Eerste bijeenkomst voor bewoners op 8 november 2017

Er was een goede opkomst, een volle zaal. Ruim 80 aanwezigen in het Carolus Borromeus College in Brandevoort.Er was een goede opkomst, een volle zaal. Ruim 80 aanwezigen in het Carolus Borromeus College in Brandevoort.Veel mensen uit Brandevoort, die nieuwgierig waren, maar ook misschien wel wilden verhuizen. Een behoorlijk aantal professionals die hier mogelijk opdrachten uit wil halen. Maar vooral ook was er de belangrijkste groep: toekomstige bewoners. Ongeveer 60 mensen waren voorzichtig aan het dromen over hun wijk van de toekomst.

Ideeën van de aanwezigen

Deze avond kan gezien worden als de eerste avond waarin bewoners de belangrijkste stem hebben. Geen informatieavond, waar de gemeente zegt wat ze van plan is en vraagt om reactie. Geen presentaties met vergezichten en droombeelden. Maar vooral veel vragen vanuit de projectorganisatie naar de ideeën van de aanwezigen, en wat zij zien als kansrijke en prettige ontwikkelingen voor hun woonomgeving.

Stellingen en deelprojecten

De aanwezigen gingen daarom aan de slag, in twee ronden. Eerst een totaal open vraag die in kleine groepen werd besproken: ‘Wat is voor jou de wijk van de toekomst, en wat is er voor jou nodig om hier dan ook zelf te willen wonen?’In de tweede ronde werd over een aantal thema’s aan werktafels verder gesproken: energie, gebouwde omgeving, mobiliteit en verkeer, gezondheid, data, participatie en sociaal. Hier werd aan de hand van een aantal stellingen en deelprojecten de reactie van de aanwezigen gevraagd.

Eerste accenten

Mooi was dat de aanwezigen integraal dachten, een compleet beeld hadden van hun wijk van de toekomst. Dus niet alleen over energie, en niet alleen over gezondheid. Maar juist alle aspecten kwamen in korte tijd aan bod. Sociale samenhang, diversiteit, verkeersoplossingen, groen, ruimte, licht. Maar ook samen overleggen, bouwen aan een wijk, vooruit kijken en ook in de verre toekomst slim blijven.Bewoners gaven deze avond de eerste accenten van hun toekomstige wijk aan. Een greep uit de meest genoemde opmerkingen:- Het moet een wijk voor iedereen worden. Alle leeftijden, alle inkomens, alle culturen. Hier wordt iedereen gezond oud.- We moeten goed afspreken hoe we met data omgaan die in en rond de huizen verzameld wordt. – Duurzaam omgaan met mobiliteit is van belang. – We zien veel ruimte voor groen. Liefst ook licht en ruim.- Energie is duurzaam en nieuw, en wekken we lokaal op.- We bouwen circulair, of in elk geval met duurzame materialen.- Bewoners hebben de bepalende stem, in ontwikkelingen voor de wijk en voor de eigen woningen. En daarbij moeten we vooral ook veel meer met de jongere generatie gaan overleggen. Dat is de toekomst!- En vooral: we moeten flexibel zijn, zodat we ook over een paar jaar kunnen aanpassen, verbeteren, mee met de tijd.
Hier vindt u de lijst input bewoners 8 november .

De avond wordt afgesloten met de conclusie dat er heel veel kansen liggen. Op alle vlakken is kennis, idee, raakvlak en energie. Het wordt de kunst om de juiste balans daarin te vinden, en de mooie mix te maken van al deze bijdragen.Er wordt een oproep gedaan nu deze ‘duurzame olievlek’ te verspreiden, en meer mensen te betrekken bij dit proces. Vanavond zijn de eerste zaadjes nu geplant. Over een paar jaar kunnen jullie zeggen: ‘ik was er bij, bij die eerste sessie, ik heb de koers mee bepaald!’

