Downloads

De beschikbare plannen van Brainport Smart District zijn te downloaden:

1.     Plan van Aanpak Brainport Smart District (DEEL A) .Hierin staat welke stappen genomen moeten worden om Brainport Smart District te realiseren.

2.     Inspiratieboek Brainport Smart District (DEEL B). In dit document zijn de zeven programma’s uitgewerkt in concrete projecten/projectfiches.

3.     Nota Publiekrechtelijke kaders en Uitgangspunten BSD (DEEL C) . Ten behoeve van BSD wordt een nieuwe stedenbouwkundige onderlegger en vervolgens een bestemmingsplan opgesteld.

4.    Stedelijke Visie. Hierin vindt u de uitgewerkte stedelijke visie gemaakt door UNStudio.