ondernemer voldoet aan een aantal criteria, dan kun je in aanmerking komen voor de Groene Pluim. Dat kost niets en levert je veel inspiratie, goede publiciteit en goodwill op. De gemeente Helmond steunt dit initiatief en roept duurzame ondernemers op om zich aan te melden.

Inspireer anderen door te vertellen wat je doet
De Groene Pluim is een landelijk initiatief met inmiddels 300 aangesloten bedrijven en 38 Groene Pluimhouders. Veel bedrijven zijn actief bezig met duurzaamheid, maar hebben dat zelf eigenlijk niet in de gaten. Of ze vinden het zo normaal, dat ze het niet doorvertellen.
Juist door het wel te vertellen, worden andere ondernemers ook op goede ideeën gebracht. Zij kunnen andere ondernemers inspireren om hun bedrijf te verduurzamen. Via De Groene Pluim worden bedrijven in het zonnetje gezet.

Een netwerk voor kennisoverdracht
Door aan te sluiten maakt een ondernemer deel uit van een groep ondernemers, die actief met duurzaamheid, klimaat en een eerlijke, sociale wereld bezig is. Niet alleen de Groene Pluimhouders, maar alle aangesloten ondernemers delen hun kennis door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, events en best practices.

Global Goals
Leidend motief voor het initiatief De Groene Pluim zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De Groene Pluim heeft uit de 17 goals een selectie gemaakt van vier kerndoelen. Het is een selectie die aansluit bij de aandachtsgebieden van een brede groep ondernemersactiviteiten. Zo wordt De Groene Pluim laagdrempelig en herkenbaar ingezet binnen de regio.

Aanmelden
Ondernemers in Helmond kunnen zich aanmelden tot en met 14 juli 2022 via de site www.degroenepluim.nl.
Om mee te kunnen doen, moet je een positieve bijdrage leveren aan de vier gekozen Global Goals: 8 (eerlijk werk en economische groei), 12 (verantwoorde consumptie en productie), 13 (klimaatactie) en 17 (partnerschap). Bij aanmelding vul je een aantal vragen in op iedere goal. Een jury bestaande uit een materiedeskundige, een bestuurslid van de Groene Pluim en een vorige Groene Pluim winnaar beoordelen vervolgens de aanmeldingen.
De uitreiking zal plaatsvinden op, hoe kan het ook anders, 10 oktober 2022 De Dag van de Duurzaamheid.

Participatiebijeenkomst Q-Book 12 mei

Participatiebijeenkomst Q-Book 12 mei

Op 12 mei organiseerde BSD een participatiebijeenkomst voor onder meer raadsleden en leden van het Q-Team. Tijdens deze bijeenkomst stond de informatie over de ontwikkeling van het Quality Book 2.0 centraal. De programmamanagers trapten af met een presentatie waarbij ze hun programmalijn toelichtten. Vervolgens gingen genodigden in gesprek met elkaar aan verschillende ‘programmatafels’. Per programmalijn is waardevolle input opgehaald, waarmee het Q-Book verder aangescherpt en aangevuld wordt. De verwachting is dat het Q-Book 2.0 rond de zomer wordt vastgesteld, waarna het wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Helmond.

Over het Q-Book
Het Q-Book van BSD is een levend document dat dient als hét fundament voor alle partijen die aan de slag gaan in het BSD gebied. In het Q-Book zijn voor alle acht programmalijnen van BSD de ambities, indicatoren en specifieke doelen opgeschreven. Op basis van de inzichten van de afgelopen jaren wordt momenteel hard gewerkt aan een vernieuwde versie van het Q-Book. Hierbij betrekken we verschillende belanghebbenden.

Q-Book 2.0
In de vernieuwde versie is er extra aandacht voor de duidelijkheid van de indicatoren. Het huidige voorstel is om de indicatoren weer te geven in de vorm van een Rubrics. Deze Rubrics begint bij onvoldoende en gaat tot excellent. Zo willen we vooraf nog duidelijker maken aan de initiatiefnemers wat er van hen verwacht wordt. Ook hoe de verschillende programmalijnen erin terugkomen en de haalbaarheid van het geheel wordt tijdens dit proces extra onder de loep genomen.

