CASA 1.0 bereikt hoogste punt

CASA 1.0 bereikt hoogste punt

Goed nieuws: het hoogste punt van de CASA woningen is al bereikt. De bouw gaat razendsnel en de contouren van de woningen zijn zichtbaar. Alle innovatieve installaties die in de kern van de woningen verwerkt zijn, kun je nu zien. Ze zijn nog net niet weggewerkt achter wanden. Over enkele dagen ziet het er weer anders uit als de gevels zijn geplaatst.

 

In december 2020 zijn Team CASA, woningcorporatie Woonbedrijf en het Eindhovens bouwbedrijf Hurks gestart met de bouw van CASA 1.0. Deze innovatieve, duurzame en betaalbare huurwoningen zijn de eersten in Brainport Smart District (BSD) in Helmond, de slimste wijk ter wereld. CASA 1.0 bestaat uit in totaal 3 betaalbare sociale huurwoningen: een appartement met 1 slaapkamer en 2 studio’s. De woningen zijn zeer duurzaam, hiervoor worden nieuwe innovaties en technologieën gebruikt die bedacht zijn door de TU/e studenten van Team CASA. In juni 2021 zullen de woningen klaar zijn.

Beter dan een nul-op-de-meter huis

De studenten ontwierpen niet alleen een nul-op-de-meter huis, maar gaan een stap verder. Nulwoningen zorgen namelijk voor een piekbelasting op het net, met veel overtollige energie in de zomer en een tekort in de winter. Daarom komt er een grote watertank, die het teveel aan energie in de zomer opslaat voor gebruik in de winter. De energie voor de woning komt uit een energiedak, die een zonnepaneel en zonneboiler combineert en daardoor zowel elektriciteit als warmte genereert.

Het elektrisch netwerk in de woning bestaat uit een combinatie van gelijkstroom (DC) en wisselstroom (AC), en voorkomt daarmee verspilling bij de omzetting. Ook de waterhuishouding is bijzonder: hemelwater wordt opgevangen om het toilet door te spoelen.

In de keuze voor bouwmaterialen en het bouwproces zelf streeft Team CASA ook naar duurzame oplossingen. Zo bestaat de woning uit modulaire eenheden, die bij montage geen lijm vereisen. Dit garandeert duurzame sloop met hergebruik van materialen én maakt verbouwingen makkelijker en goedkoper. Verder gebruiken de studenten bewust geen beton, vanwege de negatieve impact van dit materiaal op het milieu. De bouwtechniek ‘Slimbouwen’ moet het materiaalverbruik en afval verminderen, het reduceert bouwfouten en zorgt voor lagere CO2-uitstoot. Dat gebeurt door de verschillende disciplines, zoals bouwkundig en installatietechniek, op te knippen. In CASA 1.0 zijn bijvoorbeeld alle installaties in de kern van de woning geplaatst: makkelijker om te installeren én te onderhouden.

Sociale huurwoning van de toekomst?

In het appartement gaat Antoine Post, de teammanager van Team CASA. wonen omdat hij het graag wil uittesten en tegelijkertijd kan zorgen voor het goed inregelen van de technische installaties. Voor de 2 studio’s zoekt Woonbedrijf bewoners die hier maximaal twee jaar willen wonen en ervaring willen opdoen met een innovatieve woning. En die ervaring met ons willen delen zodat we er van leren.

Woonbedrijf gaat medio juli 2021 één studio verhuren. De andere blijft beschikbaar voor bezichtigingen. Daar kunnen de sponsors die Team CASA met producten hebben ondersteund, kijken hoe het werkt en tonen aan hun klanten. Deze woning wordt in 2022 verhuurd.

“Ook mensen met een kleine portemonnee moeten in een duurzame woning kunnen wonen. Daarom hebben we veel interesse in deze vernieuwende technieken en toepassingen, vooral de nieuwe manier van verwarmen en warmteopslag. We gaan ook aan de bewoners vragen hoe zij het ervaren. Als het goed werkt, gaan we onderzoeken of we dat binnen de sociale huursector breder kunnen toepassen,” vertelt Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf. “En we volgen de doorontwikkeling van CASA met veel interesse.”

