Gemeente Eindhoven en BSD bekrachtigen samenwerking ethische commissie

Gemeente Eindhoven en BSD bekrachtigen samenwerking ethische commissie

Maakt een digitale deurbel de buurt veiliger? Zorgt een virtueel loket dat iedereen eerlijker wordt geholpen? Geeft een digital twin een juist beeld van het nieuwe stadsplan? Het zijn enkele vragen waarover een ethische commissie zich kan buigen. Vanaf 1 april beschikt Eindhoven over een onafhankelijke ethische commissie die het college en de raad kan adviseren over complexe vraagstukken. Het digitale tijdperk biedt namelijk veel kansen, maar kent ook risico’s. Het stadsbestuur heeft de verantwoordelijkheid om daarvan een goede inschatting te maken.

Eindhoven heeft de samenwerking gezocht met BSD, waar al enige tijd een ethische commissie actief is. De ethische commissie zal nu ook Eindhoven adviseren aan de hand van het waardenkader dat de gemeenteraad van Eindhoven heeft vastgesteld met publieke waarden als autonomie, mensgericht, privacy, veiligheid, controle, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Stijn Steenbakkers: “Ethiek, het goede doen, rondom digitalisering is een steeds belangrijker onderdeel in een hoog innovatieve en snel digitaler wordende wereld. Het gaat niet alleen om wat er allemaal kan en mogelijk is maar ook om wat we ‘moeten willen’. Een externe ethische commissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft werkt hier enorm bij.”

De vraagstukken die voortvloeien uit de toenemende digitalisering van de samenleving spelen ook binnen BSD een grote rol. BSD wil de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit inzetten om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. BSD heeft al in een vroeg stadium een Ethisch Team samengesteld dat gevraagd en ongevraagd het bestuur van de stichting advies geeft bij het toepassen van nieuwe technologie. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Helmond (voorzitter), Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development, Provincie Noord-Brabant en Universiteit van Tilburg.

“Het is goed om te zien dat de activiteiten van BSD zich verder uitstrekken dan alleen de gemeente Helmond. BSD is een toonaangevend initiatief. Het streven is dat zoveel mogelijk partijen leren van de ontwikkelingen en uitdagingen in BSD. De regio moet kunnen meeprofiteren van de ervaringen die we in onze proeftuin opdoen. Samenwerking op vraagstukken waarvoor we de ethische commissie willen inzetten, dragen hieraan bij”, aldus Cathalijne Dortmans, voorzitter van stichting BSD en wethouder in Helmond.

Het instellen van een ethische commissie past in een landelijke ontwikkeling, in enkele andere gemeenten zijn dergelijke commissies ook al actief. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten volgt deze ontwikkeling op de voet. Ben Kokkeler, Lector Digitalisering & Veiligheid bij AVANS Hogeschool is betrokken bij dergelijke landelijke ontwikkelingen en is sinds 2020 voorzitter van het Ethisch Team van BSD. Ben Kokkeler: “het is goed dat stadsbesturen zich tijdig laten adviseren over de ethische aspecten bij de inzet van technologie, zodat ze de toepassing ervan nog kunnen beïnvloeden. Ook in Eindhoven en Helmond hebben burgers en ondernemers veel vragen over de impact van digitalisering op hun leef- en werkomgeving. Vanuit hun eindverantwoordelijkheid kunnen deze gemeenten nu beter onderbouwd tot een eigen afweging komen.”

De ethische commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Ben Kokkeler (voorzitter): Lector AVANS Hogeschool Digitalisering & Veiligheid
  • Esther Keymolen: Hoogleraar Digital Technology Regulation, Tilburg University
  • Valerie Frissen: Hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering Universiteit Leiden, en directeur SIDN Fonds
  • Ivonne Jansen-Dings: Strategisch Adviseur Technology & Society Provincie Zuid-Holland
  • Daniel Tijink: MT-lid zorg, strategie en ethiek bij ECP | Platform voor de informatie samenleving
  • Rinie van Est: Onderzoekscoördinator Rathenau Instituut, en hoogleraar Technology Assessment and Governance bij TUe

Proost op de eerste groep bewoners van de wijk van de toekomst!

