Gezocht: Pioniers om te bouwen in Brandevoort

Heeft u interesse in een woon- en of werkbestemming in het nieuwe deel van Brandevoort in Helmond? Vindt u duurzaam en circulair bouwen belangrijk? Ziet u in dat smart technologie en digitalisering u kan ontzorgen? Ga dan met ons de uitdaging aan om samen de wijk van de toekomst te ontwikkelen!

In de periode van 2018 tot 2028 wordt er in het nieuwe deel van Brandevoort een nieuwe wijk van ca. 1.500 woningen en een business park van ruim 12 hectare gebouwd. Dit nieuwe deel bevindt zich naast het reeds gerealiseerde deel Brandevoort. De stichting Brainport Smart District, die het ontwikkelproces faciliteert, wil samen met toekomstige bewoners een prachtige omgeving met een hoge kwaliteit van leven realiseren. Daarom nodigen we u graag uit om uw ideeën en wensen met betrekking tot innovatief en sociaal wonen kenbaar te maken.

Visie op wonen

Onze ambitie is om een veilige, veerkrachtige wijk met sociale samenhang te gaan bouwen met, voor en door bewoners. Door slimme toepassing van technologie wordt Brandevoort een voorbeeld wijk. Een living lab waar nieuwe systemen, materialen, producten, processen en diensten geïntegreerd worden toegepast en uitgeprobeerd. Op een wijze die onze planeet niet verder belast, vervuilt of uitput.

KAVELS

Als een van de eerste projecten zijn we gestart met een co-creatief proces voor kavels. In dit experimentele proces participeren toekomstige bewoners al in een vroeg stadium. De grootte van de kavels zal afhankelijk zijn van de persoonlijke en gezamenlijke (woon)wensen van de toekomstige bewonersgroep en het budget dat zij zich kunnen veroorloven.
Het kavel project biedt toekomstige bewoners veel vrijheid, maar we verwachten ook verantwoordelijkheid. Bewoners zijn zelf opdrachtgever en dus verantwoordelijk voor de realisatie van hun individuele en collectieve droomplekken. Zo zal er samen voor water, energie, publiek groen en wegen gezorgd gaan worden.

Veel vrijheid en verantwoordelijkheid

Deze opzet biedt veel vrijheid, maar daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. Bij zelfbouw bent u zelf opdrachtgever, dus verantwoordelijk voor het proces rondom de realisatie van uw droomhuis. U mag naar eigen inzicht een woon- en/of werkgebouw opzetten, maar moet ook zelf zorgen voor bijvoorbeeld water- en energievoorzieningen, de verwerking van afvalwater, wateropslag, publiek groen en wegen, inclusief het onderhoud. U bent zelf verantwoordelijk: van ontwerpfase tot het aanvragen van vergunningen. Bij particulier en/of collectief opdrachtgeverschap heeft u de volledige juridische zeggenschap en verantwoordelijkheid over het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning.

Toewijzen van een kavel

Als het plan aansluit bij de BSD-visie (design principes en thema’s) maken de betrokkenen kans op een kavel. Natuurlijk moeten de mensen ook financieel commitment kunnen aangaan. Daarnaast maken de bewoners meer kans als hun initiatief in relatie staat met andere kavelinitiatieven van de buren en als er een visie en concrete ideeën zijn over de functie en het delen van eigenaarschap van de collectieve ruimte (denk aan infrastructuur en groen). Dit project is nu opgestart en ongeveer 35-40 mensen zijn nu (februari 2019) bezig met een gezamenlijk plan voor hun huizen.

Meer informatie: