Skip to content

Helmondse bijdrage Schone Lucht Akkoord: pilot schone (lucht)wijk in BSD

Met het oog op schone lucht en daarmee een gezonde leefomgeving, treffen verschillende overheden (internationaal, landelijk en ook lokaal) maatregelen die daaraan bijdragen. Door de World Health Organization (WHO) zijn internationale normen opgesteld, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met provincies en gemeenten het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld – deze geven hier invulling aan. Op 13 januari 2020 ondertekent ook Gemeente Helmond dit SLA. Het Helmondse college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad hierover op 10 december 2019.

Pilot schone (lucht)wijk

Eén van de manieren waarop invulling wordt gegeven aan het SLA is de pilot ‘schone (lucht)wijk’. Helmond neemt met Brainport Smart District deel aan deze pilot. Door de energietransitie gaan steeds meer huizen en wijken van het gas af. Er zijn dus alternatieve manieren van verwarming nodig. Eén van de pilots van het Schone Lucht Akkoord is het onderzoeken in hoeverre de uitstoot van schadelijke stoffen, afkomstig van het gebruik van houtkachels, kan worden verminderd. Tijdens de pilot wordt onderzocht op welke manieren de uitstoot van schadelijke stoffen door houtkachels kan worden verminderd. We zullen de toekomstige bewoners hier nadrukkelijk bij betrekken.

Peggy Goris, programmamanager Gezondheid: “Deze pilot past goed bij de ambitie om een gezonde leefomgeving te realiseren. Schone lucht draagt bij aan gezondheidswinst voor inwoners. Ook vanuit de programmalijnen Energie en Circulair is de pilot passend en kan de pilot bijdragen aan de ambitie voor een lagere CO2-emissie en duurzaam gebruik van biomassa.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.