Proost op de eerste groep bewoners van de wijk van de toekomst!

Met het plaatsen van de eerste vier duurzame, modulaire woningen verwelkomen gemeente Helmond, Stichting Brainport Smart District (BSD) en ontwikkelaar mHome de eerste groep bewoners van de ‘wijk van de toekomst’. Wethouder Cathalijne Dortmans heette op vrijdag 11 maart de bewoners welkom. Daarmee markeerde ze ook de start van de bouw van dit nieuwe gedeelte van Brandevoort.

Wethouder Cathalijne Dortmans: “Na vier jaar voorbereiding is het eindelijk zover. Nadat eind vorig jaar de allereerste bewoner van de wijk van de toekomst zijn intrek nam in de CASA-woning, worden nu de eerste modulaire woningen opgeleverd. De CASA-woning en het mHome project vormen samen de eerste sprekende voorbeelden van de innovatieve wijk. BSD is niet zomaar een wijk, maar een proeftuin waar onder andere kennisontwikkeling, nieuwe manieren van samenwerken, duurzamere en slimmere woningen, een sociale, veilige en gezonde omgeving, CO2-reductie én slimme mobiliteitsoplossingen centraal staan. Maar ook een wijk die sterk inzet op community building en participatie. De bewoners bepalen samen hoe hun leefomgeving tot leven komt.”


Samen de buurt vormgeven
De eerste vier van de 52 modulaire woningen (mHomes) zijn geplaatst op Telkesveld. De straat is vernoemd naar Mária Telkes, een Hongaars-Amerikaans onderzoekster die in 1948 de eerste woning op zonne-energie bouwde. De bewoners van Telkesveld gaan gezamenlijk aan de slag met het vormgeven van hun buurt waar ze gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen delen. Ze beslissen hoe ze deze ruimtes en tuin willen inrichten en hoe ze het onderhoud organiseren. Met het tuinpakket dat ze als welkomstcadeau kregen, kunnen ze alvast een mooie start maken met het aanleggen van de gemeenschappelijke tuin. Een mooi voorbeeld voor het hele BSD-gebied waar de komende jaren het ‘nieuwe wonen’ vorm krijgt. De verwachting is dat in het najaar van 2022 de laatste blokken mHomes zijn geplaatst.

Inclusieve wijk
De mHomes die ontwikkelaar mHome hier in de wijk van de toekomst laat verrijzen, zijn een mix van sociale huur en vrije sector huur. Bernd Hendriksen van mHome: “De 3-kamer woningen zijn geschikt voor 1 à 2 persoons huishoudens en gebouwd met natuurlijke materialen. De flexibele woonmodules zijn duurzaam en werken positief op de gezondheid dankzij het materiaalgebruik en het gunstige binnenklimaat.”

Zes mHomes zijn bestemd voor Begeleid Wonen-plekken voor mensen met een verstandelijke beperking via zorginstelling ORO. Wethouder Dortmans: “De wijk van de toekomst wordt een inclusieve wijk waar iedereen onderdeel is van de gemeenschap. Iedereen is hier welkom en kan meedoen. Jong of oud, arm of rijk, met of zonder beperking. De eerste bewoners hebben de mooie uitdaging om zo’n eerste gemeenschap samen vorm te gaan geven.”

Gemeenteraad stemt in met Masterplan en Beeldkwaliteitsplan

Gemeenteraad stemt in met Masterplan en Beeldkwaliteitsplan

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Masterplan en Beeldkwaliteitsplan van BSD.

Bouw van CASA-woning afgerond

Bouw van CASA-woning afgerond

Na zes jaar ontwikkelen, ontwerpen en bouwen is het slimme en extreem duurzame CASA 1.0-huis van TU/e-studententeam CASA af; de allereerste woning in de wijk van de toekomst. Het zijn sociale huurwoningen van woningcorporatie Woonbedrijf. Met slechts de stroom van een aquariumpompje kan de woning in de winter verwarmd worden, door warmte die in de zomer opgewekt is. De studenten van de TU Eindhoven werkten tijdens het project samen met bouwbedrijf Hurks en woningcorporatie Woonbedrijf.

