Online BSD Talkshow zaterdag 11 december 2021

Online BSD Talkshow zaterdag 11 december 2021

Zaterdag 11 december vond de Online BSD Talkshow plaats! Het doel van deze bijeenkomst was de gemeenteraad van Helmond informeren over alle ontwikkelingen binnen BSD, maar natuurlijk waren nauw betrokken initiatiefnemers ook welkom om online aan te haken. Talkshow host Tom Vaessen leidde de bijeenkomst en ontving diverse gasten aan tafel in de boerderij van BSD. Naast de gesprekken die Tom hield, werd er via een live verbinding met de ‘razende reporter’ Arnold Otten getoond wat er op dit moment in de wijk van de toekomst gebeurt. Arnold interviewde verschillende initiatiefnemers en toekomstige bewoners op meerdere locaties waar veel staat te gebeuren. Hij bracht onder andere een bezoekje aan de állereerste woning in de toekomstige wijk: CASA 1.0.

Nieuwsgierig geworden? Klik op deze link om de talkshow terug te kijken!

 

Bewoners gezocht voor de eerste woningen van mHome

Bewoners gezocht voor de eerste woningen van mHome

Het bouwen gaat van start! mHome plaatst vanaf begin volgend jaar 52 modulaire duurzame woningen. De 3-kamer woningen zijn bestemd voor de verhuur en geschikt voor 1 à 2 persoons huishoudens. Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de wijk van de toekomst. CASA 1.0, de woning die ontwikkeld is door studenten van Technische Universiteit Eindhoven en inmiddels gebouwd is, krijgt begin volgend jaar dus gezelschap van de mHomes. 

“Het is goed om te zien dat de ideeën en innovaties voor wonen in de toekomst in Brandevoort nu realiteit worden”, zegt wethouder Cathalijne Dortmans van gemeente Helmond. “Brainport Smart District zien we met elkaar als dé innovatieproeftuin van Nederland op het gebied van bouwen, wonen en samenleven. De woningen van mHome passen heel goed in deze visie als het gaat om duurzaamheid, circulariteit en gezondheid. Onze ambitie is om naast duurzaam en circulair ook vooral een sociaal samenhangende buurt te realiseren. De eerste bewoners die hier straks gaan wonen kunnen dus gezamenlijk hun buurt en leefomgeving mee vormgeven. Ik ben blij om te zien hoe betrokken ontwikkelaars zoals mHome op deze manier – samen met toekomstige bewoners – invulling geven aan het gedachtegoed van deze wijk van de toekomst.”   


Informatiebijeenkomst voor toekomstige bewoners

Het project van mHome is een mix van sociale huur en vrije sectorhuur. Ook creëert zorginstelling ORO zes Begeleid Wonen-plekken voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Nu de oplevering van de woningen dichterbij komt start de Nijmeegse ontwikkelaar met het informeren van geïnteresseerden. Vanaf nu kan men zich inschrijven voor de eerste informatieavond. Deze vindt online plaats op donderdag 2 december 2021. Meer informatie en aanmelden kan via: https://mhome.nu/brandevoort/


Sociale innovatie

In het opbouwen van de wijk staan de bewoners centraal. “Samen bepalen zij hoe hun leefomgeving vorm krijgt en de buurt tot leven komt”, aldus Erik van Bergen, projectleider mHome. Daarom is mHome op zoek naar bewoners die willen meedoen, meedenken en meebeslissen in en over hun wijk. “Iedereen is welkom en iedere bewoner kan op zijn of haar eigen manier iets toevoegen aan de gemeenschap. Klusjes doen voor de buren, de gezamenlijke tuin onderhouden, meedenken over de inrichting van de gezamenlijke ruimtes, ga zo maar door.” mHome bouwt aan een wijk waarin bewoners elkaar opzoeken om de buurt te ontwikkelen, vorm te geven en tot leven te brengen. Toekomstige bewoners spelen hierin een cruciale rol. 


Gezond en duurzaam wonen

Een mHome is een modulaire, duurzame en comfortabele 3-kamerwoning, geschikt voor 1 à 2-persoons huishoudens. Doordat de woning helemaal is gemaakt van natuurlijke materialen, heeft de mHome een gezond binnenklimaat en direct een positieve invloed op zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid en innerlijke rust. 

De basis van het mHome concept bestaat uit twee losse modules met veel mogelijkheden om te stapelen en schakelen. De modules zijn flexibel in functie en makkelijk te verplaatsen. De woningen worden gestapeld geplaatst. Rondom de woningen is veel ruimte voor gemeenschappelijk groen. Ook zijn er ruimten voor algemeen gebruik, met daarin bijvoorbeeld gezamenlijk te gebruiken wasmachines. 