 

 

Meer de diepte in op de sociale thema’s op 20 november

In het Carolus Borromeus College in Brandevoort werd gesproken over verschillende sociale onderwerpen in de Wijk van de Toekomst. Doel van de avond was om meer kennis over dit onderwerp met elkaar te delen, om meer de diepte in te gaan op de sociale thema’s en om agendapunten te verzamelen voor 2018: waar gaan we aan werken?

Woonklimaat

De 28 aanwezigen gaven veel voorbeelden van een goed sociaal en gezond woonklimaat kan worden bereikt door goede voorzieningen op niveau van de buurt of de wijk.
Op gebied van communicatie werd een online platform genoemd, dat nu al van start kan gaan, en werden buurttuin, buurtkunst als instrumenten voor onderling contact beschreven.
Een grote wens was een gebouw (of meerdere kleinere ruimtes) waar diverse ontmoetingsfuncties gecombineerd zouden kunnen worden, van onderwijs en cursussen tot vrijwilligerswerk of re-integratie. Ook zou hier een vitaliteitscentrum kunnen komen, en moet er natuurlijk sowieso veel groen in de wijk om een gezond leefklimaat te creëren.
Ook qua werk waren er wensen: werkplekken / kantoorvoorzieningen door de wijk heen, en ook wellicht een soort seats2meetachtige formule.

Woning

Op niveau van de woning of straat werd gekeken naar groen, licht, lucht en ruimte. De woningen zijn bij voorkeur levensloopbestendig en dus ook aanpasbaar.
Op verschillende schaalniveaus kwam gezond eten terug: urban farming door professionals of door een buurttuin en een deelkeuken met diverse mogelijkheden om spullen, ruimte of maaltijden te kunnen delen.
En vaak kwam naar voren dat wijkverbinders of buurtverbinders (bewoners uit de buurt) een belangrijke rol kunnen spelen in de samenhang en het welzijn van de wijk. Zij werken door het organiseren van kleinschalige en laagdrempelige activiteiten aan ontmoeting, contact en daarmee aan begrip en kennis van problemen op individueel en collectief niveau.

Het tweede deel van de avond gingen groepjes van twee of drie aanwezigen met elkaar in gesprek over de voor hen het meest in het oog springende kansen die die avond genoemd waren.
Puntsgewijs enkele voorbeelden van resultaten:
1) Compagnie Brandevoort, werkplaats, vrijwilligers
a) Een combi van amateurs en professionals die met elkaar voor elkaar diensten verlenen in de buurt.
b) Voorbeeld voor de deeleconomie
c) Een zelfvoorzienend systeem, dat klein begint, maar nu al kan starten.
d) Op termijn ook verdienmodel mogelijk

2) Preventieve zorgsystemen
a) Continue monitoring, bv dagelijkse handmeting
Gamification sport en gezond eten
b) Gezondere samenleving is minder zorg en zorgkosten
c) Interessant voor samenleving, verzekeraars en gezondheidszorg
d) Huidige technologie maakt het al mogelijk met apps en smartwatches
e) Keuze om deel van de data aan de patiënt te melden, en deel niet of een deel in algemene woorden. Dit kan een persoonlijke instelling zijn.

3) Centrum voor geluk en vitaliteit
a) Draagt bij aan een sustainocratische empathische wijk
b) Kernwaarde: gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, basisbehoeften
c) Betrek omgeving, ondernemers, onderwijs en overheid
d) Life long learning

4) Kunst en cultuur
a) Social designers in de wijk aan de slag
b) Andere benadering van buurtwerk
c) Activiteiten en activeren

5) Samen hip
a) Ontmoeting en reuring voor iedereen
b) Kijk om een andere uitwerking van zelfde onderliggende waarden
c) Ontmoeting met ander type activiteiten, evt een plek, maar niet per se
6) Besluitvorming in grote groepen “We 2.0”
a) Nieuwe vormen van buurtbestuur
b) Flexibele vorm van online en offline democratie
c) Zowel in ontwikkelfase als tijdens wonen

