Het College van Burgemeester en Wethouders heeft afgelopen dinsdag ingestemd met de plannen voor Brainport Smart District. Daarmee heeft het College de denklijn zoals ontwikkeld en vastgesteld door de Stuurgroep BSD van harte onderschreven. Dit betekent dat het komende jaar met de uitvoering van onze plannen gestart wordt. De volgende stap is dat het College de stukken ter advisering voorlegt aan de Commissie Omgeving op 20 februari a.s. Daarna volgt de finale besluitvorming in de Gemeenteraadsvergadering van 27 februari a.s.

Lees meer