De betonloze appartementen – gemaakt van staal en volledig herbruikbaar hout – kennen een innovatief klimaatsysteem; de warmtepomp werkt op gelijkstroom – die is opgewekt door zonnepanelen – staat vooral in de zomer aan en niet in de winter. Daardoor is er veel minder stroom nodig om het huis te verwarmen. Het geheim hierachter bevindt zich onder het huis: het gaat om een waterbassin van 104 kubieke meter. De warmtepomp onttrekt tegelijkertijd warmte uit de woning in de zomer, die vervolgens wordt gebruikt om het bassin onder het huis te verwarmen. Die warmte wordt dan in de koude wintermaanden gebruikt om het hele huis te verwarmen.

Piekbelasting voorkomen
Er is via dit systeem dus geen sprake van overtollige energie in de zomer en een tekort in de winter, waarmee een piekbelasting op het elektriciteitsnet wordt voorkomen. De energie die de warmtepomp gebruikt is afkomstig van het energiedak, dat via een zonnepaneel en zonneboiler zowel elektriciteit als warmte opwekt. CASA 1.0 bestaat daarmee in feite uit nul-op-de-meter-woningen.

Daarnaast beschikt het huis over vraaggestuurde ventilatie. Sensoren meten de luchtkwaliteit en temperatuur, ventileren als het nodig is. Door een compleet gelijkstroomnet voor de zonnepanelen, warmtepomp, accu en verlichting gaat er geen energie verloren bij de omzetting van wisselspanning naar gelijkspanning.

De service core
De verwarming en verschillende technieken komen samen in het hart van het huis: de service core. Om alle systemen met elkaar te kunnen laten communiceren en aan te sturen, ontwierp Team CASA zelf de regeltechniek. En creëerde zo naast een duurzaam ook een slim huis.

Ook op bouwkundig gebied is er veel aandacht voor duurzaamheid. Zo is de gevelbekleding van bamboe. Dit materiaal is CO2-neutraal en volledig onderhoudsvrij en brandwerend. Verder bestaat de woning uit losse modulaire eenheden, die bij de montage geen ‘lijm’ (zoals beton) vereisen. Team CASA gebruikt bewust geen beton, vanwege de negatieve impact op het milieu.

Eerste bewoner
Teammanager Antoine Post is zelf sinds een paar maanden de eerste bewoner van één van de CASA 1.0-appartementen. De andere twee appartementen gaat Woonbedrijf verhuren. Antoine is blij met het resultaat. “We hebben wat vertraging opgelopen, onder meer vanwege de langere levertijden van bouwmaterialen, maar ons doel was een duurzaam, comfortabel en betaalbaar huis ontwikkelen. Dat is gelukt!”

Het studententeam zelf heeft inmiddels een nieuwe uitdaging gevonden. De afgelopen periode zijn de leden druk bezig geweest met het ontwikkelen van een proces voor gelokaliseerde waterstofproductie uit biomassa. Het doel is om dit proces toe te passen op de gebouwde omgeving om zo waterstof als duurzame energiebron te gebruiken en de energietransitie verder te versnellen.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Het CASA 1.0 project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid, de Metropoolregio Eindhoven en een bijdrage uit de subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant. Verdere ontwikkeling wordt medegefinancierd met een Topsector Energiesubsidie (Demonstratie Energie Innovatie) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

11 maart: officieel startschot wijk van de toekomst!

11 maart: officieel startschot wijk van de toekomst!

Het is zover! Op 11 maart verwelkomen gemeente Helmond en Stichting Brainport Smart District de bewoners van de eerste woningen in de wijk van de toekomst. Begin maart worden de eerste 4 duurzame en modulaire mHomes geplaatst. Daarmee gaat de bouw van  het nieuwe gedeelte van Brandevoort nu officieel van start. BSD markeert dit moment samen met genodigden door het ‘onthullen’ van de eerste woningen en een symbolisch sleuteloverdracht aan de bewoners . 

