Toekomstige bewoners doen mee

Toekomstige bewoners krijgen een belangrijke stem in Brainport Smart District. Om tot de plannen te komen die er nu liggen, zijn er oriënterende bijeenkomsten geweest met geïnteresseerden. Deze kwamen uit het bestaande deel van Brandevoort, maar ook uit de (wijde) regio en ook internationale werknemers uit de regio kijken met interesse naar de plannen en mogelijkheden.
Een stedenbouwkundig bureau (UNStudio) maakt een zogenaamde stedenbouwkundige onderlegger. Hierin worden in grote lijnen de uitgangspunten van de wijk vastgelegd, randvoorwaarden en mogelijkheden aangegeven. Het is niet hetzelfde als een bestemmingsplan, een stedenbouwkundige onderlegger geeft meer vrijheden en mogelijkheden. Die hebben we ook nodig om in te kunnen spelen op ontwikkelingen en innovaties die op ons af komen.
Voor pioniers die willen bouwen in het nieuwe deel van Brandevoort is een project gestart om met elkaar te onderzoeken welke wensen en ideeën er leven en hoe toekomstige bewoners gezamenlijk hieraan invulling kunnen geven. Wilt u hier mee van weten? Ga dan naar www.brainportsmartdistrict.nl/kavels