Bijeenkomst met bewoners op 20 november over MENS en SOCIAAL

Meer de diepte in op de sociale thema’s

In het Carolus Borromeus College in Brandevoort werd gesproken over verschillende sociale onderwerpen in de Wijk van de Toekomst. Doel van de avond was om meer kennis over dit onderwerp met elkaar te delen, om meer de diepte in te gaan op de sociale thema’s en om agendapunten te verzamelen voor 2018: waar gaan we aan werken?

Woonklimaat

De 28 aanwezigen gaven veel voorbeelden van een goed sociaal en gezond woonklimaat kan worden bereikt door goede voorzieningen op niveau van de buurt of de wijk.
Op gebied van communicatie werd een online platform genoemd, dat nu al van start kan gaan, en werden buurttuin, buurtkunst als instrumenten voor onderling contact beschreven.
Een grote wens was een gebouw (of meerdere kleinere ruimtes) waar diverse ontmoetingsfuncties gecombineerd zouden kunnen worden, van onderwijs en cursussen tot vrijwilligerswerk of re-integratie. Ook zou hier een vitaliteitscentrum kunnen komen, en moet er natuurlijk sowieso veel groen in de wijk om een gezond leefklimaat te creëren.
Ook qua werk waren er wensen: werkplekken / kantoorvoorzieningen door de wijk heen, en ook wellicht een soort seats2meetachtige formule.

Woning

Op niveau van de woning of straat werd gekeken naar groen, licht, lucht en ruimte. De woningen zijn bij voorkeur levensloopbestendig en dus ook aanpasbaar.
Op verschillende schaalniveaus kwam gezond eten terug: urban farming door professionals of door een buurttuin en een deelkeuken met diverse mogelijkheden om spullen, ruimte of maaltijden te kunnen delen.
En vaak kwam naar voren dat wijkverbinders of buurtverbinders (bewoners uit de buurt) een belangrijke rol kunnen spelen in de samenhang en het welzijn van de wijk. Zij werken door het organiseren van kleinschalige en laagdrempelige activiteiten aan ontmoeting, contact en daarmee aan begrip en kennis van problemen op individueel en collectief niveau.

Het tweede deel van de avond gingen groepjes van twee of drie aanwezigen met elkaar in gesprek over de voor hen het meest in het oog springende kansen die die avond genoemd waren.
Puntsgewijs enkele voorbeelden van resultaten:
1) Compagnie Brandevoort, werkplaats, vrijwilligers
a) Een combi van amateurs en professionals die met elkaar voor elkaar diensten verlenen in de buurt.
b) Voorbeeld voor de deeleconomie
c) Een zelfvoorzienend systeem, dat klein begint, maar nu al kan starten.
d) Op termijn ook verdienmodel mogelijk

2) Preventieve zorgsystemen
a) Continue monitoring, bv dagelijkse handmeting
Gamification sport en gezond eten
b) Gezondere samenleving is minder zorg en zorgkosten
c) Interessant voor samenleving, verzekeraars en gezondheidszorg
d) Huidige technologie maakt het al mogelijk met apps en smartwatches
e) Keuze om deel van de data aan de patiënt te melden, en deel niet of een deel in algemene woorden. Dit kan een persoonlijke instelling zijn.

3) Centrum voor geluk en vitaliteit
a) Draagt bij aan een sustainocratische empathische wijk
b) Kernwaarde: gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, basisbehoeften
c) Betrek omgeving, ondernemers, onderwijs en overheid
d) Life long learning

4) Kunst en cultuur
a) Social designers in de wijk aan de slag
b) Andere benadering van buurtwerk
c) Activiteiten en activeren

5) Samen hip
a) Ontmoeting en reuring voor iedereen
b) Kijk om een andere uitwerking van zelfde onderliggende waarden
c) Ontmoeting met ander type activiteiten, evt een plek, maar niet per se
6) Besluitvorming in grote groepen “We 2.0”
a) Nieuwe vormen van buurtbestuur
b) Flexibele vorm van online en offline democratie
c) Zowel in ontwikkelfase als tijdens wonen

Vaak kwam de vraag terug om een sociaal laagdrempelige multifunctionele (buurt)ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten: samen eten, buurten, koken, kaarten, breien, een praatje kunnen maken, vrijwilligerswerk kunnen doen. Snoep voor de jeugd, een game-hoek, kinderopvang, knutselhoek/atelier en eventueel een combinatie gemaakt kan worden met kleine lokale commerciële functies.
Deze multifunctionele ruimtes kunnen ingevuld worden naar behoefte van de bewoners die hiervan vrijwillig gebruik willen maken. Dit kan meer een zorgimago krijgen, maar mag zeker ook reuring, 24/7, hip en happening zijn.