Uniek wonen op Telkesveld

mHome gaat in totaal 52 modulaire huurwoningen in Brandevoort plaatsen die geschikt zijn voor 1 á 2 persoons huishoudens. Deze worden gestapeld geplaatst op Telkesveld; het eerste bewoonde kavel in de wijk van de toekomst. mHomes zijn duurzame woningen gemaakt van enkel natuurlijke materialen. Hierdoor heeft de mHome een gezond binnenklimaat, wat direct een positief effect heeft op zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid. Bovendien is rondom de woningen veel ruimte voor gemeenschappelijk groen.  

Daarnaast zijn er ook ruimtes voor algemeen gebruik. Er komt bijvoorbeeld een ruimte met daarin gezamenlijk te gebruiken wasmachines. Dit sluit helemaal aan bij de gedachte van mHome om een buurt te creëren waarin bewoners samen de buurt ontwikkelen, vormgeven en tot leven brengen. Het uitgangspunt is dat iedereen welkom is in de nieuwe wijk en op zijn of haar eigen manier iets kan toevoegen aan de gemeenschap. 

De buurt krijgt vorm

Maar de nieuwe bewoners van Telkesveld zijn niet alleen, want aan de overkant van het kavel is de CASA-woning te vinden. Hier nam vorig jaar een student van de Technische Universiteit Eindhoven zijn intrek, nadat hij met zijn team (genaamd Team CASA) deze woning had ontwikkeld. Naast de student zal er nog een bewoner binnenkort intrekken in het tweede beschikbare appartement in de woning. 

Verder gaat Stichting Stadslandbouw Brandevoort bijna van start met het aanleggen van de tuin voor de toekomstige stadsboerderij bij de Diepenbroek. Ook de plannen van het CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) onder de naam ‘Buitengewoon’ worden dit jaar uitgevoerd. In het najaar van 2022 wordt gestart met de bouw van het appartementengebouw dat zal bestaan uit 15 appartementen met een aantal gezamenlijke voorzieningen. Mooie ontwikkelingen dus!

Inschrijving eerste woningen mHome geopend!

Inschrijving eerste woningen mHome geopend!

Zie jij jezelf al wonen in een mHome? Het is vanaf nú mogelijk om je in te schrijven voor de sociale- en vrije sector huurwoningen van mHome op Telkesveld in Brandevoort. Bekijk de afbeeldingen onderaan de pagina om een impressie van een mHome te krijgen.

Via deze link schrijf je je in om één van de eerste bewoners van de wijk van de toekomst te worden. 

Heb je vragen? Mail dan naar telkesveld@mhome.nu

Online BSD Talkshow zaterdag 11 december 2021

Online BSD Talkshow zaterdag 11 december 2021

Zaterdag 11 december vond de Online BSD Talkshow plaats! Het doel van deze bijeenkomst was de gemeenteraad van Helmond informeren over alle ontwikkelingen binnen BSD, maar natuurlijk waren nauw betrokken initiatiefnemers ook welkom om online aan te haken. Talkshow host Tom Vaessen leidde de bijeenkomst en ontving diverse gasten aan tafel in de boerderij van BSD. Naast de gesprekken die Tom hield, werd er via een live verbinding met de ‘razende reporter’ Arnold Otten getoond wat er op dit moment in de wijk van de toekomst gebeurt. Arnold interviewde verschillende initiatiefnemers en toekomstige bewoners op meerdere locaties waar veel staat te gebeuren. Hij bracht onder andere een bezoekje aan de állereerste woning in de toekomstige wijk: CASA 1.0.

Nieuwsgierig geworden? Klik op deze link om de talkshow terug te kijken!

 

Bewoners gezocht voor de eerste woningen van mHome

Bewoners gezocht voor de eerste woningen van mHome

Het bouwen gaat van start! mHome plaatst vanaf begin volgend jaar 52 modulaire duurzame woningen. De 3-kamer woningen zijn bestemd voor de verhuur en geschikt voor 1 à 2 persoons huishoudens. Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de wijk van de toekomst. CASA 1.0, de woning die ontwikkeld is door studenten van Technische Universiteit Eindhoven en inmiddels gebouwd is, krijgt begin volgend jaar dus gezelschap van de mHomes. 