Vaak kwam de vraag terug om een sociaal laagdrempelige multifunctionele (buurt)ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten: samen eten, buurten, koken, kaarten, breien, een praatje kunnen maken, vrijwilligerswerk kunnen doen. Snoep voor de jeugd, een game-hoek, kinderopvang, knutselhoek/atelier en eventueel een combinatie gemaakt kan worden met kleine lokale commerciële functies.
Deze multifunctionele ruimtes kunnen ingevuld worden naar behoefte van de bewoners die hiervan vrijwillig gebruik willen maken. Dit kan meer een zorgimago krijgen, maar mag zeker ook reuring, 24/7, hip en happening zijn.

Bijeenkomst over gebouw en techniek op 23 november

Op de Automotive Campus in Helmond, in de buurt van Brandevoort werd gesproken over verschillende fysieke onderwerpen in de Wijk van de Toekomst. De groep was kleiner dan de vorige bijeenkomsten maar de discussies waren er zeker niet minder sterk door. Doel van de avond was om meer kennis over bouwen, over data en andere technische aspecten met elkaar te delen, om hierin dan een verdiepingsslag te maken en om agendapunten te verzamelen voor 2018: waar gaan we aan werken?

 

Samenvattend

Er is veel waardering voor de gedachte dat er ruimte komt voor andere woonvormen. Dat betekent dus ook andere woonvormen, andere financieringsvormen, andere juridische constructies.
Op gebied van verkeer en mobiliteit kan de ontwikkeling van techniek ons ver vooruit helpen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe inrichtingsmogelijkheden van het openbaar gebied als door sensoren en zelfrijdende auto’s.Of drones die pakjes brengen naar het dak of balkon: direct veilig en persoonlijk.
Aanwezigen zagen in deze wijk veel ruimte voor werken: bijvoorbeeld in de voedselproductie of nieuwe kantoren of thuiswerken.
De werkgroepen over gebruik van data waren drukbezocht. Een onderwerp waar veel mensen kansen zagen mits we dit op een goeie manier inrichten en gebruiken. Je blijft wel slim in deze wijk: ook in een eco-slimme wijk geef je de feestjes niet continu met het raam open. Dat geldt voor het fysieke raam én voor het digitale raam.
Een van de aanwezigen gaf aan dat het imago van Helmond niet echt meehelpt in het project. Brandevoort staat bij velen wel beter bekend, dus in het algemeen zegt zij: ‘Ik kom uit Helmond maar ik woon in Brandevoort.’

Puntsgewijs

Bouwen en wonen
– Connectie met de hele wereld
– Kans: Ik wil nieuw want in bestaande situatie is het smart maken van de woning veel lastiger
– Niet standaard: aantrekkelijk
– Hoogbouw is letterlijk en figuurlijk minder voetafdruk: groener, en meer relevante showcase voor rest van de wereld (Azië, Afrika, grote steden).
– Sowieso van de wijk een eye catcher maken
– 3D printer, Cradle to Cradle, financieringsvormen, noodzaak circulair
– Nieuwe woonvormen, community builoding, financieringsvormen nieuw
– Meer rust dan in centrum
– CPO en andere zelfontwikkelingen
– Groen, veilig, hightech binnen en buiten huis
– Ruimte en licht
– Flexibiliteit van de woning
– Werk in de wijk