Slimme wijk

CASA 1.0 zijn de eerste woningen in Brainport Smart District. In deze slimme wijk worden de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. De ontwikkeling van BSD is een co-creatieproces tussen o.a. bewoners, professionals en andere stakeholders. “We hebben het hoogste punt van de eerste woningen in onze slimme wijk Brainport Smart District bereikt. Dat is een mooie mijlpaal. De komende jaren zullen nog vele woningen volgen. Met de realisatie de CASA woning komen een aantal ambities BSD samen. Overheid, onderwijs, bedrijfsleven en bewoners hebben deze innovatieve woning samen ontwikkeld. Deze woning laat zien dat BSD een wijk wordt voor iedereen,” aldus projectwethouder Cathalijne Dortmans, die tevens als voorzitter van de stichting BSD betrokken is bij de ontwikkeling van de wijk.

Hurks: founding partner en verbinder

Als founding partner heeft Hurks vanaf de start van CASA 1.0 in dit project geïnvesteerd. Door intensief met het studententeam samen te werken, specialistische bouwkennis en -ervaring uit te wisselen en het sponseren van materialen en uren, helpt Hurks de ambities van Team CASA waar te maken en tot een haalbaar en maakbaar concept te komen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de technische omschrijving; een vertaling van de CASA-ambities naar de dagelijkse bouwpraktijk. Ook verzorgt Hurks de technische engineering vanaf de bouwaanvraagstukken. Als hoofdaannemer van het project CASA 1.0, treedt Hurks op als verbinder van andere bouwpartners en leveranciers. Inge Schipper, directeur voorbereiding Hurks: “Onze drijfveer: door te investeren in jonge mensen en innovatie onderstrepen wij ons vertrouwen in een duurzame toekomst.” Meer informatie over CASA 1.0 vindt u op, https://teamcasa.nl onder andere over de gebruikte technieken en toepassingen.


Presentatie 19 april

Tijdens het Online Innovation Network Event op 19 april a.s. zal Antoine Post een toelichting geven op dit project. Meer informatie over dit event vindt u op deze pagina.

BSD: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en financiering

BSD: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en financiering

De gebiedsontwikkeling BSD is een ambitieus plan omdat het oplossingen zoekt voor grote en complexe maatschappelijke opgaven. Opgaven die we alleen met verschillende partners kunnen oppakken. In september 2020 is daarom door BSD in samenwerking met de colleges van de gemeente Helmond en de Provincie Noord Brabant een onderzoek gestart. Hierbij is gekeken naar hoe de voor BSD benodigde innovatie in de toekomst gefinancierd kan worden en wat de beste manieren zijn om de grond uit te geven. Uitgangspunten hierbij zijn dat het beoogde niveau van innovatie (zoals beschreven in het Q-boek) én dat de woningbouwproductie kan worden gerealiseerd.

Programmatische uitgangspunten, grondexploitatie en bestemmingsplan BSD
We hebben nader onderzoek gedaan naar het stedenbouwkundig plan van BSD. Daaruit kwam naar voren dat aanpassingen nodig zijn aan de programmering en ontwerp om BSD financieel uitvoerbaar te houden.

Concreet betekent dit dat een aantal uitgangspunten zullen wijzigen. De belangrijkste aanpassing betreft het aantal woningen. In plaats van de eerder gecommuniceerde 1500 woningen zullen in BSD maximaal 2100 woningen gebouwd worden. Dit draagt mede bij aan de woningbouwopgave van de gehele stad, passend bij de MIRT-ontwikkelingen. Om de toename van het aantal woningen mogelijk te maken, zal enerzijds het stedenbouwkundig plan worden aangepast en zijn we bestuurlijk in gesprek met platform Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Daar worden de afspraken gemaakt over de regionale woningbouwprogrammering. De voorziene aanpassing van het stedenbouwkundig plan heeft consequenties voor de vaststelling van het bestemmingsplan BSD.
Op dit moment verwachten we eind 2021 het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Helmond voor te kunnen leggen.

Financieren innovatie
Innovatie is een belangrijke pijler in het plan van BSD. Immers: zonder innovatie zou BSD wel een mooie, maar geen unieke wijk worden. Het financieren van deze innovatie kan op verschillende manieren, via subsidies, leningen of specifieke grondbeleids-instrumenten. Eén van onze belangrijkste sporen is dat we op dit moment een innovatie-propositie ontwikkelen, waarmee we inzetten op nationale en Europese fondsen.

