Big data is big business. Bedrijven gebruiken persoonlijke data, vaak zonder medeweten van de burgers, om winst te maken. Maar wat als de gewone man zelf direct zou profiteren van data? Wat als data zouden worden ingezet ten behoeve van de gemeenschap?

UNSense introduceert als onderdeel van het Brainport Smart District het Living Lab, een wijk van 100 huishoudens, een dwarsdoorsnede van de samenleving. In deze wijk gaan we gedurende 1 jaar, middels een transparant en flexibel urban data platform, samen met de inwoners onderzoeken hoe data kunnen worden aangewend om de leefomstandigheden te verbeteren, de steden schoner, beter toegankelijk en beter betaalbaar te maken. Voor iedereen.

Geruggesteund door een board of ethics bepalen de inwoners wat ze wel en niet delen, zonder dat ze afstand hoeven te doen van hun data. Vervolgens profiteren ze mee van de gemeenschappelijke voorzieningen en diensten die op basis van de data worden ontwikkeld.Het doel van het Living Lab is om te leren – met vallen en op staan – hoe data het persoonlijke welzijn van individuele burgers maar ook van de samenleving als geheel kunnen vergroten. Teneinde een aantrekkelijke, gezonde en veilige stad te bouwen.

Meer informatie: www.unsense.com/blog