Skip to content

BSD in het Groeifonds voorstel van BTIC

Proces indiening aanvraag bij Nationaal Groeifonds

Eind mei heeft BSD zich formeel aangemeld bij het Nationaal Groeifonds om een aanvraag in te dienen. Op basis van deze aanmelding is BSD benaderd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met de vraag of wij wilden meewerken aan een breder voorstel dat BZK samen met BTIC (Bouw Techniek Innovatie Centrum) wilde gaan opstellen. BTIC is het innovatieprogramma gelieerd aan Bouwend Nederland, waarin de ministeries van BZK, Economische Zaken (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) samenwerken met drie technische universiteiten en TNO. Wij hebben ingestemd met de gecombineerde aanpak, omdat we inschatten dat een volledig zelfstandige aanvraag minder kansen zou bieden.

Sindsdien is een intensief traject met BZK en BTIC gestart om de propositie van BSD op te nemen in de aanvraag voor het Nationale Groeifonds, met BSD als één van de startconsortia. Een werkbezoek van een bestuurlijke delegatie van de Ministeries van BZK en EZK op 17 september aan o.a. BSD in Helmond, maakte deel uit van deze aanpak.

De afgelopen maanden is er intensief samengewerkt met veel partners aan de totstandkoming van de aanvraag. Daar hebben wij onze partners ook in de vakantiemaanden voor achtervolgd. Dat heeft ertoe geleid dat op vrijdag 29 oktober door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een voorstel voor ondersteuning is ingediend bij het Nationaal Groeifonds, waarin Brainport Smart District (BSD) definitief als startconsortium is opgenomen.


Impact

Voor de totale investering in Onderzoek & Innovatie binnen BSD (46.1 miljoen euro) hebben private partners de intentie uitgesproken om ca 23.1 miljoen euro te investeren. Daarnaast vragen we een eenmalige impuls van 18.7 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds. Deze middelen zullen, bij toekenning, worden ingezet ter dekking van een deel van de innovatiekosten, de financiering van de programmaorganisatie, de innovatieve infrastructuur, voor kennisdeling en de monitoring van de impact van onze projecten. 

Het is een positief signaal dat we weten dat we per 31 oktober 2021 deel uitmaken van een ingediend voorstel. Hiermee bestaat echter nog geen zekerheid over het vervolg van het proces.

Binnenkort komen de samenvattingen van de verschillende indieners via de website van het Groeifonds beschikbaar via: https://www.nationaalgroeifonds.nl/


Planning

De aanvraag voor het Nationaal Groeifonds kent de volgende procedure en planning:

Eind oktober: definitieve indiening door BZK van de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. BZK levert het voorstel daarbij in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). (AFGEROND)

T/m eind december/begin januari: RVO beoordeelt de toegangspoort eisen. Dan weet BSD begin januari 2022 of het voorstel door de toegangspoort is gekomen. 

Maart/ April 2022: Oordeel officiële commissie van het Nationaal Groeifonds gereed. Dan weet BSD definitief hoe het voorstel is beoordeeld.


We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.