Tijdens het Online Innovation Network Event van 19 april a.s. gaan we graag met u in gesprek over het Stedenbouwkundig raamwerk en de Innovatiepropositie. Meer informatie over dit event vindt u op deze pagina 

19 april: Online Innovation Network Event

19 april: Online Innovation Network Event

“Bouwen aan de samenleving van morgen”

Het eerste online Innovation Network Event van 2021 komt eraan. Deze keer staat het event geheel in het teken van participatie. In verschillende break-out rooms gaan we met elkaar in gesprek om zo tot frisse inzichten te komen. Want hoe ziet u het wonen en werken in de samenleving van morgen? Daarnaast brengen we u ook op de hoogte van de stand van zaken binnen BSD en vindt er een feestelijke ondertekening plaats met onze nieuwe netwerk partners die zijn voortgekomen uit de laatste wave van de Business Challenge.

 

Break-out rooms

In het programma zijn er twee rondes met break-out rooms. In deze deelsessies gaan we met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. Als u het gehele programma volgt, kunt u deelnemen aan twee break-out sessies (één keer in deelprogramma 1 en één keer in deelprogramma 2). 

U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen.

  • Innovatiepropositie van BSD: wat is het verhaal van BSD?
  • Stedenbouwkundig raamwerk van BSD: wat zijn de kaders van BSD?
  • Beeldkwaliteitsplan: wat willen we wel of juist niet in BSD?
  • Online Innovatie marktplaats: de plek waar vraag en aanbod elkaar vindt.
  • Participatie in BSD: hoe doen we dat? (deze sessie is een aanrader voor onze nieuwe partners uit de Business Challenge)
  • Boost sessies over één van de programmalijnen: Water, Mobiliteit, Circulariteit, Digitale wijk, Gezonde wijk, Sociaal en veilige wijk en Wijk met energie. (In een boost sessie gaan we, onder leiding van de programmamanager, in gesprek over de ambities die we hebben op het onderwerp. Gedurende het komende half jaar organiseren we dergelijke boost sessies vaker.)
Meer informatie en volledige programma

Vacatures: BSD zoekt projectleiders

Vacatures: BSD zoekt projectleiders

Wil jij met ons meewerken aan de realisatie van Brainport Smart District? Lees dan snel verder. BSD is namelijk op zoek naar twee projectleiders.
 
Over de functie
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het proces en de uitvoering van verschillende projecten binnen een of meer van de 8 programmalijnen van BSD. Je bewaakt en beheerst de voortgang van de projecten binnen jouw portefeuille door een helicopterview en managed deze in termen van GROTICK. Projectmatig werken staat centraal in deze functie. Je bouwt mee aan de verdere ontwikkeling van de strategische en succesvolle ontwikkeling van de projecten binnen jouw programmalijn. Een succesfactor hierin is het realiseren van de continuïteit van projecten. Je werkt nauw samen met de overige leden van het programmateam om de integraliteit van de projecten binnen de diverse programmalijnen te bewaken. De werkzaamheden vinden plaats op tactisch en operationeel niveau in een complexe en dynamische omgeving van kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven en (toekomstige) bewoners.
 
Gezocht: 2 projectleiders 
We zijn op zoek naar 2 nieuwe collega’s. We hebben ruimte voor  1 projectleider Innovatieve projecten en 1 projectleider Ruimtelijke ontwikkeling, beide voor 2 à 3 dagen per week. 
Selectieprocedure en planning
Voor de selectieprocedure wordt de volgende planning gehanteerd:
Week 13: Plaatsing advertentie
Week 14: Reactieperiode
Week 15: Reactieperiode tot woensdag 14 april 2021 vóór 12.00 uur
Week 16: Selectie & gesprekken met kandidaten (woensdag 21 april of donderdag 22 april) 
Week 16: Besluitvorming en terugkoppeling naar kandidaten
Week 17: Contractering
 

Enthousiast geworden?
Neem voor eventuele vragen en sollicitaties per mail contact met ons op via info@brainportsmartdistrict.nl, onder vermelding van respectievelijk “Projectleider Ruimtelijke ontwikkeling BSD” danwel “Projectleider Innovatieve projecten BSD”. Solliciteren kan uitsluitend per mail.

Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt niet op prijs gesteld.