De wijk van de toekomst 

De nieuwe ‘wijk van de toekomst’ is gelegen in de Helmondse wijk Brandevoort, tussen natuurgebied De Gulbergen, het Eindhovens kanaal en de verbindingsweg Helmond-Eindhoven. Op deze plek, waar nu nog vooral graslanden en akkers te vinden zijn, ontstaat de komende jaren een ‘proeftuin’ voor wonen en werken. Een plek waarin innovaties op het gebied van vervoer, gezondheid, data, energie en circulair bouwen worden ontwikkeld en toegepast. Zo komen er in de buurt verschillende mobiliteithubs, waar bewoners gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld deelauto’s, elektrische bakfietsen of andere nieuwe, slimme vormen van vervoer. De komende jaren worden er, naast de 52 mHomes, honderden woningen gerealiseerd. Vanwege nabije wegen en treinstation Brandevoort is de nieuwe wijk gunstig gelegen. 


BSD in het Groeifonds voorstel van BTIC

BSD in het Groeifonds voorstel van BTIC

Proces indiening aanvraag bij Nationaal Groeifonds

Eind mei heeft BSD zich formeel aangemeld bij het Nationaal Groeifonds om een aanvraag in te dienen. Op basis van deze aanmelding is BSD benaderd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met de vraag of wij wilden meewerken aan een breder voorstel dat BZK samen met BTIC (Bouw Techniek Innovatie Centrum) wilde gaan opstellen. BTIC is het innovatieprogramma gelieerd aan Bouwend Nederland, waarin de ministeries van BZK, Economische Zaken (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) samenwerken met drie technische universiteiten en TNO. Wij hebben ingestemd met de gecombineerde aanpak, omdat we inschatten dat een volledig zelfstandige aanvraag minder kansen zou bieden.

Sindsdien is een intensief traject met BZK en BTIC gestart om de propositie van BSD op te nemen in de aanvraag voor het Nationale Groeifonds, met BSD als één van de startconsortia. Een werkbezoek van een bestuurlijke delegatie van de Ministeries van BZK en EZK op 17 september aan o.a. BSD in Helmond, maakte deel uit van deze aanpak.

De afgelopen maanden is er intensief samengewerkt met veel partners aan de totstandkoming van de aanvraag. Daar hebben wij onze partners ook in de vakantiemaanden voor achtervolgd. Dat heeft ertoe geleid dat op vrijdag 29 oktober door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een voorstel voor ondersteuning is ingediend bij het Nationaal Groeifonds, waarin Brainport Smart District (BSD) definitief als startconsortium is opgenomen.


Impact

Voor de totale investering in Onderzoek & Innovatie binnen BSD (46.1 miljoen euro) hebben private partners de intentie uitgesproken om ca 23.1 miljoen euro te investeren. Daarnaast vragen we een eenmalige impuls van 18.7 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds. Deze middelen zullen, bij toekenning, worden ingezet ter dekking van een deel van de innovatiekosten, de financiering van de programmaorganisatie, de innovatieve infrastructuur, voor kennisdeling en de monitoring van de impact van onze projecten. 

Het is een positief signaal dat we weten dat we per 31 oktober 2021 deel uitmaken van een ingediend voorstel. Hiermee bestaat echter nog geen zekerheid over het vervolg van het proces.

Binnenkort komen de samenvattingen van de verschillende indieners via de website van het Groeifonds beschikbaar via: https://www.nationaalgroeifonds.nl/


Planning

De aanvraag voor het Nationaal Groeifonds kent de volgende procedure en planning:

Eind oktober: definitieve indiening door BZK van de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. BZK levert het voorstel daarbij in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). (AFGEROND)

T/m eind december/begin januari: RVO beoordeelt de toegangspoort eisen. Dan weet BSD begin januari 2022 of het voorstel door de toegangspoort is gekomen. 

Maart/ April 2022: Oordeel officiële commissie van het Nationaal Groeifonds gereed. Dan weet BSD definitief hoe het voorstel is beoordeeld.


Terugblik Network Event 11 november 2021

Terugblik Network Event 11 november 2021

11 november organiseerde BSD een Network Event om alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen binnen BSD. Er was een goede opkomst die onder andere bestond uit verschillende initiatiefnemers en mensen die geïnteresseerd zijn in wonen in de wijk van de toekomst.