“Het is goed om te zien dat de ideeën en innovaties voor wonen in de toekomst in Brandevoort nu realiteit worden”, zegt wethouder Cathalijne Dortmans van gemeente Helmond. “Brainport Smart District zien we met elkaar als dé innovatieproeftuin van Nederland op het gebied van bouwen, wonen en samenleven. De woningen van mHome passen heel goed in deze visie als het gaat om duurzaamheid, circulariteit en gezondheid. Onze ambitie is om naast duurzaam en circulair ook vooral een sociaal samenhangende buurt te realiseren. De eerste bewoners die hier straks gaan wonen kunnen dus gezamenlijk hun buurt en leefomgeving mee vormgeven. Ik ben blij om te zien hoe betrokken ontwikkelaars zoals mHome op deze manier – samen met toekomstige bewoners – invulling geven aan het gedachtegoed van deze wijk van de toekomst.”   


Informatiebijeenkomst voor toekomstige bewoners

Het project van mHome is een mix van sociale huur en vrije sectorhuur. Ook creëert zorginstelling ORO zes Begeleid Wonen-plekken voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Nu de oplevering van de woningen dichterbij komt start de Nijmeegse ontwikkelaar met het informeren van geïnteresseerden. Vanaf nu kan men zich inschrijven voor de eerste informatieavond. Deze vindt online plaats op donderdag 2 december 2021. Meer informatie en aanmelden kan via: https://mhome.nu/brandevoort/


Sociale innovatie

In het opbouwen van de wijk staan de bewoners centraal. “Samen bepalen zij hoe hun leefomgeving vorm krijgt en de buurt tot leven komt”, aldus Erik van Bergen, projectleider mHome. Daarom is mHome op zoek naar bewoners die willen meedoen, meedenken en meebeslissen in en over hun wijk. “Iedereen is welkom en iedere bewoner kan op zijn of haar eigen manier iets toevoegen aan de gemeenschap. Klusjes doen voor de buren, de gezamenlijke tuin onderhouden, meedenken over de inrichting van de gezamenlijke ruimtes, ga zo maar door.” mHome bouwt aan een wijk waarin bewoners elkaar opzoeken om de buurt te ontwikkelen, vorm te geven en tot leven te brengen. Toekomstige bewoners spelen hierin een cruciale rol. 


Gezond en duurzaam wonen

Een mHome is een modulaire, duurzame en comfortabele 3-kamerwoning, geschikt voor 1 à 2-persoons huishoudens. Doordat de woning helemaal is gemaakt van natuurlijke materialen, heeft de mHome een gezond binnenklimaat en direct een positieve invloed op zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid en innerlijke rust. 

De basis van het mHome concept bestaat uit twee losse modules met veel mogelijkheden om te stapelen en schakelen. De modules zijn flexibel in functie en makkelijk te verplaatsen. De woningen worden gestapeld geplaatst. Rondom de woningen is veel ruimte voor gemeenschappelijk groen. Ook zijn er ruimten voor algemeen gebruik, met daarin bijvoorbeeld gezamenlijk te gebruiken wasmachines. 


De wijk van de toekomst 

De nieuwe ‘wijk van de toekomst’ is gelegen in de Helmondse wijk Brandevoort, tussen natuurgebied De Gulbergen, het Eindhovens kanaal en de verbindingsweg Helmond-Eindhoven. Op deze plek, waar nu nog vooral graslanden en akkers te vinden zijn, ontstaat de komende jaren een ‘proeftuin’ voor wonen en werken. Een plek waarin innovaties op het gebied van vervoer, gezondheid, data, energie en circulair bouwen worden ontwikkeld en toegepast. Zo komen er in de buurt verschillende mobiliteithubs, waar bewoners gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld deelauto’s, elektrische bakfietsen of andere nieuwe, slimme vormen van vervoer. De komende jaren worden er, naast de 52 mHomes, honderden woningen gerealiseerd. Vanwege nabije wegen en treinstation Brandevoort is de nieuwe wijk gunstig gelegen. 


