Bijeenkomst 8 november met (toekomstige) bewoners

Eerste bijeenkomst  voor bewoners op 8 november

Er was een goede opkomst, een volle zaal. Ruim 80 aanwezigen in het Carolus Borromeus College in Brandevoort.Er was een goede opkomst, een volle zaal. Ruim 80 aanwezigen in het Carolus Borromeus College in Brandevoort.Veel mensen uit Brandevoort, die nieuwgierig waren, maar ook misschien wel wilden verhuizen. Een behoorlijk aantal professionals die hier mogelijk opdrachten uit wil halen. Maar vooral ook was er de belangrijkste groep: toekomstige bewoners. Ongeveer 60 mensen waren voorzichtig aan het dromen over hun wijk van de toekomst.

Ideeën van de aanwezigen

Deze avond kan gezien worden als de eerste avond waarin bewoners de belangrijkste stem hebben. Geen informatieavond, waar de gemeente zegt wat ze van plan is en vraagt om reactie. Geen presentaties met vergezichten en droombeelden. Maar vooral veel vragen vanuit de projectorganisatie naar de ideeën van de aanwezigen, en wat zij zien als kansrijke en prettige ontwikkelingen voor hun woonomgeving.

Stellingen en deelprojecten

De aanwezigen gingen daarom aan de slag, in twee ronden. Eerst een totaal open vraag die in kleine groepen werd besproken: ‘Wat is voor jou de wijk van de toekomst, en wat is er voor jou nodig om hier dan ook zelf te willen wonen?’In de tweede ronde werd over een aantal thema’s aan werktafels verder gesproken: energie, gebouwde omgeving, mobiliteit en verkeer, gezondheid, data, participatie en sociaal. Hier werd aan de hand van een aantal stellingen en deelprojecten de reactie van de aanwezigen gevraagd.

Eerste accenten

Mooi was dat de aanwezigen integraal dachten, een compleet beeld hadden van hun wijk van de toekomst. Dus niet alleen over energie, en niet alleen over gezondheid. Maar juist alle aspecten kwamen in korte tijd aan bod. Sociale samenhang, diversiteit, verkeersoplossingen, groen, ruimte, licht. Maar ook samen overleggen, bouwen aan een wijk, vooruit kijken en ook in de verre toekomst slim blijven.Bewoners gaven deze avond de eerste accenten van hun toekomstige wijk aan. Een greep uit de meest genoemde opmerkingen:- Het moet een wijk voor iedereen worden. Alle leeftijden, alle inkomens, alle culturen. Hier wordt iedereen gezond oud.- We moeten goed afspreken hoe we met data omgaan die in en rond de huizen verzameld wordt. – Duurzaam omgaan met mobiliteit is van belang. – We zien veel ruimte voor groen. Liefst ook licht en ruim.- Energie is duurzaam en nieuw, en wekken we lokaal op.- We bouwen circulair, of in elk geval met duurzame materialen.- Bewoners hebben de bepalende stem, in ontwikkelingen voor de wijk en voor de eigen woningen. En daarbij moeten we vooral ook veel meer met de jongere generatie gaan overleggen. Dat is de toekomst!- En vooral: we moeten flexibel zijn, zodat we ook over een paar jaar kunnen aanpassen, verbeteren, mee met de tijd.
Hier vindt u de lijst input bewoners 8 november .

De avond wordt afgesloten met de conclusie dat er heel veel kansen liggen. Op alle vlakken is kennis, idee, raakvlak en energie. Het wordt de kunst om de juiste balans daarin te vinden, en de mooie mix te maken van al deze bijdragen.Er wordt een oproep gedaan nu deze ‘duurzame olievlek’ te verspreiden, en meer mensen te betrekken bij dit proces. Vanavond zijn de eerste zaadjes nu geplant. Over een paar jaar kunnen jullie zeggen: ‘ik was er bij, bij die eerste sessie, ik heb de koers mee bepaald!’