Brainport Smart District

Ruimte voor de maatschappij van morgen

De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door het internet der dingen. Grenzen vervagen; aan wonen worden andere eisen gesteld.
Brainport Smart District: broedplaats voor de maatschappij van morgen. Hier werken we in de praktijk aan een wijk die slimmer, beter, mooier, veiliger, duurzamer en socialer is. Hoe ziet dat eruit? Wie woont er? Welke huizen bouwen we, hoe verplaatsen we ons, hoe leven we samen? In Brainport Smart District bedenken én bouwen we het. Met Smart Mobility zetten we in op excellente bereikbaarheid, met Food Technology op een gezonde stad.
We versnellen onze duurzame ambities – nul op de meter is hier geen ambitie meer, maar alledaagse werkelijkheid. 1.000 nieuwe woningen voor een diverse doelgroep: startende gezinnen, expats uit de Brainport regio, ouderen die de drukte van de stad achter zich laten. Samen leven, slim delen. In Brandevoort, Brainport Smart District vallen alle puzzelstukjes ineen. Hier krijgt wonen van de toekomst gestalte.

Brainport Smart District in Smart City Living Lab

In het nieuwe landelijke programma Smart City Living Lab (www.slimstestad.nl) gaan zeven steden deelnemen: Helmond, waar Brainport Smart District wordt ontwikkeld, is er één van. De ondertekening van de samenwerking met de andere steden vond plaats op 8 juni op de Pier in Scheveningen waar wethouder Paul Smeulders namens de gemeente Helmond de samenwerking ondertekende. De deelnemende steden zijn naast Helmond met Brainport Smart District: Breda, Dordrecht, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer, en een nog te benoemen stad. Op deze manier kunnen de steden kennis delen met elkaar, van elkaar leren en de gevonden oplossingen breder inzetten. Het landelijk programma stelt de deelnemende steden bijvoorbeeld sensorunits ter beschikking voor het meten van luchtkwaliteit en geluid in de openbare ruimte en een open data platform voor het verzamelen en presenteren van metingen.