BSD in het Groeifonds voorstel van BTIC

BSD in het Groeifonds voorstel van BTIC

Proces indiening aanvraag bij Nationaal Groeifonds

Eind mei heeft BSD zich formeel aangemeld bij het Nationaal Groeifonds om een aanvraag in te dienen. Op basis van deze aanmelding is BSD benaderd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met de vraag of wij wilden meewerken aan een breder voorstel dat BZK samen met BTIC (Bouw Techniek Innovatie Centrum) wilde gaan opstellen. BTIC is het innovatieprogramma gelieerd aan Bouwend Nederland, waarin de ministeries van BZK, Economische Zaken (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) samenwerken met drie technische universiteiten en TNO. Wij hebben ingestemd met de gecombineerde aanpak, omdat we inschatten dat een volledig zelfstandige aanvraag minder kansen zou bieden.

Sindsdien is een intensief traject met BZK en BTIC gestart om de propositie van BSD op te nemen in de aanvraag voor het Nationale Groeifonds, met BSD als één van de startconsortia. Een werkbezoek van een bestuurlijke delegatie van de Ministeries van BZK en EZK op 17 september aan o.a. BSD in Helmond, maakte deel uit van deze aanpak.

De afgelopen maanden is er intensief samengewerkt met veel partners aan de totstandkoming van de aanvraag. Daar hebben wij onze partners ook in de vakantiemaanden voor achtervolgd. Dat heeft ertoe geleid dat op vrijdag 29 oktober door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een voorstel voor ondersteuning is ingediend bij het Nationaal Groeifonds, waarin Brainport Smart District (BSD) definitief als startconsortium is opgenomen.


Impact

Voor de totale investering in Onderzoek & Innovatie binnen BSD (46.1 miljoen euro) hebben private partners de intentie uitgesproken om ca 23.1 miljoen euro te investeren. Daarnaast vragen we een eenmalige impuls van 18.7 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds. Deze middelen zullen, bij toekenning, worden ingezet ter dekking van een deel van de innovatiekosten, de financiering van de programmaorganisatie, de innovatieve infrastructuur, voor kennisdeling en de monitoring van de impact van onze projecten. 

Het is een positief signaal dat we weten dat we per 31 oktober 2021 deel uitmaken van een ingediend voorstel. Hiermee bestaat echter nog geen zekerheid over het vervolg van het proces.

Binnenkort komen de samenvattingen van de verschillende indieners via de website van het Groeifonds beschikbaar via: https://www.nationaalgroeifonds.nl/


Planning

De aanvraag voor het Nationaal Groeifonds kent de volgende procedure en planning:

Eind oktober: definitieve indiening door BZK van de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. BZK levert het voorstel daarbij in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). (AFGEROND)

T/m eind december/begin januari: RVO beoordeelt de toegangspoort eisen. Dan weet BSD begin januari 2022 of het voorstel door de toegangspoort is gekomen. 

Maart/ April 2022: Oordeel officiële commissie van het Nationaal Groeifonds gereed. Dan weet BSD definitief hoe het voorstel is beoordeeld.


Terugblik Network Event 11 november 2021

Terugblik Network Event 11 november 2021

11 november organiseerde BSD een Network Event om alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen binnen BSD. Er was een goede opkomst die onder andere bestond uit verschillende initiatiefnemers en mensen die geïnteresseerd zijn in wonen in de wijk van de toekomst.

David de Vries van Gemeente Helmond opende het event, waarna Yvon van Rozendaal van Woonbedrijf vertelde over de eerste CASA woning. Bernd Hendriksen van mHome nam ons digitaal mee in de modulaire, duurzame woningen die begin volgend jaar geplaatst worden en Frank Van Vliet informeerde ons over het Nieuw Stedenbouwkundig Masterplan en Beeldkwaliteitsplan van BSD. Ralf Fleuren van Stichting Stadslandbouw Brandevoort lichtte zijn initiatief binnen BSD toe (niet alleen door middel van zijn praatje, maar ook door zijn flitsende, groene outfit).Peter Portheine sloot af met de nieuwste ontwikkelingen. Leuk om vervolgens met iedereen bij te kunnen praten tijdens de netwerkborrel. Dank aan iedereen voor de geslaagde middag!

Ben je benieuwd naar de presentaties van deze middag? Klik hier om naar de PDF met alle presentaties te gaan.