BSD van boven

BSD van boven

De komende weken kun je boven het gebied van Brainport Smart District een klein vliegtuig of een drone zien vliegen. We zijn namelijk bezig met het inmeten van het gebied. Zowel vanaf de grond als vanuit de lucht voeren we metingen uit en brengen we het gebied waar Brainport Smart District moet verrijzen nauwkeurig in kaart. Dit doen we zodat we een goed basisbeeld hebben waarmee we later kunnen vergelijken. Een 0-meting dus. En doordat we deze data digitaal opslaan, kunnen we deze later ook gebruiken voor bijvoorbeeld 3D-modellen.
 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door bureau Kavel10. De metingen vanaf de grond zijn al in volle gang. Ook brengen ze nu verschillende herkenningspunten aan, die vanuit de lucht zichtbaar zijn. Metingen van bovenaf doen ze eerst vanuit een klein vliegtuig en daarna met een drone, om zo een goed totaalbeeld te krijgen van het gebied. Bij alle metingen, zowel vanaf de grond als vanuit de lucht, houden we rekening met de privacy van de omwonenden en komen mensen niet herkenbaar in beeld.
Op de foto staat het gebied dat we in kaart brengen. Binnen de roze stippellijnen maken we droneopnames. Van het hele gebied maken we opnames vanuit het vliegtuig.

Aanvraag woningbouwimpuls gehonoreerd

Aanvraag woningbouwimpuls gehonoreerd

De gemeenten Helmond, Eindhoven en Geldrop-Mierlo hebben een positieve reactie ontvangen op hun drie aanvragen voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties (BZK). Voor een versnelde realisatie van 500 tijdelijke woningen in Brainport Smart District ontvangt de gemeente Helmond 3,2 miljoen euro uit Den Haag. Naast BSD zijn ook middelen toegekend aan project Geldrop Centrum en Eindhoven District E.  

In Helmond worden de middelen gebruikt om de tijdelijke woningen in Brainport Smart District (BSD) te realiseren. Hier is ruimte voor ca. 500 tijdelijke woningen, waarvan de eerste nog dit jaar worden opgeleverd. Wethouder Cathalijne Dortmans: “Met deze middelen brengen we het realiseren van Brainport Smart District weer een stap dichterbij. Met dit project zetten we in op een sterk innovatieve vorm van gebiedsontwikkeling voor een brede doelgroep. Tijdelijke woningbouw draagt op korte termijn bij aan het oplossen van het woningtekort. Binnen Brainport Smart District kunnen we nu tijdelijke woningen versneld en betaalbaar mogelijk maken op een duurzame wijze.”

Betaalbare woningen in de regio
De drie projecten zijn samen goed voor het versnellen van de bouw van ongeveer 1800 woningen in onze regio. Het ministerie ondersteunt de projecten met ruim 12.5 miljoen euro. Voorwaarde is dat de gemeenten een zelfde bedrag aan cofinanciering beschikbaar stellen. Met de bijdrage van het Rijk is het voor de gemeenten mogelijk om betaalbare woningen te realiseren voor mensen die nu bijvoorbeeld jaren op een woning moeten wachten.

Kwaliteitshandboek vastgesteld door gemeenteraad

Kwaliteitshandboek vastgesteld door gemeenteraad

Nadat eerder het Stichtingsbestuur van Brainport Smart District het Q-Book vaststelde, was 9 februari de beurt aan de gemeenteraad. Dit kwaliteitshandboek is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat hij kan verwachten in BSD en om een kader te hebben om plannen aan te toetsen.

Voor alle acht programmalijnen van BSD zijn in dit boek de ambities, indicatoren en specifieke doelen opgeschreven. Het Q-Book geeft een overzicht van de ambities en regels van Brainport Smart District. Maar het is zeker geen checklist die je even afvinkt. Het boek moet juist inspireren tot innovatie en uitdagen. Centraal in het Q-book staat: “Pas toe of leg uit”. Geef aan welke regels en ambities je overneemt én van welke regels en ambities je wilt afwijken, maar leg dat laatste dan wel even uit.

Q-Team

Organisaties met een goed plan voor Brainport Smart District presenteren dit op een gegeven moment aan het Quality-team. Dit Q-Team toetst de projectvoorstellen aan het Q-book. Kersverse voorzitter van dit Q-Team Anke van Hal is verheugd over de vaststelling door de gemeenteraad: “Met deze vaststelling laat de gemeenteraad zien dat zij de ambities die we met BSD hebben, onderschrijft. Nu is het tijd om woorden om te gaan zetten in daden en te laten zien hoe we in de proeftuin van BSD werken aan oplossingen voor verschillende maatschappelijke vraagstukken.” Anke van Hal is sinds begin van dit jaar voorzitter van het Q-Team. Zij volgt daarmee Elphi Nelissen op. In het dagelijks leven is Hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de Nyenrode Business University en was al langer als lid verbonden aan het Q-Team.

Lees meer over het Q-Team en het Q-Book op deze pagina.

Pitches wave 5 van start

Pitches wave 5 van start

Op 27 januari en 10 februari online pitches Wave 5

Op 27 november sloot Wave 5 van de Business Challenge. Alle initiatieven zijn beoordeeld door en 19 voorstellen zijn door naar de volgende ronde. Zij presenteren, verdeeld over twee groepen, online hun inzending aan de Selectiecommissie. 

Na de presentaties brengt de Selectiecommissie een advies uit over de inzendingen aan het Bestuur van stichting Brainport Smart District. Bij een positief advies zal het bestuur van Stichting BSD de selectie formaliseren. Hierna wordt met de geselecteerde partijen gezamenlijk een intentieovereenkomst opgesteld.

Bouw CASA 1.0. gestart

Bouw CASA 1.0. gestart

Bouw innovatieve én betaalbare woning in BSD gestart

Woningcorporatie Woonbedrijf, Team CASA en het Eindhovens bouwbedrijf Hurks zijn gestart met de bouw van CASA 1.0. Deze innovatieve en betaalbare woningen zijn de eerste woningen die in Brainport Smart District gerealiseerd worden. CASA 1.0 bestaat uit in totaal 3 betaalbare sociale huurwoningen: een appartement met 1 slaapkamer en 2 studio’s. De woningen zijn zeer duurzaam, hiervoor worden nieuwe innovaties en technologieën gebruikt die bedacht zijn door de TU/e studenten van Team CASA. In het voorjaar van 2021 zullen de woningen klaar zijn.

CASA staat voor Comfortable, Affordable, Sustainable Alternative. Het doel is om een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale huurwoningen te bouwen. Dit idee kwam van Antoine Post, student Natuurkunde aan de TU/e en manager van Team CASA. Hij hoorde veel over duurzame ontwikkelingen, maar zag dat niet terug in doorsnee woningen. Hij had ideeën over het ontwerpen van een duurzame woning en vond andere studenten die graag aansloten. Zo hebben ze CASA 1.0 vormgegeven en brachten de plannen samen met Hurks tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

Eerste woning in BSD
CASA 1.0 is de eerste woning in Brainport Smart District. In BSD worden de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. De ontwikkeling van BSD is een co-creatieproces tussen o.a. bewoners, professionals en andere stakeholders. “Met de realisatie van CASA 1.0. komen een aantal ambities van BSD samen. Overheid, onderwijs, bedrijfsleven en bewoners hebben de woning samen ontwikkeld. Deze woning laat zien dat BSD een wijk wordt voor iedereen. Iedereen moet kunnen wonen in BSD en het is goed dat nu de eerste schop in de grond gaat,” aldus projectwethouder Cathalijne Dortmans, die tevens als voorzitter van de stichting BSD betrokken is bij de ontwikkeling van de wijk.

Sociale huurwoning van de toekomst?
Natuurlijk is er veel aandacht voor de techniek, maar ook aan de betaalbaarheid is gewerkt. De huurprijs voor het appartement is circa €620,00 en voor de studio’s ongeveer €430,00 (prijzen zijn exclusief servicekosten). Huurtoeslag aanvragen is daarmee mogelijk. In het appartement gaat de teammanager van Team CASA wonen omdat hij het graag wil uittesten en tegelijkertijd kan zorgen voor het goed inregelen van de technische installaties. 

