Downloads plannen BSD beschikbaar

1.     Plan van Aanpak Brainport Smart District (DEEL A) .Hierin staat welke stappen genomen moeten worden om Brainport Smart District te realiseren.

2.     Inspiratieboek Brainport Smart District (DEEL B) . In dit document zijn de zeven programma’s uitgewerkt in concrete projecten/projectfiches.

3.     Nota Publiekrechtelijke kaders en Uitgangspunten BSD (DEEL C) . Ten behoeve van BSD wordt een nieuwe stedenbouwkundige onderlegger en vervolgens een bestemmingsplan opgesteld.

4.    Masterplan Brandevoort II