News

9 mei 2018

College van B&W Helmond akkoord met oprichten Stichting Brainport Smart District

Deze week heeft het College van B&W van Helmond haar goedkeuring gegeven aan het oprichten van de Stichting Brainport Smart District. De Stichting wordt opgericht door […]
26 april 2018

Eerste huis van studententeam CASA in Brandevoort

Studenten van de TU/e, het zogenaamde CASA team, ontwerpt en ontwikkelt een woning die als concept in Brandevoort, als een BSD-voorbeeld zal worden gebouwd. CASA staat […]
26 april 2018

Downloads plannen BSD beschikbaar

1.     Plan van Aanpak Brainport Smart District (DEEL A) .Hierin staat welke stappen genomen moeten worden om Brainport Smart District te realiseren. 2.     Inspiratieboek Brainport Smart District (DEEL B) . […]
19 april 2018

Sensoren aan lantaarnpalen in Brandevoort meten lucht en geluid

Vanaf februari hangen op zes plekken in Brandevoort sensoren  aan lantaarnpalen. Deze sensoren meten luchtkwaliteit (fijnstof) en geluid. Op het kaartje Locatie sensoren Brainport Smart District ziet […]