BUSINESS
CHALLENGE

DOE MEE AAN DE BUSINESS CHALLENGE EN TREED TOE TOT HET BUSINESS NETWORK BSD

Brainport Smart District is een woon- en werkomgeving die de toekomst laat leven. Er verrijzen ongeveer 1500 woningen en er komt een bedrijventerrein. Een toekomst die nu begint en die smart, beter, duurzamer, socialer en mooier is.Hier, in de Helmondse wijk Brandevoort, wordt het DNA van Brainport in de praktijk zichtbaar. Ideeën en nieuwe technologieën komen samen in het ‘living lab’ dat Brainport Smart District is.

Challenge
Wij dagen bedrijven, organisaties, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit om innovatieve producten en/of diensten die passen bij de uitgangpunten en filosofie van Brainport Smart District met ons te delen. Denkt u op een van de thema’s circulaire wijk, mobiliteit, participatie, sociale en veilige wijk, energie, health of data een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Brainport Smart District, grijp dan deze mogelijkheid en doe mee.

In het inspiratieboek Brainport Smart District vindt u voorstellen van mogelijke projecten binnen Brainport Smart District.

Aanmelden
In het aanmeldformulier kunt u aangeven op welke thema’s uw organisatie een toegevoegde waarde kan hebben voor Brainport Smart District en op welke manier uw bedrijf of organisatie, Brainport Smart District kan helpen zich te ontwikkelen. En omgekeerd op welke wijze wij uw organisatie kunnen helpen in de ontwikkeling van innovatieve technologieën die een plek kunnen krijgen in onze nieuwe wijk.

Meld uw project aan voor 1 augustus 2019. 
Daarna zullen wij de projecten die door de eerste selectieronde komen vragen om een pitch te houden. De data van deze pitches zullen wij nog bekendmaken. Wij zullen de meest kansrijke projecten ook financieel ondersteunen.

Zo kunnen we samen de ongekende kansen en mogelijkheden van het ‘living lab’ Brainport Smart District ten volle benutten.

Het reglement van de Business Challenge vindt u hier.