Op 1 november vond een bijeenkomst plaats om toekomstige bewoners te informeren over enerzijds de ontwikkelingen in het nieuwe deel van Brandevoort en anderzijds over de eerste 40 kavels die ter beschikking komen en die bewoners geheel zelfstandig, met inachtneming van de ontwerpprincipes van Brainport Smart District kunnen ontwikkelen. Wethouder Cathalijne Dortmans opende de avond met een korte inleiding. Ze gaf aan dat bewoners een grote stem krijgen in de toekomstige ontwikkelingen. “Zij geven ons inzicht in de toepassing van allerlei innovaties en de mate waarin deze wel of niet bijdragen aan de kwaliteit van hun leven’.

 

Edwin van Renterghem, projectmanager Brandevoort-BSD van de gemeente Helmond nam de aanwezigen mee in een ‘sneak preview’ van de stedenbouwkundige onderlegger in wording. Aansluitend hoorden we -aan de hand van stellingen- hoe toekomstige bewoners tegen deze onderlegger en de BSD ambities aankijken. Aanwezigen werd gevraagd aan te geven of zij het eens (groene kaart) of oneens (rode kaart) waren met de stellingen die werden ingebracht.

  

Bewoners aan het woord

Alle aanwezigen bleken graag mee te willen doen met dit nieuwe concept van wonen en werken. Een potentiële bewoner gaf aan op zoek te zijn naar een ‘andere manier van wonen/werken voor het hele gezin. Meer terug naar hoe het vroeger was, dichter bij huis werken, en dichtbij huis een goed stuk vlees.’ Meer dan de helft van de aanwezigen is bereid een keer in de maand te koken voor de buurt. Iemand geeft aan dat het wel afhankelijk is van de buurt, ‘maar voor een man of 10 koken is prima’.

De behoefte om wonen en werken te combineren bleek niet heel groot. Men geeft aan dat het ‘afhankelijk is van de persoon en de baan. Woon-werk zou enkel mogelijk zijn als alle beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn in de wijk: van elk vak een. ‘We moeten ervoor waken om het sociale karakter in Brabant niet kwijt te raken.’ De aanwezigen zijn verdeeld als het gaat over dichtbij het openbaar vervoer wonen. Een aanwezige geeft aan ‘juist niet dichtbij het station te willen wonen vanwege het lawaai’.

Veel mensen gaven aan dat ze er trots op zijn dat Helmond de slimste wijk gaat bouwen. Velen vinden het ook heel vernieuwd en innovatief. Mensen vinden het moeilijk om te bepalen of het plan van Brandevoort bij hun manier van leven past.

De meeste mensen zijn bereid om hun (tweede) auto in te leveren voor een elektrische deelauto. Een aanwezige noemt als reden dat ‘het aantal kilometers per jaar klein is waardoor de auto veel stil staat, het is duur’.

  

 

Een meerderheid denkt dat nieuwe technologie het leven aangenamer kan maken. Een twijfelende bewoner geeft aan ‘de betrouwbaarheid wel een lastig punt te vinden’. Een oudere bewoner merkt op geen behoefte te hebben aan de nieuwste technologie, ze ‘wil enkel rust en zet vraagtekens bij alle nieuwe snufjes’.  Veel mensen willen zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie en dan denken ze bijvoorbeeld aan accu’s, zonnepanelen, en lichtvoorziening.

Men wil niet samen met anderen een woning delen. Een aanwezige geeft aan het prima te vinden om anderen te helpen, maar het delen van een woning niet te prefereren in verband met privacy. Er is veel animo voor een tiny house. Een geïnteresseerde heeft dit gezien in Amerika en Australië, en zou dit graag zelf in Brabant realiseren.

De vragen van de aanwezigen met de antwoorden vindt u hier.