Skip to content

Ambities Circulair Watersysteem Brainport Smart District bekend

Experts van de waterketenpartners die actief zijn in Brainport Smart District hebben een rapport opgeteld over hoe een circulair watersysteem in de wijk er uit kan zien. Het rapport is bedoeld om bewoners en andere initiatiefnemers te inspireren, de doelen te laten zien en om te laten zien dat deze doelen haalbaar zijn. In de WaterLab, die BSD hiermee lanceert, worden oplossingen ontworpen en getest om deze doelstellingen te realiseren. De waterketenpartners geven een eerste aanzet hiervoor met een menukaart van mogelijke maatregelen en technieken.

Download hier het rapport en de bijlagen:

Eindrapport Water Lab Brainport Smart District

Eindrapport Water Lab Brainport Smart District  – bijlagen

Klimaatadaptief watersysteem
Water is een belangrijk element voor onder andere energie, voedsel en klimaat. In Brainport Smart District wordt een circulair en klimaatadaptief watersysteem ontworpen dat bestand is tegen droogte en extreme neerslag. Het systeem gaat daarmee hittestress tegen

Inclusief en veerkrachtig watersysteem met bewoner centraal
Het is de gezamenlijke ambitie van de waterketenpartners om een inclusief en veerkrachtig watersysteem te creëren, toegesneden op klimaatverandering. De doelstellingen zijn integraal ontworpen met oplossingen voor andere BSD-programmalijnen, zoals circulariteit, gezondheid, voedsel, data en energie. De toekomstige bewoners van Brainport Smart District staan centraal, wat inhoudt dat het systeem een toegevoegde waarde biedt voor de samenleving. Water bevordert een gezond milieu en de gezondheid van bewoners, en het biedt slimme innovatieve diensten, die zowel functioneel als betaalbaar zijn.

Een vervolgstap van dit rapport is het verder uitwerken van een menukaart voor het circulaire watersysteem. Hierop staan oplossingen op perceel-, buurtschap- en wijkniveau.

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën rondom het circulaire watersysteem in BSD? Meld je aan op Brandevoort LAB!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

AANMELDEN BUSINESS CHALLENGE

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.