KAVELS

Als een van de eerste projecten starten we met een co-creatief proces voor kavels. In dit experimentele proces participeren toekomstige bewoners al in een vroeg stadium. De grootte van de kavels zal afhankelijk zijn van de persoonlijke en gezamenlijke (woon)wensen van de toekomstige bewonersgroep en het budget dat zij zich kunnen veroorloven.
Het kavel project biedt toekomstige bewoners veel vrijheid, maar we verwachten ook verantwoordelijkheid. Bewoners zijn zelf opdrachtgever en dus verantwoordelijk voor de realisatie van hun individuele en collectieve droomplekken. Zo zal er samen voor water, energie, publiek groen en wegen gezorgd gaan worden.

Veel vrijheid en verantwoordelijkheid

Deze opzet biedt veel vrijheid, maar daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. Bij zelfbouw bent u zelf opdrachtgever, dus verantwoordelijk voor het proces rondom de realisatie van uw droomhuis. U mag naar eigen inzicht een woon- en/of werkgebouw opzetten, maar moet ook zelf zorgen voor bijvoorbeeld water- en energievoorzieningen, de verwerking van afvalwater, wateropslag, publiek groen en wegen, inclusief het onderhoud. U bent zelf verantwoordelijk: van ontwerpfase tot het aanvragen van vergunningen. Bij particulier en/of collectief opdrachtgeverschap heeft u de volledige juridische zeggenschap en verantwoordelijkheid over het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning.

Toewijzen van een kavel

Als uw plan aansluit bij de BSD-visie (design principes en thema’s) maakt u kans op een kavel. Natuurlijk moet u ook financieel commitment kunnen aangaan Daarnaast maakt u meer kans als uw initiatief in relatie staat met andere kavelinitiatieven van de buren en als u een visie en concrete ideeën heeft over de functie en het delen van eigenaarschap van de collectieve ruimte (denk aan infrastructuur en groen).

Als u individuele of collectieve plan past binnen het geheel zullen we u vragen een optievergoeding te betalen van 1000 euro, die we bij aankoop van de grond verrekenen.

Tijdlijn

November en december 2019:

13 december:
verkennende participatiesessies met geïnteresseerde bouwers.

Eind januari 2019:
eerste toets van individuele en collectieve plannen door het BSD-kwaliteitsteam

Februari 2019:
uitkomst evaluatie BSD-kwaliteitsteam en optie nemen op aantal m2 door vergoeding te betalen

Maart – juni 2019:
co-creatie met toekomstige bouwers