Toekomstige bewoners doen mee

Toekomstige bewoners krijgen een belangrijke stem in Brainport Smart District. Om tot de plannen te komen die er nu liggen, zijn er oriënterende bijeenkomsten geweest met geïnteresseerden. Deze kwamen uit het bestaande deel van Brandevoort, maar ook uit de (wijde) regio en ook internationale werknemers uit de regio kijken met interesse naar de plannen en mogelijkheden. Recent is een stedenbouwkundig bureau gekozen dat aan de slag gaat met een zogenaamde stedenbouwkundige onderlegger. Hierin worden in grote lijnen de uitgangspunten van de wijk vastgelegd, randvoorwaarden en mogelijkheden aangegeven. Het is niet hetzelfde als een bestemmingsplan, een stedenbouwkundige onderlegger geeft meer vrijheden en mogelijkheden. Die hebben we ook nodig om in te kunnen spelen op ontwikkelingen en innovaties die op ons af komen. Wij zijn bezig (eind augustus 2018) met het verkennen van eerste projecten. We gaan toekomstige bewoners hierbij al vroeg betrekken. Houd de website in de gaten! Er is een kleine groep mensen die nu al meedenkt over mogelijke initiatieven, zou u daaraan mee willen doen? Neem dan even contact op met Corine Legdeur en stuur een mailtje: c.legdeur@brainportsmartdistrict.nl