Q-team

Quality team

Het Quality Team (Q-Team) adviseert de Stichting Brainport Smart District én het college van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Helmond over projecten en de ruimtelijke ontwikkeling van Brainport Smart District. Hierbij toetst zij plannen aan de hand van het Quality Book. In het Q-Book staan ambities en concrete doelstellingen van BSD benoemd. Met vragen over het Q-Team en Q-Book kunt u terecht bij secretaris Edwin Schellekens.

ELPHI NELISSEN

Voorzitter

ELPHI NELISSEN

Voorzitter

Elphi Nelissen is hoogleraar factulteit Bouwkunde aan de TU/e en lid van het bestuur van de stichting BSD. ze brengt veel ervaring op het gebied van bouwkunde met zich mee.

INGE BONGERS

Gezondheid

INGE BONGERS

Gezondheid

Inge Bongers is hoogleraar Evidence Based Management van Innovatie in de (geestelijke) gezondheidszorg aan Tilburg University. Ze brengt veel ervaring in gezondheid en innovatie met zich mee.

ANGELIQUE BELLEMAKERS

Participatie

ANGELIQUE BELLEMAKERS

Participatie

Angelique Bellemakers is adviseur sociale impact bij Inbo. Ze heeft veel ervaring in co-creatie en gebiedsontwikkeling.

CAROLINE BAAN

Sociaal & Veilig

Caroline Baan

Sociaal & Veilig

Caroline Baan is Chief Science Officer bij het RIVM. Ze brengt veel expertise op het gebied van gezondheidszorg met zich mee.

EDWIN SCHELLEKENS

Secretaris

EDWIN SCHELLEKENS

Secretaris

Edwin Schellekens is directeur van Brainport Smart District en fungeert in het Q-team als secretaris.

MARCEL THAENS

Data

MARCEL THAENS

Data

Marcel Thaens is Chief Information Officer bij Provincie Noord-Brabant en expert op het gebied van data en privacy.

ANKE VAN HAL

Energie en Circulariteit

ANKE VAN HAL

Energie en Circulariteit

Anke van Hal is professor duurzame bouw en ontwikkeling aan Nijenrode Business Universiteit. Ze is expert op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in de bouw.

PIETER VAN WESEMAEL

Ruimtelijke kwaliteit

PIETER VAN WESEMAEL

Ruimtelijke kwaliteit

Pieter van Wesemael is professor stedenbouw en architectuur aan de TU/e. Hij brengt veel ervaring in ruimtelijke gebiedsontwikkeling en design met zich mee.

FRANS TILLEMA

Mobiliteit

FRANS TILLEMA

Mobiliteit

Frans Tillema is lector intelligente mobiliteit aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hij brengt veel ervaring op het gebied van slimme mobiliteit met zich mee.

BEN VAN BERKEL

Bijzonder Lid
Supervisor Stedenbouw en Architectuur

BEN VAN BERKEL

Bijzonder lid
Supervisor Stedenbouw en Architectuur


Ben van Berkel is directeur en architect bij UNStudio. Hij heeft veel ervaring op het gebied van duurzame ontwikkeling. In het Q-team is Ben bijzonder lid; hij is adviserend aanwezig en neemt niet deel aan besluitvorming.

Vergaderingen Q-TEAM

Datum: 5 maart 2020
Tijd: 19:30 – 20:30 uur
Locatie: Gemeente Helmond, Bestuurscentrum Boscotondo, Commissiekamer B, Frans Jozef van Thielpark 1, 5707 BX Helmond (route & parkeren)

Zie hier de agenda:
AGENDA Vergadering Q-Team (5 maart 2020)

Met vragen over het Q-Team en Q-Book kunt u terecht bij secretaris Edwin Schellekens.