Bestaande technieken en vernieuwende technologieën
Het woningconcept van CASA 1.0  is een samenvoeging van verschillende bestaande technieken maar veelal vernieuwende technologieën. De STES, een watertank, dient als seizoensopslag en verzorgt ook de koude- en warmteopslag. Daarnaast heeft CASA 1.0 een Energiedak, dat zowel warmte als elektriciteit genereert via zonnepanelen. Het gecombineerd DC (gelijkstroom) en AC (wisselstroom) elektrisch netwerk in de woning zorgt ervoor dat er energie wordt bespaard, die normaal wordt verspild aan het omzetten van AC naar DC. Ook de waterhuishouding is bijzonder: hemelwater wordt opgevangen om het toilet door te spoelen.

CASA 1.0 bestaat uit modulaire eenheden: er wordt dus zo min mogelijk lijm gebruikt. Hierdoor worden sloopkosten geminimaliseerd en hergebruik van materialen geoptimaliseerd. Er wordt bewust geen gebruik gemaakt van beton, vanwege de impact op het milieu en er wordt gebruik gemaakt van Slimbouwen waarmee materiaalverbruik, afval, fouten en CO2 uitstoot worden verminderd.

Meer informatie over CASA 1.0 vindt u op teamcasa.nl. Hier staat meer over de gebruikte techniek en toepassingen.

Betrokken partners: Hurks & Woonbedrijf

Naast Team CASA en BSD zijn Hurks en Woonbedrijf belangrijke partners in dit project. Als founding partner heeft Hurks vanaf de start van CASA in dit project geïnvesteerd. Door intensief met het studententeam samen te werken, specialistische bouwkennis en -ervaring uit te wisselen en het sponseren van materialen en uren helpt Hurks de ambities van Team CASA waar te maken en tot een haalbaar en maakbaar concept te komen. 

Woningcorporatie Woonbedrijf gaat de woningen verhuren. Voor de 2 studio’s zoekt Woonbedrijf bewoners die hier maximaal 2 jaar willen wonen en ervaring opdoen met een innovatieve woning. En die ervaring met Woonbedrijf wil delen om er van te leren. Eén studio wordt vlak voor de oplevering verhuurd. De andere blijft beschikbaar voor exposure. Daar kunnen de sponsors die Team CASA met producten hebben ondersteund, kijken hoe het werkt en tonen aan hun klanten. Deze woning wordt in 2022 verhuurd.

BSD één van de zes proeftuinen in grensoverschrijdend ConnectSME

BSD één van de zes proeftuinen in grensoverschrijdend ConnectSME

Bedrijven die milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen, kunnen zich vanaf nu opgeven voor het grensoverschrijdend ConnectSME-programma. Het programma biedt 36 mkb’s en kmo’s uit de grensregio Vlaanderen-Nederland de kans om hun prototypes uit te werken en te testen in een reële omgeving in een van de deelnemende proeftuinen. Zo wil men de volwassenheid van duurzame innovaties verhogen en hen sneller de weg naar de markt laten vinden. Op die manier versterkt en bevordert ConnectSME de samenwerking, innovatie en duurzame ontwikkeling van de grensregio en draagt het bij tot de CO2-reductie en het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelen.

Investeren in duurzame innovatie

De Corona-crisis heeft veel bedrijven ertoe aangezet om waardevoller te innoveren en creatiever in te spelen op bepaalde uitdagingen zoals klimaatverandering. Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, is het belangrijk dat duurzame technologische innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. Voor veel bedrijven die duurzame technologieën ontwikkelen, is het moeilijk om de zogeheten ‘Vallei des Doods’ te overbruggen. Er is vaak een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig om het innovatief product naar commerciële schaal te brengen, terwijl potentiële stakeholders nog niet durven te investeren. Duurzame innovatieve oplossingen moeten dus sneller uitgerold worden.

Hoe werkt het?

Er zijn 36 vouchers te vergeven. Geselecteerde bedrijven kunnen deze vouchers inzetten voor advies en de kans om hun innovatie in een van de proeftuinen te demonstreren en te ontwikkelen. Zo krijgen ze feedback op basis van het werkelijke gebruik van de technologie en ontstaan inzichten die leiden tot verdere verfijningen van het product. Dit verhoogt de kansen op commercieel succes. De producten worden ook per proeftuin voorgesteld aan een breed publiek om zo de bekendheid ervan te verhogen. De beoogde uitkomst biedt zowel een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen als een economische meerwaarde in de vorm van meer omzet en meer tewerkstelling in de grensregio.

Meer weten over dit programma?. Ga dan naar de projectpagina over ConnectSME.