David de Vries van Gemeente Helmond opende het event, waarna Yvon van Rozendaal van Woonbedrijf vertelde over de eerste CASA woning. Bernd Hendriksen van mHome nam ons digitaal mee in de modulaire, duurzame woningen die begin volgend jaar geplaatst worden en Frank Van Vliet informeerde ons over het Nieuw Stedenbouwkundig Masterplan en Beeldkwaliteitsplan van BSD. Ralf Fleuren van Stichting Stadslandbouw Brandevoort lichtte zijn initiatief binnen BSD toe (niet alleen door middel van zijn praatje, maar ook door zijn flitsende, groene outfit).Peter Portheine sloot af met de nieuwste ontwikkelingen. Leuk om vervolgens met iedereen bij te kunnen praten tijdens de netwerkborrel. Dank aan iedereen voor de geslaagde middag!

Ben je benieuwd naar de presentaties van deze middag? Klik hier om naar de PDF met alle presentaties te gaan.

 

Informatiebijeenkomst mHome

Informatiebijeenkomst mHome

De eerste modulaire, duurzame woningen worden in 2022 door mHome geplaatst in Brandevoort. Op 2 december om 19.00 uur organiseert mHome een eerste online informatiebijeenkomst om met geïnteresseerden in gesprek te gaan over wat wonen in een mHome in deze bijzondere wijk inhoudt.

Meld je nu aan voor de online bijeenkomst op 2 december en deel jouw ideeën met misschien wel jouw toekomstige buren. Meld je aan via www.mhome.nu/brandevoort.

”Handige elektrische bakfietsen en auto’s op station Brandevoort”

”Handige elektrische bakfietsen en auto’s op station Brandevoort”

Ralf Fleuren is gebruiker van het deelvervoer van de mobiliteitshub in Brandevoort. Lees hier over Ralfs ervaring met de elektrische bakfiets van Hely:

“’Hé wat handig, we kunnen nu in onze wijk zo’n gave elektrische bakfiets huren!’. Met die woorden reageerde ik thuis toen ik online zag dat Hely een mobiliteitshub opende op Station Brandevoort. We waren toen net thuis van een week Vlieland waar we met veel plezier precies dezelfde bakfietsen hadden gehuurd voor veel fietsplezier met twee kinderen in de bakfiets. We besloten dan ook meteen een ritje te boeken via de app én op pad te gaan in de regio.

Ik ben Ralf Fleuren en woon sinds 2007 in Brandevoort met mijn vrouw Annelous. We hebben momenteel een zoon van 5 jaar oud en een dochter van 2,5 en we gaan er graag met de fiets op uit. De wat verdere tochtjes vinden we erg leuk om met een elektrische bakfiets te doen; onze kinderen vinden het erg leuk om voor in de bak te zitten en je komt gemakkelijker wat verder in de beperkte tijd die er is. Even naar Het Wasven in Eindhoven of De Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel past ineens beter in het soms drukke weekendprogramma.

De bakfietsen die je in Brandevoort kunt huren zijn in aanschaf best duur. Ze zijn ook van hoge kwaliteit, liggen heel stabiel en zijn superfijn in het gebruik. Zo’n fiets kost ongeveer €5.000 in de aanschaf en dat is voor ons gezin geen goede optie. In de eerste plaats omdat het gewoon een heel grote uitgave is, in de tweede plaats omdat ik verwacht dat we zo’n bakfiets misschien helemaal niet zo vaak of lang zullen gebruiken. De optie om zo’n fiets af en toe te huren is een hele goede voor ons, je blijft dan lekker flexibel.

Sowieso is gebruik maken van deelvervoer, en zeker elektrisch vervoer, iets wat ons aanspreekt. We hebben momenteel nog twee auto’s maar willen in de toekomst terug naar één duurzame auto, liefst volledig elektrische of anders hybride. De aanwezigheid van deelvervoer in de wijk is een mooie aanvulling op veranderende behoeftes, je bent flexibel en wendbaar erdoor. En fietsen spreekt ons ook erg aan; lekker in de buitenlucht, beweging en je ontdekt je eigen omgeving steeds weer op een andere manier.

Ik heb geen aandelen Hely, maar juich het zeker toe dat er in Brandevoort zo’n hub is én blijft. En dat die hubs ook in de rest van Helmond én regio Brainport komen.”

De mobiliteitshub in Brandevoort wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Helmond, Hely en EIT Urban Mobility.

Business Challenge Wave 5: Werken en Ondernemen in BSD

Business Challenge Wave 5: Werken en Ondernemen in BSD

In de vijfde wave van de BSD Business Challenge besteden we aandacht aan Werken en ondernemen in BSD. Door Covid19 is het thuiswerken in een stroomversnelling gekomen en zijn steeds meer organisaties op zoek naar nieuwe, flexibele kantooroplossingen. Voor deze wave zijn we daarom op zoek naar ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen.