Kijkdag voor mHome huurwoningen op 15 mei in Brandevoort Helmond

Kijkdag voor mHome huurwoningen op 15 mei in Brandevoort Helmond

Op 1 april werden de eerste vier mHome-woningen opgeleverd in de wijk van de toekomst. In de komende maanden worden er steeds meer van deze duurzame, modulaire woningen in blokken geplaatst op Telkesveld. Omdat er nog vrije sector huurwoningen beschikbaar zijn, organiseert ontwikkelaar mHome op zondag 15 mei een Kijkdag. Tijdens deze dag kunnen geïnteresseerden die in de nieuwe wijk willen wonen binnen een kijkje nemen in de mHomes en in gesprek gaan met de eerste bewoners.

De vrije sector huurwoningen zijn er in twee types woningindeling: Type A en Type B. Beide types hebben een oppervlakte van ongeveer 52 vierkante meter. Alleen de indeling verschilt, omdat er ‘verspringend’ wordt gebouwd met het op elkaar plaatsen van de modules. mHome gaat in totaal 10 blokken met woningen plaatsen op Telkesveld. Een blok kan bestaan uit vier of zes woningen. Blok twee en drie worden naar verwachting in juni opgeleverd. Blok vier tot en met tien staan gepland voor de zomer en het najaar. Voor blok drie tot en met tien zijn er woningen beschikbaar, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen inschrijven. De sociale huurwoningen van mHome zijn vergeven en de inschrijving is hiervoor reeds gesloten. Kijk voor meer informatie op Telkesveld | mHome.

Aanmelden voor Kijkdag
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar telkesveld@mhome.nu. Aanmelden kan uiterlijk tot en met dinsdag 10 mei. Vervolgens zullen degenen die zich hebben aangemeld een bevestigingsmail ontvangen met een tijdslot. Binnen dit tijdslot kunnen geïnteresseerden op 15 mei een kijkje komen nemen in de mHomes en met de bewoners in gesprek gaan.

Gezond en duurzaam wonen
Een mHome is een energiezuinige, comfortabele 3-kamerwoning, geschikt voor 1 à 2-persoons huishoudens. De woningen zijn bijna energieneutraal waardoor de energierekening laag is. Doordat de woning helemaal is gemaakt van natuurlijke materialen, heeft de mHome een gezond binnenklimaat en direct een positieve invloed op zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid en innerlijke rust. Rondom de woningen is veel ruimte voor gemeenschappelijk groen.

Gemeenschap
mHome is op zoek naar bewoners die het leuk vinden om tijd en energie te steken in de gemeenschap. Bewoners richten met elkaar bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimtes in. “Op dit moment denken bewoners na over de inrichting van de gemeenschappelijke was- en ontmoetingsruimte”, aldus Erik van Bergen, één van de initiatiefnemers van mHome. mHome bouwt aan een wijk waarin bewoners elkaar opzoeken om de buurt te ontwikkelen, vorm te geven en tot leven te brengen. Toekomstige bewoners spelen hierin een cruciale rol.

Nationaal Groeifonds reserveert 100 miljoen euro voor innovaties in woningbouw

Nationaal Groeifonds reserveert 100 miljoen euro voor innovaties in woningbouw

Het Kabinet heeft op 14 april bekendgemaakt dat het Nationaal Groeifonds een reservering toekent van € 100 miljoen voor het voorstel ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’. Een positief signaal voor BSD. BSD is één van de zes consortia die met Bouw Techniek Innovatie Centrum (BTIC) en het ministerie van BZK een collectieve aanvraag indiende bij het Nationaal Groeifonds vanuit de Infra en Bouw Sector.

De beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds erkent het belang van innovatie in de bouw- en infrasector voor de Nederlandse economie, maar heeft positief kritische kanttekeningen gemaakt bij de opzet van het huidige voorstel. De indieners moeten de komende negen maanden een aangescherpt plan indienen om aanspraak te maken op het gereserveerde bedrag.

De indieners hadden op volledige toekenning gehoopt, maar zijn blij met deze reservering. Het Kabinet erkent hiermee de noodzaak tot investering in een innovatie-ecosysteem voor de ontwerp-, bouw- en technieksector om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Deze erkenning bevestigt de missie van BSD, waar we willen werken aan dé standaard voor de duurzame en inclusieve wijk van de toekomst. We combineren woningbouw met leefomgeving en bieden zo antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Het ministerie van BZK onderzoekt nu welke consequenties de feedback van de commissie heeft voor de uitvoering van het totale plan en voor de zes consortia die startklaar stonden, waaronder BSD.
Als stichting willen we onze ambities voor innovatie verder bestendigen, maar we gaan wel samen met onze partners en de gemeenteraad bespreken hoe we onze koers vervolgen.