Data

– Sensoren en luchtkwaliteit
– Demente ouderen: buurt kijkt mee via app
– Hoe vervuilend is data-opslag?
– Beveiliging van data is van belang. Juridisch? Diefstal? Terrorisme?
– Privacy mag geen luxe worden: alleen mensen met geld kunnen zich privacy veroorloven?
– Wie is eigenaar van de data: 3 niveaus
o Persoonlijk ‘gevoelig’
o Persoonlijk ‘deelbaar’
o Algemene data van de wijk
– Lid worden van het platform, goed bereikbaar.
– Verkopen van data: criteria? Hoogste bieder? Partij die iets teruggeeft
– Delen van data mag indien het een collectief belang dient
– Wees helder over de doelen
– Gemak / maatschappelijk / financieel
– Veilig / gezond/ welzijn
– Niet tegen je gebruikt kunnen worden
– Hoe bescherm je mensen tegen zichzelf en het delen van alle data
– Analyseren, regels stellen
– Individuen mogen aangeven niet mee te willen doen
– Gebruiken voor data-democratie.

Verkeer/Mobiliteit

– OV wordt ervaren als zeer inefficient, veel tijd kwijt, te veel gecentreerd, waarom niet intenser netwerk
– Fiets moet veiliger
– Auto’s
o Autonomous shared vehicles
o Eigendom en gedeeld door privé personen
o Eigendom en gedeeld door bedrijven
o Free floating carsharing: achterlaten kan, hoeft niet per se terug op originele plek
– Verkeers-concierge:
o interessant idee om het aanbieden van mobiliteit te regelen via een soort concierge: maar kan dat niet gewoon met een app?
o Kunnen ook privé auto’s bij
o Hoe heb je voldoende auto’s bij piekuren?
– Water / sloten:
o Bezorgdiensten
o App-regeling, of locker bij woning
o Minder verkeer

Energie

– Er werd gesproken over thema’s betrouwbaar, duurzaam, subsidiemogelijkheden en zelfvoorzienendheid
– Gebouw/Asset
o Het huis als energiecentrale
o Data
o Privacy/security
o Comfort/kosten
– Infra
o Draadloos laden
o Lerend adaptief opbouw
o Batterij
 Opslag van de wijk
 Brandgevaar
o Voldoende capaciteit
– Ondergrond
o CO2-opslag
o Gasopslag
o Schaliegas
o Geothermisch (aardbevingsgevaar)
– Waterstof
o Explosiegevaar?

 

Verslag 28 november bewonersbijeenkomst “internationals”, in het Engels.

Report Next level neighbourhood


A group of international professionals in Eindhoven and Helmond came together to talk about living in Brainport Smart District. We spoke to residents that live in the Netherlands between 3 months and 22 years. And residents that were originally born in three different continents. And also some Dutch people who worked or lived all over the world and told experiences of living elsewhere and coming back.

Purpose


To make a success, we need to define the purpose of this neighbourhood. It will be both global and local or individual, it will be about energy and sustainability, and it will probably have something to do with transition or transformation. Then we can set an example.
Social, cultural, healthy goals have to be set, like own food production. And maybe we should, unlike Dutch people normally do, break some rules 😉

Designing with cultural and physical focus


In this age of individuality we will need each other more, on the scale of a street or a district. Both people with high-tech careers and students and partners can benefit from a social cultural structure in the neighbourhood.
The residents think it is strange that we don’t build an environment where you can see kids. Where are they? Where are the playgrounds? Maybe we don’t see them, but it seems they are very often inside in a regulated structure. Why don’t we make the structure of the district that we have playgrounds in the middle?
Building a house must be building homes. Not all houses the same, but recognizable by the front. Less practical, more artistic and more relationship with outside.
The residents thought the examples of for example Wiki house, Regen Village and were very inspiring. Inspiration for this can be found in Taiwan, where cube buildings are more common, where residents build their homes inside a cube structure.

Systems

The system of buying a house, or renting a house is not really clear when you first arrive. It is not only unclear, it is also unusual: only after some time you find out that buying is more interesting for most of the internationals. This is different than many other countries where the residents lived.
But not only this system is strange for us. Also the system for self-sufficient energy and for mobility are outdated. And for houses there are always waiting lists, and not so much to choose.
Positive expectations are about working (design, maintenance) with data. It is about services for a better living and more comfort.