In het Stedelijk plan voor BSD werken we sinds 2017 met een uitgangspunt om wonen en werken in een meer hybride vorm fysiek bij elkaar te brengen. Daarvoor hebben we ca. 8 ha grond beschikbaar, verdeeld over de woningbouw plots in BSD. Daarnaast hebben we ruimte om ca. 4 ha te ontwikkelen als concentratie ‘bedrijventerrein’. Toen we dit plan ontwikkelden kenden we nog geen Covid19. Inmiddels kwam onder invloed hiervan het denken in een versnelling en het volgende artikel van McKinsey beschrijft dit zeer treffend:

“Vóór de pandemie bestond het idee dat kantoren cruciaal waren voor productiviteit, cultuur en het winnen van de oorlog om talent. Bedrijven streden intensief om eersteklas kantoorruimte in grote stedelijke centra over de hele wereld, en velen concentreerden zich op oplossingen die samenwerking bevorderden. Verdichting, open kantoorontwerpen, hoteling en coworking was het adagium.

Maar schattingen suggereren dat begin april 62 procent van de werkende Amerikanen tijdens de crisis thuis werkte, vergeleken met ongeveer 25 procent een paar jaar geleden. Tijdens de pandemie waren veel mensen verrast door hoe snel en effectief technologieën voor videoconferenties en andere vormen van digitale samenwerking werden toegepast. Voor velen waren de resultaten beter dan gedacht.

Volgens onderzoek van McKinsey geeft 80 procent van de ondervraagden aan dat ze graag thuis werken. Eenenveertig procent zegt productiever te zijn dan voorheen en 28 procent dat ze even productief zijn. Veel werknemers die zijn verlost van lange reizen en reizen, hebben productievere manieren gevonden om die tijd door te brengen, genoten van een grotere flexibiliteit bij het combineren van hun persoonlijke en professionele leven en besloten dat ze liever thuis werken dan op kantoor. Veel organisaties denken dat ze toegang hebben tot nieuw talent met minder lokale beperkingen, innovatieve processen kunnen toepassen om de productiviteit te verhogen, een nog sterkere cultuur te creëren en de vastgoedkosten aanzienlijk te verlagen.

Maar is het mogelijk dat de voldoening en productiviteit die mensen nu ervaren bij het werken vanuit huis, het product is van het sociale kapitaal dat is opgebouwd door talloze uren van waterkoeler gesprekken, vergaderingen en sociale engagementen vóór het uitbreken van de crisis? Zullen bedrijfsculturen en gemeenschappen in de loop van de tijd eroderen zonder fysieke interactie? Worden geplande en ongeplande momenten van samenwerking verstoord? Komt er minder mentorschap en talentontwikkeling? Is thuiswerken alleen gelukt omdat het als tijdelijk wordt beschouwd, niet als permanent?”

Wonen, werken en ondernemen

In het licht van de BSD-ambitie besteden we in Wave 5 van onze Business Challenge extra aandacht aan ideeën, plannen en experimenten die ons kunnen helpen om voor deze ontwikkeling nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen. Dit mag dus gaan over combinaties van wonen en werken aan huis, flexibele (semi) lokale tijdelijke en flexibele kantooroplossingen eventueel gecombineerd met andere functies in BSD (logistiek, mobiliteit etc.), maar ook ideeën om de 4 ha bedrijventerrein op een BSD wijze invulling te geven en mogelijkheden om nieuw ondernemerschap te stimuleren en vooruit te helpen. Houdt daarbij in de gaten dat alle voorstellen zich moeten confirmeren aan onze innovatie ambities zoals vastgelegd in het Q-Book, dat u op onze website kan vinden.

Lees meer over de Business Challenges van Brainport Smart District

Glasvezel in Brainport Smart District maakt ambities mogelijk

Glasvezel in Brainport Smart District maakt ambities mogelijk

De slimste wijk van de wereld vraagt natuurlijk om een robuuste en slimme digitale snelweg. Met de plaatsing van het eerste glasvezelknooppunt (PoP) in de Helmondse slimme wijk Brainport Smart District op donderdag 5 augustus is hiervoor het digitale fundament gelegd. Aangelegd door Glasvezel Helmond.

Brainport Smart District (BSD) in Helmond wordt een slimme woon- en werkwijk waar nieuwe technologieën worden toegepast en bewoners een centrale rol spelen in de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Communicatie, data, informatie, kennis en het delen daarvan spelen daarin een belangrijke rol. Daarvoor is een hoogwaardige digitale infrastructuur nodig. Een infrastructuur die bovendien voorziet in borging van veiligheid en privacy en tevens de weg opent naar allerlei maatschappelijke diensten via de BrabantRing. De BrabantRing koppelt bestaande glasvezelnetwerken van verschillende aanbieders aan elkaar en maakt daarover een veilige, betrouwbare en betaalbare digitale dataverbinding tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Brabant mogelijk.

