Skip to content

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de Data Governance Board!

Heeft u zin in een stevige uitdaging om in nauwe samenwerking met de programma organisatie van Brainport Smart District vorm te geven aan digitale inrichting van de wijk van de toekomst?

De doelstelling van de Data Governance Board is om te adviseren over de implementatie van de digitale innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD. Het Data Manifest BSD vormt hiervoor het toetsingskader en indien nodig, doet de Board voorstellen tot wijziging van het Data Manifest. In de Board nemen deskundigen zitting op het gebied van onder andere:

  • Digitalisering van bebouwde stedelijke omgevingen, IoT sensoring en Smart Cities
  • Datamanagement en – beheer (collectie, verwerking en opslag)
  • IT-architecturen en opzet & beheer van data platforms
  • Business analytics, data science en artificial intelligence
  • Bestuursrecht, privacy en data recht

In de bijlagen hieronder treft u een uitgebreide profielschets voor leden van de Data Governance Board aan. Ook treft u een reglement van orde aan, die de werkwijze van de Board beschrijft. Het betreft hier een onbezoldigde functie, naar verwachting vergadert de Board ca. zes keer per jaar.´

Profielschets leden Data Governance Board BSD

Reglement van orde Data Governance Board Brainport Smart District

Mocht u zich herkennen in de profielschets en van mening zijn dat u met uw kennis en ervaring een goede bijdrage kan leveren aan de digitale inrichting van Brainport Smart District, dan nodigen wij u uit om uw belangstelling via c.roodink@brainportsmartdistrict.nl kenbaar te maken.

Binnen enkele weken benoemen wij een voorzitter van de Data Governance Board. Daarna zal de voorzitter, ondersteund door een secretaris, de selectie van de overige leden ter hand gaat nemen. Voor 1 september zullen wij u dan nader berichten over de verdere voortgang.

Voor vragen kun je contact opnemen met Carlien Roodink (06 14716657) projectleider Data Governance Brainport Smart District.  

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.