Sensoren aan lantaarnpalen in Brandevoort meten lucht en geluid

Vanaf februari hangen op zes plekken in Brandevoort sensoren  aan lantaarnpalen. Deze sensoren meten luchtkwaliteit (fijnstof) en geluid.

Op het kaartje Locatie sensoren Brainport Smart District ziet u waar deze sensoren in de wijk komen.

De Gemeente Helmond doet mee aan dit project om ervaring op te doen met het verzamelen van gegevens over geluid en lucht in de wijk. De meting maakt onderdeel uit van het project Brainport Smart District, oftewel de Wijk van de Toekomst die ten noorden van het spoor in Brandevoort wordt gerealiseerd in de komende jaren. Een gezonde en schone leefomgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Ook hangt de gemeente Helmond enkele sensoren op in de wijk Brouwhuis.

De meetgegevens zijn, nadat de sensoren zijn opgehangen, live te zien op https://slimstestad.nl/living-lab-data/

Wilt u actief meedoen?

U kunt de app Hexagon Geospatial downloaden (kies Mobile alert) waarop u op ieder moment van de dag kunt aangeven hoe u lucht en geluid in de wijk beleeft. Indien nodig, kunt u de Mobile Alert handleiding als ondersteuning gebruiken.