News

7 maart 2019

Living Lab: 100 Houses

Big data is big business. Bedrijven gebruiken persoonlijke data, vaak zonder medeweten van de burgers, om winst te maken. Maar wat als de gewone man zelf […]
7 maart 2019

Nieuwe mogelijkheden door het verbinden van data

Je wekker gaat eerder omdat het vandaag druk wordt, het stoplicht staat op groen als je eraan komt, de lantaarn-palen staan uit als er niemand buiten […]
7 maart 2019

Levensloopbestendig wonen

Het totale complex aan factoren –de verschuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg, de vergrijzende samenleving, toename van het aantal dementerenden, de groei van het aantal […]
7 maart 2019

140 Plus-Op-de-Meterwoningen

Plus-Op-de-Meter Wonen gaat uit van een zelfvoorzienende woonwijk. Dit houdt in dat alle energie die in de wijk wordt gebruikt zelf wordt geproduceerd. Er wordt netto […]