Onbegrensde digitale mogelijkheden
Glasvezel Helmond legt in heel Helmond glasvezel aan. Van het buitengebied, industrieterreinen, zakelijke locaties, woonwijken tot in het centrum en nu dus ook in BSD. Directeur Henri de Bekker: “De innovatieve ontwikkelingen in Brainport Smart District vragen om een robuuste digitale snelweg. Om die reden heeft Glasvezel Helmond BV het initiatief genomen om BSD te voorzien van glasvezel. Het is een open netwerk voor onbegrensde mogelijkheden in deze slimme wijk. De CASA woningen die nu in aanbouw zijn worden straks al aangesloten op glasvezel en dat geldt ook voor het kantoor van de Stichting BSD zelf. Dat is pas het begin. We willen behalve de snelweg ook diverse toegevoegde functies mogelijk maken. Dat doen we door ons netwerk aan te sluiten op de BrabantRing zodat allerlei maatschappelijke diensten beschikbaar worden. Snel, veilig en betrouwbaar. Denk aan ziekenhuisdiensten, zorg-op-afstand, openbaar wifi, adaptieve straatverlichting of huis- en wijkbeveiliging.”

Zeggenschap over data
Peter Portheine, directeur BSD: “Binnen BSD is een hoogwaardige digitale infrastructuur nodig die het mogelijk maakt om innovatieve, data gedreven diensten aan bewoners te kunnen aanbieden. Bewoners hebben daarbij zeggenschap over de data die verzameld wordt. Die zeggenschap is niet vanzelfsprekend. Daarnaast willen we dat bedrijven data gaan delen, met inachtneming van de privacy van bewoners, om continu innovaties te bevorderen. Ook dit is geen vanzelfsprekendheid en vereist een slimme digitale infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat nu nog nergens in Nederland en gaan we hier realiseren.” Glasvezel Helmond zet nu, samen met BSD, de eerste stap die het mogelijk maakt om deze ambities te verwezenlijken.

PoP
Het glasvezelknooppunt, ook wel PoP  (Point of Presence) genoemd is vergelijkbaar met een elektriciteitshuisje: het is een hoofdverdeelstation van waaruit de glasvelkabels naar de woningen gaan. De PoP is geplaatst bij de rotonde Neervoortse Dreef / De Voort.

Op de foto: Peter Portheine, directeur BSD (links) en Perry van de Goorberg (mede-directeur Glasvezel Helmond) bij de nieuwe PoP .

College stemt in met overeenkomst mHome

College stemt in met overeenkomst mHome

Al eerder hebben we geschreven over mHome maar het is nu definitief: de ontwikkelaar uit Nijmegen gaat de eerste 52 tijdelijke woningen in BSD ontwikkelen. Dinsdag 20 juli heeft het college van B&W van Helmond dit formeel bevestigd.

Sociaal & duurzaam
De woningen van mHome zijn gemaakt van hoofdzakelijk circulaire en na-groeibare ecologische (bio-based) bouwmaterialen. Daarnaast zijn de mHomes makkelijk herbruikbaar en herplaatsbaar. Dit maakt dat deze woningen goed passen in de ambities van BSD op het gebied van circulariteit. Daarnaast wil mHome excelleren op de programmalijn Participatie. mHome wil namelijk niet alleen een woning aanbieden, maar wil juist samen met de toekomstige bewoners bouwen aan de woonomgeving. Zo wil mHome werken aan een gemeenschap en bijvoorbeeld samen met bewoners invulling geven aan de gezamenlijke (buiten)ruimtes. Na de zomer van 2021 wordt dit participatieproces verder vormgegeven. In de herfst zal dan de werving van de bewoners starten.

Terugblik presentatie Stedenbouwkundig Masterplan en Beeldkwaliteitsplan

Terugblik presentatie Stedenbouwkundig Masterplan en Beeldkwaliteitsplan

Onlangs presenteerden we tijdens een succesvolle online bijeenkomst de ontwikkeling van het Stedenbouwkundig Masterplan en het Beeldkwaliteitsplan. Partners, inwoners, raadsleden: het deelnemersveld was breed. En: de reacties overwegend positief.

 

Bijeenkomst gemist?

Kijk dan de opname terug. En heb je nog suggesties of opmerkingen? Ook die kun je, voor 30 juli, met ons delen via BrandevoortLAB.