1. Komt er BTW bij de grondprijs?

Ja € 322,50 is de richtprijs van 2018 en is exclusief BTW.

 1. Welstandscommissie in Brandevoort is erg streng, hoe wordt er mee omgegaan in dit project?

De nieuwe wijk wordt door een kwaliteitsteam bekeken. Zij toetsen de ontwerpen integraal op de ontwerpprincipes en programmalijnen van BSD met ruimtelijke kwaliteit en welstand als onderdeel daarvan.

 1. Past een tiny house naast een groot huis?

Dat is aan jullie. Jullie woonwensen zijn ons nog niet bekend. Jullie moeten het bepalen: bijvoorbeeld: groot bij elkaar, klein bij elkaar. Jullie moeten het wel met elkaar eens worden.

 1. Als het niet loopt zoals jullie denken: stel een kavel wordt een eiland in the middle of nowhere.

Ten eerste wij denken niets, we laten aan jullie over wat het gaat worden. Het kan dus nog niet anders lopen dan we denken. Jullie hebben ongelofelijk veel vrijheid in dit proces. Wel vragen we een pionierende mind-set en gaan we ervan uit dat als je je aan de BSD thema’s en design principes houdt er geen eiland ontstaan kan.

 1. Hoe ga je om met mensen met een kleine portemonnee?

Er komen nog circa 1.460 andere woningen waarin ook specifiek met en voor deze doelgroepen wordt gebouwd.

 1. Aangegeven is dat BSD voor iedereen is. Hoe zit het met huren?

De eerste ronde worden ongeveer 40 kavels vrijgegeven. De overige 1.460 zijn ook voor andere doelgroepen. Mogelijk is er een corporatie die woningen wil gaan verhuren.

 1. Ouderen willen kleiner wonen, maar ‘worden om de oren geslagen met kosten zoals zonnepanelen en warmtepompen. We willen gezamenlijk zorg inkopen, neuzen dezelfde kant op. Individueel gaat niet, er zijn veel mensen die dit willen.’
 2. Kavelprijs: daar zit straat etc. bij normaliter. Hoe zit het met de bovenwijkse voorzieningen?

De koopprijs is bouwrijpe grond, dus hierbij is geld inbegrepen om de openbare voorzieningen aan te leggen. Of jullie nemen bouwrijpe grond af en maken hem zelf woonrijp. Jullie bepalen zelf waar de voorzieningen zoals wegen, groen en riolering komen liggen en van welke materialen die worden.

 1. Wat gebeurt er met de natuur in het gebied?

Er wordt nu bekeken hoe de bestaande groene structuren in het gebied kunnen worden geïntegreerd in de stedenbouwkundige onderlegger. We gaan niet eerst het gebied platwalsen maar streven naar het inweven van de unieke elementen.

 1. In hoeverre worden wij nu gemonitord? Wie stelt er grenzen?

Er wordt nu nog niets gemonitord. Om ergens te komen is het belangrijk eerst te dromen en niet al in problemen te denken. We komen 3x bij elkaar om erachter te komen wat zijn de verschillen en waar overlappen de wensen? Wat kan samen? Misschien komen we erachter dat we andere mensen in moeten schakelen als we tegen dingen aanlopen. In januari beslis je pas of je ermee verder gaat. De rol van BSD is faciliteren, inspireren, organiseren en eveneens kennis gebruiken via de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University. Het proces is open en transparant.

 1. Kunnen er Tiny Houses in het bos komen voor €15/m2 in plaats van €322?

U moet zeker mee gaan doen. Ook voor ons zijn er nog heel veel vragen, die moeten worden beantwoord. We zijn nu gestart. Na 3 sessies is het niet afgelopen, maar weet je wel met welke mensen en wensen je dit project verder ingaat.

 1. Bouwen in 2019 mogelijk?

Nee, als alles voorspoedig loopt is het bestemmingsplan voor de zomer 2019 klaar. Dan kan na de zomer de bestemmingsplanprocedure starten die minimaal zes maanden duurt. Naar verwachting kan er op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2020 gestart worden met bouwen. Bekeken wordt of de procedure voor een uitgebreide omgevingsvergunning sneller is dan de bestemmingsplanprocedure.

 1. Hoe groot is het gebied voor de 40 kavels?

20.000m2. Invulling hiervan is afhankelijk van jullie, het kunnen bijvoorbeeld 28 of 43 kavels worden.

 1. Is er een beperking op hoogte en diepte?

Nee, maar als het bijvoorbeeld meer dan 6 verdiepingen wordt dan is dat erg hoog en zullen we daar naar kijken.

 1. Als er meer gebouwd wordt in het gebied dan kunnen de grondprijzen omlaag?

Afspraak met de provincie ligt vast dat er 1500 woningen komen.

 1. Aan welke voorwaarde moet ik voldoen?

Aan de Ontwerp Principes en 7 Programmalijnen, zoals te vinden op de website, zie het inspiratieboek.

Daar kan je alle kanten mee op’.

Jullie moeten het wel met zijn veertigen eens zijn.

 1. Moet ik een architect inschakelen?

Dat is je eigen verantwoordelijkheid.

 1. Wat als er meer dan 40 belangstellenden zijn?

Dan laten we alle voorstellen presenteren aan het kwaliteitsteam. Zij leggen de ideeën naast de BSD thema’s en principes en kijken vervolgens naar welke voorstellen dan het beste passen binnen de visie op de slimme wijk. Mocht je niet geselecteerd worden en er komt een tweede ronde dan zijn er waarschijnlijk dezelfde spelregels en wordt het project opnieuw beoordeeld.

 1. Hoe doe je het dan samen?

Als je meer doet aan de sociale en participatieve dimensie dan sluit dat erg aan bij de doelstellingen van BSD. Dat geldt ook als je een initiatief start samen met anderen.

 1. Komt er helemaal geen welstand?

Welstand wordt beoordeeld door het kwaliteitsteam, maar wel als onderdeel van de bredere doelstelling van BSD, zoals circulariteit, energy, data, gezondheid etc..

 1. Is het mogelijk om kavels te pachten?

Andere vormen van koop worden niet uitgesloten.