Bijeenkomst met bewoners over “GEBOUW en TECHNIEK” op 23 november

Vandaag gingen we met toekomstige bewoners meer de diepte in, op de technische kant van de wijk. De hardware, zogezegd.

Op de Automotive Campus in Helmond, in de buurt van Brandevoort werd gesproken over verschillende fysieke onderwerpen in de Wijk van de Toekomst. De groep was kleiner dan de vorige bijeenkomsten maar de discussies waren er zeker niet minder sterk door.
Doel van de avond was om meer kennis over bouwen, over data en andere technische aspecten met elkaar te delen, om hierin dan een verdiepingsslag te maken en om agendapunten te verzamelen voor 2018: waar gaan we aan werken?

 

Samenvattend

Er is veel waardering voor de gedachte dat er ruimte komt voor andere woonvormen. Dat betekent dus ook andere woonvormen, andere financieringsvormen, andere juridische constructies.
Op gebied van verkeer en mobiliteit kan de ontwikkeling van techniek ons ver vooruit helpen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe inrichtingsmogelijkheden van het openbaar gebied als door sensoren en zelfrijdende auto’s.Of drones die pakjes brengen naar het dak of balkon: direct veilig en persoonlijk.
Aanwezigen zagen in deze wijk veel ruimte voor werken: bijvoorbeeld in de voedselproductie of nieuwe kantoren of thuiswerken.
De werkgroepen over gebruik van data waren drukbezocht. Een onderwerp waar veel mensen kansen zagen mits we dit op een goeie manier inrichten en gebruiken. Je blijft wel slim in deze wijk: ook in een eco-slimme wijk geef je de feestjes niet continu met het raam open. Dat geldt voor het fysieke raam én voor het digitale raam.
Een van de aanwezigen gaf aan dat het imago van Helmond niet echt meehelpt in het project. Brandevoort staat bij velen wel beter bekend, dus in het algemeen zegt zij: ‘Ik kom uit Helmond maar ik woon in Brandevoort.’

Puntsgewijs

Bouwen en wonen
– Connectie met de hele wereld
– Kans: Ik wil nieuw want in bestaande situatie is het smart maken van de woning veel lastiger
– Niet standaard: aantrekkelijk
– Hoogbouw is letterlijk en figuurlijk minder voetafdruk: groener, en meer relevante showcase voor rest van de wereld (Azië, Afrika, grote steden).
– Sowieso van de wijk een eye catcher maken
– 3D printer, Cradle to Cradle, financieringsvormen, noodzaak circulair
– Nieuwe woonvormen, community builoding, financieringsvormen nieuw
– Meer rust dan in centrum
– CPO en andere zelfontwikkelingen
– Groen, veilig, hightech binnen en buiten huis
– Ruimte en licht
– Flexibiliteit van de woning
– Werk in de wijk

Data

– Sensoren en luchtkwaliteit
– Demente ouderen: buurt kijkt mee via app
– Hoe vervuilend is data-opslag?
– Beveiliging van data is van belang. Juridisch? Diefstal? Terrorisme?
– Privacy mag geen luxe worden: alleen mensen met geld kunnen zich privacy veroorloven?
– Wie is eigenaar van de data: 3 niveaus
o Persoonlijk ‘gevoelig’
o Persoonlijk ‘deelbaar’
o Algemene data van de wijk
– Lid worden van het platform, goed bereikbaar.
– Verkopen van data: criteria? Hoogste bieder? Partij die iets teruggeeft
– Delen van data mag indien het een collectief belang dient
– Wees helder over de doelen
– Gemak / maatschappelijk / financieel
– Veilig / gezond/ welzijn
– Niet tegen je gebruikt kunnen worden
– Hoe bescherm je mensen tegen zichzelf en het delen van alle data
– Analyseren, regels stellen
– Individuen mogen aangeven niet mee te willen doen
– Gebruiken voor data-democratie.

Verkeer/Mobiliteit

– OV wordt ervaren als zeer inefficient, veel tijd kwijt, te veel gecentreerd, waarom niet intenser netwerk
– Fiets moet veiliger
– Auto’s
o Autonomous shared vehicles
o Eigendom en gedeeld door privé personen
o Eigendom en gedeeld door bedrijven
o Free floating carsharing: achterlaten kan, hoeft niet per se terug op originele plek
– Verkeers-concierge:
o interessant idee om het aanbieden van mobiliteit te regelen via een soort concierge: maar kan dat niet gewoon met een app?
o Kunnen ook privé auto’s bij
o Hoe heb je voldoende auto’s bij piekuren?
– Water / sloten:
o Bezorgdiensten
o App-regeling, of locker bij woning
o Minder verkeer

Energie

– Er werd gesproken over thema’s betrouwbaar, duurzaam, subsidiemogelijkheden en zelfvoorzienendheid
– Gebouw/Asset
o Het huis als energiecentrale
o Data
o Privacy/security
o Comfort/kosten
– Infra
o Draadloos laden
o Lerend adaptief opbouw
o Batterij
 Opslag van de wijk
 Brandgevaar
o Voldoende capaciteit
– Ondergrond
o CO2-opslag
o Gasopslag
o Schaliegas
o Geothermisch (aardbevingsgevaar)
– Waterstof
o Explosiegevaar?