Partners

Ruimte voor een integrale benadering

Oplossingen voor de maatschappij van morgen ontstaan niet langer achter de tekentafel van één archtect, of in de bestuurskamer van overheid of ontwikkelaar.

Ze ontstaan daar waar slimme spelers elkaar ontmoeten, waar creativiteit de vrije hand krijgt, waar andere meningen en onverwachte stemmen gehoord en gebruikt worden.

In de realisatie van Brainport Smart District denken en doen onze partners mee: